Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

21 de des. 2009

Concert de Nadal 2009 i representació de Grease

Aquí teniu algunes fotografies realitzades durant la representació de Grease i el concert de Nadal 2009 en el que ha participat bona part de l'alumnat d'ESO.12 de des. 2009

Acta consell delegats 11-12-09

CONSELL DE DELEGATS/ES

11 - 12 - 09

1. TESTERES PATI

Es recorda als delegats de 1r que cal fer millor el manteniment de les testeres del pati. Cal que la propera setmana els de 1r C “clavin” les branques d’heura a la paret.


2. TAULES


En Roger informa que s’ha notat positivament la neteja de les taules, però que encara hi ha qui les embruta i molts delegats de 1r i 2n es queixen de què les netegen, però que altres grups les tornen a embrutar. Com que ara ja hi ha a cada aula el llistat de quins grups les utilitzen, s’acorda que quan això passi, el delegat/a apuntarà el grup “embrutador” i passarà la nota al tutor/a i a la cap d’estudis, Carme Duran.
Hi ha una queixa generalitzada: l’aula d’audiovisuals està especialment bruta, la Sandra, delegada responsable d’aquesta aula, informa que la netegen constantment. S’acorda fer arribar la queixa directament a gestió.


3. CORREU ELECTRÒNIC

En Roger torna a passar el llistat d’adreces electròniques perquè encara hi ha delegats que no reben els emails.


4. CONCERT DE NADAL

Nota: Aquesta informació i aquestes propostes són encara provisionals, ja que gestió es reunia per parlar-ne després del consell de delegats.

ESO:

El concert es celebra el dilluns 21 de desembre a la sala d’actes.

En acabar el pati, els alumnes es trobaran a la classe habitual i aniran a la sala d’actes acompanyats pel corresponent professor/a. Es posaran en grup on els hagi indicat la Begonya o en Santi. CALDRÀ MANTENIR UNA ACTITUD CORRECTA I ESTAR EN SILENCI MENTRE DURI EL CONCERT.

En José Ángel, com a director, presentarà el conjunt de l’acte.

En resposta a la demanda del consell de delegats del curs passat i de la professora de musica d’una major implicació per part dels professors, els presentadors de les actuacions del concert seran dos professors –en principi, l’Elisabet Fabregat i en Xavi Iglesias- i també dues alumnes: la Laura Ayén i l’Ariadna Matamoros. (Caldrà que es posin en contacte amb el departament de música per preparar la presentació).

En acabar el concert, els alumnes podran marxar cap a casa.

BATXILLERAT:
La proposta inicial era que els alumnes de Batxillerat fessin les activitats habituals, però plegant a 2/4 de dues, ja que hi ha professors que tenen avaluacions a última hora del matí.

Però les delegades fan les propostes següents (que ja s’han fet arribar a gestió):

1r Batx: Demanen obrir les portes del gimnàs i així poder assistir al concert; si això no fos possible, organitzar algun tipus d’activitat –que ja ens comunicarian- per acomiadar el trimestre.
2n Batx: Proposen que cada grup classe, per separat, organitzi una activitat per acomiadar el trimestre, entres les 12’30 i la 1’30 hores.


Assistents:
1r A: Júlia, Maria. 1r B Helena Julia 1r C: Laia, Rubén. 1r D: Roger, Paula.
2n A: Guillem, Laia. 2n B: Lorea, Andrea. 2n C: Martí, Winona. 2n D: Irene, Sergi.
3r A: Núria, Meybol. 3r B: Marta, Silvia. 3r C: Cristina.
4rt A: Sandra, Judit. 4rt B: Júlia, Míriam. 4rt C: ---.
1r Batx. A: ---. 1r Batx. B: Laura, Ariadna.
2n Batx. A: Laura, Albert.
C. Formatius: ---.

20 de nov. 2009

CONSELL DE DELEGATS

Reunió del consell de delegats

19 – 11 – 09

SKAPA’T

Es recorda que cal enviar els articles dels col·laboradors el més aviat possible a en Roger.

CRÍTIQUES I RESSENYES

S’informa que està activat el blog de la biblioteca (pàg. Web de l’institut) que permet penjar crítiques, ressenyes, recomanacions de llibres i que és obert a tots els alumnes.

TAULES GUIXADES

Es torna a parlar de la necessitat de mantenir netes les taules de les aules.

En Guillem proposa que es faci el mateix que els altres cursos: penjar a les portes el llistat dels grups que passen per les aules, per poder detectar quins són els que guixen. En Roger informa que la 1ª setmana de desembre es farà una sessió de “neteja general de taules” a les tutories.

4. PATI

Es recorda la necessitat de deixar net el pati (sense papers, boles de paper d’alumini, etc.).

També s’organitza amb els grups de 1r el manteniment de les plantes.

SURO A LES CLASSES

En Guillem proposa que, a les aules que ho demanin, es fixi un suro gran a la paret del fons, per penjar-hi treballs, etc.

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

En Roger passa un full informatiu (veure’l a la pàg. web) on s’explica que s’instal·laran a partir del 30 de novembre contenidors de papers i cartró / plàstics, llaunes i papers d’alumini / rebuig) a totes les plantes de l’edifici i de papers i cartró i de rebuig a les aules. El tema es treballarà a fons a les tutories i es pot consultar al power point informatiu (http://phobos.xtec.cat.iesb7).

Es rebutja la proposta de tenir uns alumnes que, amb una armilla identificativa, orientin als alumnes en el bon ús d’aquests contenidors.

Assistents:

1r ESO A -- / 1r ESO B Helena, Júlia / 1r C Laia / 1r D --

2n ESO A Guillem /2n ESO B Andrea, Lorea / 2n ESO C Martí, Winona / 2n ESO D Irene.

