Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

30 d’oct. 2012

Acta del Consell de Delegats 30/10/12

La reunió de Delegats era bàsicament adreçada als delegats d'ESO, per presentar el P.I.D.C.E.S. ( Projecte d'informacio i dinamització de Centres d'Ed. Secundària). però la Kentia Puig a última hora no ha pogut assistir i la informació del PIDCES és fara passant la Kentia el proper dimarts 6 de novembre per totes les classes de la ESO, enlloc d'informar als delegats i aquests a les seves classes.

Hem aprofitat per fer alguns recordatoris per portar a les tutories:
  • Cal recordar a les classes que no es pot seure per terra, impedeix la circulació adequada pels passadissos, sobretot a les escales petites (molts alumnes de Cicles seieu sovint a aquestes escales)
  • Cal recordar també que només es poden utilitzar les taules del vestíbul a les hores de pati per treballar, i no per estar "jugant" amb el portàtil.
  • I que l'hora d'entrada a la tarda és a les 3h. i que com a molt 5 minuts abans es pot pujar als passadissos, hi ha alumnes que venen 10 o 15 minuts abans.
Alguns alumnes de batxillerat presents a la reunió han plantejat el tema de la vaga general del dia 14 de novembre.

Hem quedat el proper dimarts dia 6 a l'hora del pati a l'aula 02 per parlar-ne, aquell dia tindrem més informació, inclús del professors, perquè no és una proposta de vaga només d'estudiants.

9 d’oct. 2012

Acta del Consell de Delegats 9/10/12

Aquest cop hem pogut debatre la proposta amb més temps que a la reunió anterior, no reproduïm els arguments que s'han donat, però fent recompte del que s'havia parlat a les classes el resultat és el següent:

Els tres grups de cicles formatius que estaven representats a la reunió volien fer els 3 dies i deien que amb els que havien parlat de la resta de cursos també. L'Ainhoa Plazas de 2n  CFGM GA ha enviat un correu que deia que a la seva classe volien fer 1 dia. Dels 4 cursos de Batx. presents a la reunió 2 volien fer els 3 dies, un 2 dies i l'altre proposava una vaga immediata,(dijous) i inviable d'organitzar. Els cursos d'ESO (3r i 4t)estaven més dividits, entre un sol dia o 3.

Es decideix consultar a Gestió, i que per mitjà del Blog i el correu rebrien resposta, si la normativa permetria fer 3 dies de vaga a una part de l'alumnat i un sol dia a l'altre. En el benentès que qualsevol alumne pot ser autoritzat pels seus pares  a fer 3 dies de vaga i en canvi venir a classe, i al mateix temps, un alumne sense autorització pot no venir a classe però aleshores la seva absència no és justificada

La resposta de Gestió és la de respectar la normativa legal aprovada al nostre Reglament de Règim  Interior, és a dir, el que aprovi la majoria del Consell De Delegats és el que es proposa a les classes, i respectar els plaços per avisar a les famílies.

Per tant, en el recompte és majoria la proposta de fer vaga els 3 dies 16,17 i 18 de la setmana que ve (els alumnes de 1r i 2n no poden fer vaga) i el llistat  amb la relació d'alumnes que la faran de cada classe, hauria d'estar al despatx de direcció el dimecres 10, demà, a última hora de la tarda com a màxim, per tal donar temps a elaborar una carta d'avís als pares, que necessita dos dies de marge, hauria de sortir aquest dijous, i tornar signada el dilluns, dia abans del primer dia de vaga. Tots els alumnes que avisin més tard d'aquest límit, no rebran la carta i no tindran justificada la seva absència.
7 d’oct. 2012

REVISIÓ DE LA PROPOSTA DE VAGA

Alguns alumnes de cicles han manifestat el seu desacord amb la manera com es va consensuar l'acord de fer vaga el dia 17 a la reunió del divendres passat, diuen que no hi va haver temps per argumentar i discutir les propostes, que la persona que va venir del sindicat es va menjar molt de temps i proposen de trobar-nos de nou a principis de setmana.

Es farà una nova reunió de Delegats el proper dimarts dia 9 a l'hora del pati a l'aula 02.

6 d’oct. 2012

Acta del Consell de Delegats 5/10/12

PROPOSTA DE VAGA

Per informar de la proposta ve un representant del Sindicat d'Estudiants, que ens explica l'abast de les retallades en Educació tant del Departament d'Ensenyament de la Generalitat com del govern Central.

El Xavi reflexiona sobre les conseqüencies d'apuntar-se a totes les mobiltzacions, recorda les del curs passat, i recorda també el procediment que tenim a l'institut per que els alumnes facin vaga.

Per manca de temps no s'han pogut fer gaires intervencions , algun delegat de Cicles proposa de fer els 3 dies i consulta què passaria si s'aprova fer-ne un i faltar els 3 dies.
Per consens i sense votació s'aprova d'informar a les classes dels motius de la vaga i proposar fer-la el dimecres dia 17, que és el dia de la manifestació.

Recordem que per complir amb el plaç de 48 hores i donar temps de fer el full de cada alumne per signar els pares i elaborar la carta per avisar-los, caldrà donar la llista d'alumnes que faran la vaga, com a molt tard el dijous 11 a última hora.

El Guillem expressa la seva preocupació pel fet que hi ha algun exàmen posat pel dia 17. Recordem que si es fa el procés bé (avís, signatura dels pares, etc) la falta és justificada, i per tant els hauríen de fer l'exàmen un altre dia o canviar la data parlant amb el professor.

PROPOSTA DEL 12 D'OCTUBRE

S'havia proposat la possibilitat de venir al centre el dia 12, alumnes i professors, com a mesura de protesta contra un dia de festa que celebra la Hispanidad i commemora un genocidi.

L'Arnau, que és el que l'havia plantejat, declina explicar-ho, per el poc consens assolit fins ara entre l'alumnat i els professors, que malgrat poder estar d'acord, veu molt difícil aconseguir el ressò, gairebé estatal, que han tingut a La LLauna.