3r ESO A -- / 3r ESO B Sílvia, Marta / 3r ESO C --

4rt ESO A Sandra / 4rt ESO B / 4rt ESO C --

1r Batx -- / 2n Batx. -- / C. Formatius --

22 d’oct. 2009

CONSELL DE DELEGATS

CONSELL DE DELEGATS/ES

22 - 10 - 09

1. NOUS DELEGATS/ES

Es presenten el nous delegats i delegades. Es controla l’assistència i donen el seu correu electrònic (així rebran personalment les convocatòries i les actes). Es recorda que cal assistir a les reunions i que no assistir-hi s’entendrà com una renuncia a participar en els actes i activitats que organitza l’IES amb la participació dels delegats.

2. TAULES BRUTES

En Roger informa que comença a haver-hi moltes taules guixades –cap de pintada, tal com es va acordar el curs passat. Demana que el tema es parli a les tutories i que les taules es netegin.
També lliura uns cartells referents al tema per penjar a totes les aules. (El delegats de 1r a 4rt es reparteixen els espais per penjar-los).


3. ALTRES CARTELLS
Lliura també uns altres cartells amb frases referents a valors, la llengua etc. per penjar a les classes.


4. 25è ANIVERSARI B-VII

En Roger reparteix un full –també està penjat a la web del centre- on s’informa de la proposta d’activitats per celebrar el 25è aniversari de la creació del B-VII. Es demana que de forma resumida els delegats passin la informació a les tutories.
També es demana la participació de representants del consell de delegats en la comissió que prepara els actes de l’aniversari (hi ha alguns alumnes que ja hi col·laboren a títol personal). Surten els alumnes següents:
1r i 2n ESO: Roger Galo i Guillem Saldo.
3r i 4rt: Cristian Riaño.
1r i 2n Batx: Laura Ayén.


5. CASTANYADA

Els delegats de 1r i 2n d’ESO continuen la reunió per acabar d’organitzar la festa de la Castanyada.
- Els alumnes de 1r estan organitzats en 16 equips (quatre per classe), els delegats ja tenen el full de control i el número de cada equip. També el lloc de trobada.
- Els alumnes de 2n ja tenen formats els grups que fan les proves. Es recorda el lloc on es fa i el material que cal portar. Els delegats reben el número de cada prova i que els responsable d’aquestes hauran d’enganxar a la porta, al vidre, etc.
- Falta que els delegats de 2n comuniquin als de 1r quin alumnes de segon acompanyarà als equips de 1r (la manera més pràctica és que cada curs paral·lel (2n A amb 1r A, etc. es reparteixi els grups).
- CASA DE LA POR: Tindrem “assajos” els dies següents:
o Divendres 22 d’11 a 2/4 12
o Dilluns 26 –atenció aquesta data no estava indicada!- d’11 a 2/4 12.
o Dimecres 28 de 2/4 de 2 a .......
o Dijous 29 de 4 a ... (estan autoritzats a faltar a la darrera classe de la tarda)
o (Si cal: Divendres 30 de 9 a 11)Assistents:
1r A: Júlia, Maria. 1r B Helena. 1r C: Laia, Rubén. 1r D: Roger, Paula.
2n A: Guillem, Laia. 2n B: Lorea, Andrea. 2n C: Martí, Winona. 2n D: Irene
3r A: Núria, Meybol. 3r B: Sílvia, Alba. 3r C: ---.
4rt A: Sandra. 4rt B: Cristian, Míriam. 4rt C: David, Marta.
1r Batx. A: ---. 1r Batx. B: Laura.
2n Batx. A: Aida. 2n Batx. B: Irene.
C. Formatius: Laura, Cristina.

6 d’oct. 2009

ELECCIONS DELEGATS GRUP CLASSE

Com sabeu, al llarg de la setmana del 13 al 16 d'octubre es realitzaran les eleccions de delegats i subdelegats dels grups classe.
En aquest mateix blog podeu trobar dos escrits amb més informació sobre el tema, així i tot, adjuntem el document que es va lliurar als representants dels alumnes a la primera reunió que es va fer aquest curs.


1. Quines són les funcions dels delegats/es?

1.1. El delegat/a és el representant de tot el grup classe.

1.2. Assiteix a les reunions del consell de celgats/es per aportar-hi les opinions, propostes, etc. del seu grup classe i les seves pòpies per posar-les en comú amb els altres Delegats/es.

Aquestes reunions es convoquen per mitjà de cartells que es pengen a les paretes de l’IES, com a promig, cada 15 dies (i també via email); es fan en hora de pati o els dimecres/divendres al migdia, fora de l’horari escolar; duren, aproximadament, entre 30/45 minuts. En casos especials es convoquen en horari de classe.
Normalment, es convoquen per separat les d’ESO i les de C. Formatius i Batxillerat.
En elles s’organitzen les diferents festes que es realitzen al llarg del curs: Castanyada (o festa de benvinguda als de 1r d’ESO; Nadal; Carnaval; Sant Jordi; rebuda dels alumnes de 6è).
Es valoren i debaten (i si cal s’esmenen) aquelles Normes de convivència que afecten l’alumnat, sempre hi quan ho permeti la normativa oficial.
En elles es fan propostes de millores per l’IES, es debaten i s’arriben a acords (exemples: ús de la biblioteca-mediateca, IES-ecològic, tallers extra-escolars, reciclatge de llibres, manteniment i neteja aules, manteniment de plantes del pati i interiors, etc.).
Es participa -quan cal- en la redacció del SKAPA’T, la revista trimestral de l’IES.
S’informa i es debat sobre propostes que arriben de fora del centre: trobades de Delegats/es, activitats extra-escolars, jornades de protesta o de vaga, etc.
Es parla obertament d’altres temes que afectin l’IES, sempre i quan el consell de delegats/es sigui el marc adequat.
Es lliuren, s’esmenen i comenten les enquestes de valoració de final de curs.

1.3. Fa arribar al grup classe, en el marc de la tutoria, les propostes, acords, etc. del consell de delegats/es.

1.4. Participa en les sessions d’avaluació de les diferents matèries i en recull les valoracions de professors/es i alumnes; assisteix i participa com a delegat/a a les sessions d’avaluació de l’equip de professors/es (1r i 2n trimestre).

1.5. Participa, de forma voluntària, en les trobades de delegats/es d’altres IES de Badalona que organitza l’ajuntament de la ciutat.

1.6. D’entre tots els delegats/es, cada dos anys es fan eleccions, per escollir els representants dels alumnes en el Consell Escolar. El Consell Escolar és l’organisme més representatiu i amb més poder de decissió de l’IES; en ell hi participen:
Representants de l’equip de gestió
Representants de l’equip de professors/es
Representants de l’AMPA
Representant de l’Ajuntament de Badalona
Representants dels alumnes (tres).


2. Qui pot ser Delegat/a?

2.1. En principi, qualsevol alumne/a es pot presentar a les votacions del seu grup classe.

2.2. L’experiència, però, recomana que tingui algunes característiques ben definides:

- Responsable
- Que sàpiga expressar-se de forma clara i correcta.
- Que no es “talli” a l’hora d’expressar-se davant dels altres companys/es o professors/es.
- Que sigui portaveu de les opinions i propostes del grup classe i no només de les seves personals.
- Que sàpiga transmetre correctament al seu grup les propostes i opinions del consell de delegats/es i de les sessions d’avaluació.
- Que li agradi treballar en equip.


3. Algunes consideracions.

3.1. Proposem que fins el mes d’octubre els delegats/es siguin provisionals (en podrem dir “representants de classe”), especialment perquè els alumnes de 1r d’ESO encara no es coneixen prou bé.

3.2. Que a primers d’octubre es facin les eleccions definitives (en el ben entès que al llarg del curs el delegat/a pot canviar, perquè ell/a ho demani, perquè el grup classe no n’està satisfet, perquè heu decidit que es un càrrec trimestral, etc.).

3.3. És molt recomanable que cada grup tingui un delegat/a i un sotsdegat/a. Així poden assistit els dos a les reunions, fer torns, etc.

3.4. A partir d’aquest curs trobareua la pàgina web de l’IES Les actes de les reunions del Consell les trobareu a la pàgina web de l’IES (cal consultar-les!!).

3.5. En ser un càrrec que porta responsabilitat i feina, l’IES ho compensa amb una sortida gratuita -al cinema, teatre, etc.- en horari escolar.COORDINACIÓ CONSELL DE DELEGATS/ES

26 de set. 2009

PUNT D'INFORMACIÓ AJUNTAMENT DE BADALONA

CALENDARI D’ACTIVITATS PIDCES 2009/2010
OCTUBRE

- Setmanes del 21 de Setembre al 2 d’octubre: Campanya de pre-selecció de delegats/des.
- Setmanes del 5 al 16 d’Octubre: Mòduls de Formació de Delegats.

NOVEMBRE

- Setmana del 9 al 13 de Novembre: Campanya de prevenció contra l’ús de substàncies addictives (en coordinació amb ASSAUPA’M).
- Teatre Zorrilla: Violència de gènere?

DESEMBRE

- Setmana del 30 de Novembre al 4 de Desembre: Campanya contra la SIDA (en coordinació amb Salut i Escola).
- Setmana del 14 al 18 de Desembre: Festa Jove de Nadal del PIDCES.

GENER

- Setmana del 18 al 22 de Gener: Campanya contra la Discriminació Racial.


FEBRER

- 25 de Febrer: Jornada d’Alumnes PIDCES.

MARÇ

- Setmana del 8 al 12 de Març: Campanya del Dia de la Dona (en coordinació amb la Regidoria de la Dona).
- Sessions d’Orientació formativa al Badiu Jove (durant tot el mes). En coordinació amb CIREJ.

ABRIL

- Setmana del 5 al 9 d’Abril: Campanya Mundial sense Tabac (en coordinació amb Salut i Escola).
- Dies 24 i 25 d’Abril: Trobada d’Alumnes PIDCES.

MAIG

- Setmana del 10 al 14 de Maig: Campanya per a l’ús responsable de les noves tecnologies (TIC).

JUNY

- Setmana del 14 al 18 de Juny (a concretar dia): Festa Fi de curs PIDCES: Presentació projecte curtmetratge PIDCES.

*** Seria necessària la col·laboració del professorat per a la recerca d’alumnes participatius i organització de l’activitat que es realitzarà amb aquests.

25 de set. 2009

CONSELL DE DELEGATS

25 - 9 - 09


El consell es celebra amb els delegats provisionals. En Roger, com a coordinador, els dóna la benvinguda al curs 2009-10.


1. INTERVENCIÓ D’EN JOSÉ ÁNGEL COM A DIRECTOR DEL CENTRE

El director es presenta als delegats, els dóna la benvinguda, parla de la voluntat del centre -llargament demostrada- de fomentar la participació dels alumnes en les activitats del B-VII i la disposició de l’equip de gestió per atendre les seves propostes i demandes; insisteix en la necessitat de participació i en la responsabilitat de delegats i delegades en la bona marxa de l’IES.

2. PRESENTACIÓ DE LA NOVA RESPONSABLE DEL PUNT D’INFORMACIÓ

Es presenta l’Anna, la nova responsable del Punt d’Informació de l’Ajuntament. Explica que ve tots els dimecres a l’hora de pati; comenta breument els serveis que pot prestar (reparteix un tríptic amb àmplia informació del programa PIDCES).
L’Ariadna de 4rt i en Guillem de 2n s’ofereixen com a delegats per coordinar-se amb ella.


3. DELEGATS I ELECCIONS

En Roger torna a repartir el full informatiu on s’explica que és i quines són les funcions dels delegats i del consell. Insisteix en la necessitat de tenir uns representants responsables i participatius.
Informa que la segona setmana d’octubre es faran unes eleccions “oficials” (mesa electoral, paperetes de vot, acta...) per grup classe i reparteix un full informatiu.

Per tal de potenciar el Consell i la participació de tots els alumnes en les activitats del centre, s’acorda que aquells cursos que no tinguin delegat/s o que aquest no assisteixi de forma regular a les reunions, no podran participar en les activitats que s’organitzen des del consell (Concert de Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, etc., etc.).


4. DIES DE REUNIÓ I ACTES

En Roger explica que aquest curs per, causa del seu horari, no es podran fer els consells en un dia de la setmana fix, com els altres any. Es faran en horari de pati o el divendres (i potser algun dimecres) a 2/4 1. S’avisarà per cartells i per email, un cop tingui les adreces.
A l’gual que l’any passat, l’acta de la reunió la penjarà a la pàg. web del consell de delegats per tal que tothom la pugui llegir.


5. ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS

Es recorda que el curs passat va quedar pendent l’elaboració final dels estatuts de l’associació d’estudiants del B-VII. Les delegades del 1r de Batx. es fan responsables d’acabar-los i de fer els tràmits legals per a la seva aprovació.


6. LLIBRES DE TEXT USATS

En Roger informa que hi ha alumnes que per raons econòmiques no han pogut comprar els llibres i que l’AMPA ha esgotat les seves existències. Es fa una crida a tots els alumnes que en tinguin i vulguin donar-los o deixar-los a què els facin arribar el més aviat possible a la bibliotecària.


7. TALLER DE TEATRE

S’informa que el proper dilluns dia 28, a l’hora de pati, hi haurà una reunió al gimnàs amb tots els interessats en participar en el taller extraescolar de teatre.


8. SKAPA’T

La Núria González fa una crida a participar en la revista SKAPA’T amb tota mena d’articles de qualitat; proposa crear més endavant un equip de redacció fix.


9. CASTANYADA

La propera setmana d'octubre, en hora de pati, en Roger convocarà els delegats de 2n per començar a preparar la festa de la Castanyada.


10. SORTIDA DE TUTORIA DE 1r D’ESO

En acabar el consell, els delegats de 1r ‘ESO i en Roger es queden i organitzen les activitats de la sortida de tutoria de 1r. Es trobaran el proper divendres dia 2 per recollir els resultats de l’organització.


Assistents:
1r A: Pau, Yolanda 1r B Helena, Júlia. 1r C: Júlia, Martí. 1r D: Roger, Paula.
2n A: Guillem, Laia. 2n B: Lorea, Andrea. 2n C: Martí, Winona. 2n D: ---
3r A: Susana. 3r B: Marta, Sílvia. 3r C: ---.
4rt A: Eudald, Sandra. 4rt B: Oriol, Alex. 4rt C: Laura, Marta.
1r Batx. A: Gemma, Núria, Sergi. 1r Batx. B: Ariadna, Laura.
2n Batx. A: --. 2n Batx. B: --. C. Formatius: --

27 de juny 2009

Web amb recursos pels estudiants

Hem trobat una web amb gran quantitat d'enllaços a recursos que poden resultar d'utilitat per a tot l'alumnat de l'institut. Us convidem a fer una ullada

http://www.xtec.net/~jbuxader/educacio/estudiants.htm

26 de maig 2009

Coral

13 de maig 2009

CONSELL DE DELEGATS

13 - 5 - 091. VENDA LLIBRES DE TEXT USATS

El proper dia 29 de juny caldrà portar, entre les 17 i les 20 hs., els llibres de text que vulgueu vendre. El dia 30 es posaran a la venda, entre les 17 i les 19’30. En acabar, es podran passar a cobrar els venuts o a recuperar els que no hagin tingut comprador.
Els delegats reben un cartell que informa més àmpliament del tema i que penjaran a les aules.


2. VALS DELS PREMIS LITERARIS DE S. JORDI

Els alumnes premiats han de passar el dijous 14 de maig, de 9 a 11 o d’11’30 a 12’30, pel Departament de Llengües per tal que en Roger els lliuri el val del premi. Els respectius delegats avisaran els alumnes premiats.

3. ENQUESTES DE “FI DE CURS”

En Roger informa que, com els altres anys, cal omplir les enquestes de valoració del curs. És molt important fer-ho per tal de recollir les opinions dels alumnes i poder prendre decisions a fi de millorar el funcionament del centre.
Aquest curs es fan per mitjà d’un sistema informatitzar (funciona sense cap problema), seguint el següent procediment:

- El tutor ha de donar a cada alumne un codi d’accés.
- Cal entrar a la pàg. web de l’IES, i entrar al bloc dels delegats (això es farà en hora de classe o a casa, segons decideixi cada tutor).
- Introduir l’usuari i la contrasenya facilitada pel tutor (que garanteixen l’anonimat de les respostes).
- Fer clic a “Entrar”.
- Introduir una nova contrasenya -la que vulgueu- entre 4 i 16 caràcters (que caldrà recordar si heu de tornar a entrar per esmenar o continuar l’enquesta).
- Llegir i respondre amb responsabilitat el qüestionari.
- Clicar el botó “Desar les respostes”.
- Acabar la sessió prement el botó “sortir”.

Un cop buidades les enquestes, convocarem una reunió de delegats per valorar-les, intercanviar opinions, etc.


Assistents:
1r A: Guillem, Laia 1r B --. 1r C: Ivan. 1r D: --.
2n A: --. 2n B: Martí. 2n C: --. 2n D: Nakari.
3r A: --. 3r B: --. 3r C: Yaiza, Júlia. 3r D: Clara, Berta.
4rt A: Ananda. 4rt B: Laura. 4rt C: --. USCE: Marina.
1r Batx. A: --, 1r Batx. B: Omar
2n Batx. A: --. 2n Batx. B: --. C. Formatius: --

2 de maig 2009

Enquestes alumnat 2009


L'equip directiu i el Consell de delegats consideren important recollir periòdicament les opinions dels alumnes i analitzar-les amb la intenció de millorar el funcionament del nostre institut.

Des del curs passat les enquestes d'opinió de l'alumnat es realitzen mitjançant un aplicatiu telemàtic.

Abans de complimentar el qüestionari cal que tinguis en compte que:
-
Les enquestes són anònimes
- Cal llegir amb atenció les preguntes
-
Cal respondre amb sinceritat

Amb el codi d'usuari i la contrasenya que et facilitarà el teu tutor/a has de respondre a l'enquesta telemàtica que trobaràs a l'adreça:

http://217.13.119.31:8080/estudis/


La data límit per realitzar les enquestes és el divendres 22 de maig.

Els resultats de les enquestes seran lliurats als tutors perquè els comenteu en una sessió de tutoria. També s'analitzaran aquests resultats al Consell de delegats i s'inclouran en la Memòria que elabora l'institut al final de cada curs.

16 d’abr. 2009

ACTA CONSELL DE DELEGATS

16 - 4- 09


1. CONCURS FOTOGRAFIA MATEMÀTICA

En Roger reparteix els fulls informatius per tal de participar en el X Concurs de Fotografia Matemàtica. Cal que els delegats els llegeixin i informin a les tutories. Per qualsevol dubte, la professora responsable és la Marisol Ezquerro.


2. EXALUMNES MERCÈ RODOREDA

El CEIP Mercè Rodoreda celebra el seu 25è aniversari, el 15 de maig a partir de les 19’30. Els exalumnes interessats en assistir a la celebració, cal que confirmin la seva assistència a la següent adreça: ceipmercerodoreda@xtec.cat.

3. MESTRES DE NICARAGUA

En Roger informa que un grup de mestres de Nicaragua són a Catalunya per tal de recollir experiències interessants d’escoles i instituts i després mirar d’aplicar-les al seu país. Com que volen tenir informació sobre el nostre consell de delegats, vindran a l’IES el proper 28 d’abril, a les 11 hs. per a tenir una reunió. En Roger proposa que els delegats “més antics” també hi assisteixin, per tal de donar una informació més directa i objectiva.
Es proposen: la Paula Mayor, la Núria González, la Clàudia Castro i la Míriam Cerrato (si alguna no pogués assistir-hi caldrà, trobar un substitut).

4. INTERCANVI LLIBRES


Com altres any, es farà un intercanvi de llibres per la diada de Sant Jordi. Els interessats cal que porteu un llibre (que estigui en bones condicions) a consergeria, allà us donaran un val per poder-lo canviar per un llibre diferent el dia de Sant Jordi.

5. FESTA DE SANT JORDI

La festa es celebra el dijous 23 d’abril al matí. (Per la tarda hi hauran les activitats habituals).

BATXILLERAT:
De 8 a 11: Classes
D’11 a 11’30: Pati
D’11’30 a 1 (Biblioteca): Lliurament de premis del concurs literari i activitats relacionades amb la Diada.

ESO:
De 8 a 9: No hi ha classes.
De 9 a 10 : Una hora de lectura (cal portar el llibre que es vulgui).
De 10 a 11’30 (1r i 2n):

10:00-10:45
BIBLIOTECA
1B (actuació)
2D (actuació)
2A
GIMNÀS
1C (actuació)
2B (actuació)
Ball Sílvia
AULA 01
1A (actuació)
2C
1D (actuació)

10:45-11:30
BIBLIOTECA
2C (actuació)
1D (actuació, si no marxen a vela)
2D
GIMNÀS
1B (actuació)
1C (actuació)
Ball Sílvia
AULA 01
1A (actuació)
2B (actuació)
2A

De 10 a 11’30 (3r i 4rt):

AULA MÚSICA
Recital musical i poètic 3r C/D
AULA PLÀSTICA
Recital poemes (música?) 3r A/B
SALA ACTES
Representació teatral 4rt

D’11’30 a 12: Pati

De 12 a 1 (Sala d’actes): Actuacions musicals i repartiment de premis del concurs literari.


Assistents:
1r A: Guillem. 1r B --. 1r C: Martí, Ivan. 1r D: --.
2n A: Sara, Kevin. 2n B: Martí. 2n C: Sílvia, Marta. 2n D: Nakari, Míriam.
3r A: --. 3r B: --. 3r C: Yaiza, Júlia. 3r D: Clara, Berta.
4rt A: Ananda, Cristina. 4rt B: --. 4rt C: --.
1r Batx. A: --, 1r Batx. B: Omar
2n Batx. A: --. 2n Batx. B: --. C. Formatius: --

11 de març 2009

CONSELL DE DELEGATS

11 – 03 – 09


1. VAGA

Es recorda que tota la informació per tal de poder participar en una vaga d’estudiants està recollida en aquest mateix blog. Si algú la necessita per escrit es pot imprimir.

2. NETEJA PATI

Ha millorat una mica, però encara hi boles de paper d’alumini, envasos, etc. Es recorda que ja hi ha hagut alumnes sancionats i, que si cal, es prendran mesures més severes.

3. SKAPA’T


En Roger dóna les gràcies als que han col•laborat en fer la revista i informa que a finals de setmana ja es repartirà i es penjarà a la pàgina web.
Tos els alumnes de 1r cicle en rebran un exemplar imprès; pel que fa a la resta d’alumnat, caldrà que el delegat faci una comanda concreta a en Roger.

4. III JORNADES D’ENERGIES ALTERNATIVES I MEDI AMBIENT

En Roger informa que novament el Departament de Tecnologia organitza aquestes jornades i que demana alumnes col•laboradors. Reparteix el següent full informatiu i la graella d’inscripció.


III Jornades d’energies alternatives i medi ambient
Curs 2008-09

De nou aquest curs comencem a preparar les jornades. Com recordareu, el curs passat les vàrem dur a terme a l’institut i als CEIPs Llorens Artigues, Mercè Rodoreda, Jungfrau i Ventòs Mir. Com que l’experiència va ser tot un èxit, aquest any de nou tornem a preparar la feina.

Un dels aspectes que vàrem considerar més positius va ser la bona acollida d’aquestes activitats. En especial va ser força interessant la participació d’un bon grup d’alumnes en l’organització i monitoratge de les jornades, tant a l’institut com a les escoles. De fet, vàrem comprovar que, en determinades condicions, els alumnes també poden fer de professors.

Així que tornem a demanar-vos la vostra participació i la vostra iniciativa com a voluntaris i voluntàries per organitzar i fer monitoratge a les jornades.

ACTIVITAT A LES ESCOLES ADSCRITES

- A) Monitoratge de cursos de 6è de Primària. Poden participar alumnes de 3r i 4rt d’ESO i 1r de Batxillerat

1) Exposició en PWP
2) Treball pràctic: Retallable
3) Pràctica amb forn solar

- B) Organització de l’esmorzar solar i presentació d’aquesta activitat a les classes de 1r a 5è de Primària .Poden participar alumnes de 2n, 3r, i 4t de l’ESO i de 1r de BTX.

1) Preparació de les cuines solars i de l’esmorzar
2) Presentació de 5 a 10 minuts d’aquesta activitat a les classes de 1r a 5é de Primària.


ACTIVITAT A L’ INSTITUT

- A) Monitoratge de 1r d’ESO: Experiments fotovoltàics Poden participar alumnes de 3r i 4t de l’ESO i de 1r de BTX

- B) Monitoratge de 2n d’ESO: Explicació i construcció d’un forn solar gran per equips. Poden participar alumnes de 4t de l’ESO i de 1r de BTX

Tant els alumnes que vulguin participar en les activitats a les escoles, com en el monitoratge de les que es fan a l’Institut, hauran de participar en duess o tres sessions prèvies de formació i preparació al mes d’abril, a la tornada de vacances.

En la tria d’alumnes buscarem equilibrar l’experiència dels que van participar el curs passat, amb la incorporació d’alumnes nous.

Per poder participar en aquestes activitats heu d’omplir el formulari que adjuntem i fer-lo arribar el més aviat possible al professorat de Tecnologia.


PROPOSTES DE TALLERS PER LES JORNADES A L’INSTITUT

Pel que fa a les activitats a realitzar a l’Institut, estudiarem les vostres propostes. Han de ser activitats amb una durada de dues hores, relacionades amb les energies alternatives i el medi ambient i la seva realització ha d’estar al nostre abast.


Delegats assistents:
2n A: Sara, Marilyn. 2n B: Martí, Raquel. 2n C i 2n D: Tenien una sortida.
3r A: Laura. 3r B: -. 3r C: Yaiza. 3r D: Clara, Berta. 4rt A: Ananda. 4rt B: Laura. 4rt C: Ariadna.
1r Batx. A: --. 1r Batx. B: Omar.

25 de febr. 2009

ACTA CONSELL DE DELEGATS

24 - 2- 09


1. JORNADA DE DELEGATS

En Roger recorda que en haver canviat el lloc de la trobada i quedar més allunyat de l’IES, ell acompanyarà als Delegats fins al lloc de la reunió, però que aquests tornaran sols. Reparteix les autoritzacions (per tornar sols) per tal que les signin els pares.


2. BRUTÍCIA PATI

La neteja del pati no ha millorat. De manera que ja han estat sancionats dos alumnes (de 2n i de 4rt d’ESO) a quedar-se a escombrar la rampa d'entrada i la pista poliesportiva de 11.30 a 12.00 h.


3. CARNAVAL

Es fa una valoració positiva de com va anar la festa de Carnaval (molta participació, bones disfresses d'aula, absència quasi absoluta de problemes, etc.).
En Roger informa que tots els grups classe, excepte un, van complir els acords presos de no embrutar les classes, no desendollar aparells, retornar el material, etc. Es parlarà amb aquest grup per tal d’aclarir què va passar i en funció d’això se li mantindrà o se li retirarà el premi que va aconseguir.
Com a propostes de millora es recomana:
- Que les actuacions (interpretacions musicals, cant, etc.) que s’incorporen a la festa del lliurament de premis es preparin amb més antelació i que també s’informi als organitzadors amb més temps, ja que les preses van crear petits problemes d’organització.
- Que aquestes actuacions, tot i ser bones, van ser massa semblants i es van fer una mica reiteratives.

4. VAGA

S’informa de la convocatòria de vaga pel dia 4 i pel dia 19 de març en contra de la Llei d'Educació.
En Roger comunica que com que la convocatòria del dia 4 només la fa un sindicat (el Sindicat d’Estudiants) i la del dia 19 la convoquen tots els sindicats d’estudiants i de professors, a nivell “oficial” l’IES només tindrà en compte la convocatòria del dia 19.
Per participar en la vaga caldrà seguir tots els passos que s’expliquen en aquest mateix blog ( veure VAGA DE L’ALUMNAT: procediment d’actuació 4-10-08).
Assistents:
1r A: Laia, Guillem. 1r B --. 1r C: Martí, Ivan. 1r D: Héctor, Vicky.
2n A: Sara, Marilyn. 2n B: Martí. 2n C: --. 2n D: Nakari, Míriam.
3r A: --. 3r B: --. 3r C: Yaiza, Júlia. 3r D: --
4rt A: Ananda, Núria. 4rt B: Aina, Laura. 4rt C: Ariadna.
1r Batx. A: Nil, 1r Batx. B: Omar
2n Batx. A: --. 2n Batx. B: --. C. Formatius: --

18 de febr. 2009

ACTA CONSELL DE DELEGATS

E S O, Batx., C. Formatius
18 – 2- 09


1. FOTOGRAFIES

En Roger explica que s’han trobat fotografies d’alumnes fetes a l’IES penjades a Internet. Explica que aquest fet és considerat un delicte,que és necessita permís dels retratats, que hi ha pares que no han donat aquest permís als fill/es, que aquestes fotos poden ser manipulades o “despenjades” amb qualsevol tipus d’intenció. Per tant s’ha pres la decisió, per evitar possibles problemes, de prhoibir fer fotos a l’IES.
Només se’n podran fer quan es tracti d’un treball encomanant per algun professor de la matèria o en les festes que es fan al llarg del curs: Castanyada, Nadal, Carnaval...


2. JORNADA DE DELEGATS

En Roger recorda que s’ha canviat el lloc de la trobada (ara Casal de joves de la Salut) i facilita un plànol i l’autorització als alumnes que no la tenien. En Nil demana d'assistir-hi, però com que tot ja està en marxa, caldrà que el dimarts parli amb la representant municipal per tal de clarificar si encara s’hi pot apuntar.


3. BRUTÍCIA PATI

Malgrat que es va parlar del tema en un consell anterior, la neteja del pati no ha millorat. Hi restes de menjar, boles de paper d’alumini, envasos de begudes... Per tant a partir de la propera setmana, els alumnes que embrutin seran avisats pels professors/es de guàrdia i, a partir d’aquí, es sancionarà (el càstig serà quedar-se a escombrar la rampa d'entrada i la pista poliesportiva de 11.30 a 12.00 h. Els conserges facilitaran els estris de neteja als alumnes sancionats).


4. CARNAVAL

En Roger informa:

1. Que només es podran quedar el dijous per la tarda els grups que li hagin demanat per escrit.
2. L’aula que cada grup té assignada. 2C i 3C intercanvien les aules. Es detecta que la 24 ha estat assignada a dos grups. Els delegats respectius parlaran amb la Carme Duran del problema.
3. Es planteja el cas de 4rt A, que no disfressa l’aula i només una part dels alumnes es disfressa. Es recorda que no participar en la festa vol dir fer classe i que l’assistència és obligatòria com qualsevol altre dia. Intervé la delegada i demana temps per parlar amb el grup classe. S’acorda que demà a les 9 comuniquin a gestió si participen en la festa o fan classe.
4. Es lamenta que 4rt no organitzi bar per aquesta festa i, en conseqüència, se’ls retira la subvenció o premi de Carnaval.
5. Import dels premis:

1r grup classe 60 € 2n grup classe 50 € 3r grup classe 40€
(Només pot recollir el taló el tutor/a)

1r comparses 25 € 2n comparses 20 € 3r comparses 15 €

1r individual 20 € 2n individual 15 € 3r individual 10 €
( Es donen en vals de compra per a Abacus)

6. La festa de Carnaval:
6.1. El dia de Carnaval l’entrada és a les 9. De 9 a 10’30 es preparen les classes. A les 10’30 comencen a passar els dos jurats. Un cop ha passat el jurat, ja es pot començar a reorganitzar l’aula.

6.2. D’11 a 11’30 pati. El grup que presenta la festa prepara l’actuació a la sala d’actes.

6.3. A les 11’30 cada grup torna a la seva aula i, acompanyats per un professor/a, baixen a la sala d’actes. Es seurà a terra; a ser possible, els de primer cicle a les primeres files i al darrera 2n cicle, Batx., C. Formatius.

6.4. Hi haurà una petita representació teatral i a continuació s’aniran intercalant actuacions i repartiment de premis. (Les comparses –si n’hi ha alguna- seran cridades a pujar a l’escenari per a ser valorades pel jurat). No es por entrar o sortir de la sala mentre duri l’acte, que acaba amb una actuació còmica.
Si algun grup, en acabar l’acte, encara no té recollida la classe cal que pugi a endreçar-la.


Assistents:
Algú s’emporta per error el llistat dels assistents de l’ESO...
1r Batx. A Nil, 1r Batx. B Omar

28 de gen. 2009

CONSELL DE DELEGATS

28 – 01 – 09


1. CARNAVAL

S’informa de què aquest curs hi haurà dos jurats (per 1r, 2n i 3r i per 4rt, Batx. i C. Formatius). Els premis també es doblen.
Es reparteixen els fulls d’inscripció per a les Comparses (cal fer-los arribar a en Roger abans del dia 17 de febrer)
Es recorda que si cal una aula “especial”, cal demanar-la amb antelació; de moment, hi les comandes següents:
1r Batx. B, aula 31
4rt A, una del 1r pis, amb canó
Els grups que necessitin quedar-se la tarda del dia 19 per tal de preparar la classe, cal que informin a en Roger per escrit abans del 17 de febrer.


2. PARELLES LINGÜÍSTIQUES

Les parelles ja formades (ha estat tot un èxit de participació!) que necessitin fer consultes a l’Elisabeth Fabregat, cal que li ho comuniquin amb antelació i ella les cridarà en hores lectives, per tal d’assessorar-les.


3. TROBADA DE DELEGATS
Com cada curs, l’ajuntament de Badalona organitza una jornada en què els Delegats/es de diferents centres es troben per tal de participar en una conferència-col•loqui, intercanviar informacions, participar en tallers, dinar en comú, etc.
Aquest any es celebra el dimarts dia 24 de febrer (matí i tarda); com a novetat cal destacar que hi participaran delegats de centres de fora de Badalona.
Els interessats –poden ser uns 10- cal que facin arribar els seus noms a en Roger a primers de febrer.


4. PATI
Altre cop es detecten moltes boles de paper d’alumini tirades al pati, cal controlar-les per evitar la plaga de gavines i coloms.
També s’ha comprovat que, de forma deliberada, alguns alumnes xuten la pilota d’una manera exageradament forta (ha fet mal a algun alumne). Els professors han acordat que si això es repeteix recolliran les pilotes durant una setmana, quedant suspeses lligues, partits improvisats, etc.

5. MURAL
En Miguel i en David, de 3r, informen del projecte de pintar un mural a la paret exterior de l’IES (la que dóna a l’església).
Es faran diferents projectes que s’exposaran, els alumnes escolliran per votació el que més els agradi i aquest serà el que es realitzarà.
L’IES pagarà el material, es farà un reportatge en vídeo, etc.
Això implica que CAP ALUMNE PINTARÀ TAULES, PARETS, ETC. DE L’INTERIOR DE L’IES.
Un cop donada aquesta informació, en Miguel proposa pintar també part de la paret del darrere. En Roger portarà aquesta proposta a gestió.

Delegats assistents:
1r A: Guillem, Laia. 1r B: Anás, Lorea. 1r C: Iván, Martí. 1r D: --. 2n A: Sara, Marilyn. 2n B: Martí. 2n C: Marta, Silvia. 2n D: Míriam, Nakari.
3r A: Víctor. 3r B: -. 3r C: Yaiza. 3r D: Miguel, David. 4rt a: Núria, Ananda. 4rt B: Aina, Laura. 4rt C: Ariadna.
1r Batx. B: José Luís

14 de gen. 2009

CONSELL DE DELEGATS

14 - 1 - 09

1.VALORACIÓ CONCERT DE NADAL
Els Delegats/es valoren molt positivament el Concert de Nadal. Algun demana que el proper curs es tingui més temps per preparar l'actuació. Tots valoren MOLT BÉ l'actuació dels profes i demanen que el proper curs es mantingui i en surtin més a cantar.

2. PARELLES LINGÜÍSTIQUES
En Roger reparteix algun cartell sobre el tema i explica que altre cop es posen en marxa les parelles lingüístiques. Recorda que estan formades per un alumne que no parla prou bé el català i un altre -tutor- que en té bon domini. Cal que es trobin una hora a la setmana durant vuit setmanes per parlar en català de qualsevol tema que els interessi.
Les parelles formades (o els qui busquin parella) tenen una reunió el proper dimecres 21 de gener amb l'Elisabeth Fabregat, a l'hora de pati, a l'aula 01.
Aquest curs les parelles podran demanar ser ateses en hora lectiva per l'Elisabeth per tal d'aclarir dubtes, cercar temes de conversa, etc.
(Els professors/es parlaran més àmpliament d'aquest tema a classe de llengua catalana).

3. PROPOSTA INICIAL DE CARNAVAL
En Roger informa que la proposta de celebrar el Carnaval es manté com cada any:
- Poden particiar-hi tots els cursos i nivells de l'IES.
- Cal decidir de què es disfressa cada grup classe.
- Cal demanar-li una aula específica, si cal (gimnàs, etc.).
- Els canons i ordinadors de les aules que tenen aquest material NO ES PODEN TOCAR, NI CANVIAR DE LLOC, NI DESCONNECTAR.
- Els canons i ordinadors de les aules que tenen aquest material, es podran fer servir per a la festa per una persona responsable (per crear determinats efectes, passar diapositives, etc.). Caldrà comunicar-ho per escrit a en Roger i al Director.
- Es comptarà, si cal, amb una dotació econòmica per grup classe, uns 25 euros.
- Cal portar tot el material que es necessiti de casa, per evitar despeses inútils o malbaratar o perdre material de l'IES.
- El material del subterrani es podrà fer servir, sempre i quan es faci una comanda per escrit a en Roger i es retorni al seu lloc.
- La festa es celebra el 20 de febrer pel matí. (Primera part, preparar les classes, segona el concurs, etc.). En properes reunions explicarem amb detall l'organtzació.
- En acabar la festa, les classes han de quedar ordenades.

4. ADRECES ELECTRÒNIQUES
En Roger demana que altra vegada es revisin els correus dels Delgats, ja que força emails li són retornats per direcció incorrecta. Així es fa.

Assistents:
Guillem, Laia (1r A). Lorea, Judit (1r B). Iván, Martí (1r C). Héctor, Vicky (1r D). Sara, Marilyn (2n A). Martí, Raquel (2n B). Marta, Silvia (2n C). Míriam, Nakari (2n D). -- (3r A). Eudald (3r B). Júlia (3r C). -- (3r D). Núria (4rt A). Laura, Míriam (4rt B). Ariadna (4rt C).
-- (1r Batx. A). Omar (1r Batx. B). -- (2n Batx. A). Paula, Toni (2n Batx. B). -- (C. Formatius).