Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

30 de set. 2011

Acta reunió 30/09/11

30 - 9 – 11

1. DIRECTOR

En José Àngel, com a director del centre, dóna la benvinguda als delegats nous i antics.
Explica la importància que el B-VII dóna als representants dels alumnes i com s’atenen les seves demandes si són lògiques i raonades. Anima a la participació dels alumnes en tots els àmbits educatius.


2. QUI POT SER DELEGAT

En Roger, com a Coordinador, explica breument quines són les característiques que ha de tenir el delegat/a i quines són les seves funcions. Comunica que ha passat un document als tutors que amplia aquesta informació.


3. LA PARTICIPACIÓ DELS DELEGATS EN LES AVALUACIONS


En Roger lliura el document elaborat pel centre sobre aquest tema, per tal que es pugui començar a treballar a les tutories quan es cregui convenient.


4. VAGA: COM ACTUAR

Es lliura i es comenta acuradament el document elaborat pel centre sobre aquest tema. Queda clar qui pot fer vaga i quines condicions cal complir.
Els alumnes de batxillerat reclamen que no se’ls descompti nota per fer vaga. S’explica el perquè d’aquesta mesura. S’exposen arguments a favor i en contra i es proposa demanar a l’equip directiu que valori la proposta d’anul•lar-la.


5. 1r ESO, SORTIDA DE CONVIVÈNCIA

La sortida la faran per separat 1r A/B i 1r C/D (per l’elevat nombre d’alumnes). Segurament es farà a peu (Sant Jeroni o un lloc semblant).
Els alumnes de primer han de proposar una gimkana de 8 proves amb dos alumnes responsables per cadascuna (comprar el material, portar-lo, preparar i puntuar la prova...). La resta de l’alumnat s’ha d’organitzar en equips de 4/5 persones.
El dijous 6, a les 11hs., es reuniran els delegats de primer per acabar de preparar-ho tot.


6. CASTANYADA

En Roger explica la dificultat d’organitzar la Castanyada com els altres anys pel número elevat d’alumnes.
Proposa eliminar la gimkana de segon i mantenir només LA CASA DE LA POR, a càrrec de 12 alumnes de 2n triats per ell mateix, i jocs organitzats al pati pels mateixos alumnes de primer.
No s’acorda res i el tema queda obert per si a les tutories surt alguna proposta que permeti organitzar la Castanyada més o menys com els altres anys.

7. TALLERS EXTRAESCOLARS

En Roger demana que es parli a les tutories del tema i que es facin propostes ben aviat. Recorda ue és molt important que si se n’organitzen ES MANTINGUI L’ASSISTÈNCIA.
Entre d’altres, es parla d’un taller de surf, de balls de saló, de patinatge, de futbol sala...


8. ALTRES

S’informa que una de los fonts d’aigua (la del 3r pis, si no em confonc) no surt freda. S’avisarà a consergeria per tal que ho comuniquin al responsable de manteniment.

Es proposa instal•lar un timbre al cantó interior de la porta de sortida per demanar que obrin la porta. La resposta és que cal avisar a consergeria abans de sortir perquè l’obrin ja que han de controlar qui entra i qui surt. No es posarà aquest timbre.

Es pregunta si aquest any es farà el viatge de 4rt. La resposta és que el viatge forma part del projecte educatiu del centre, que no és un “premi” i que només es suspendrà en cas de conflictes importants amb els alumnes de 4rt.


Assistents:
1r ESO 1r A: Nerea, Anna: ; 1r B: --1r C: Bernat, Carlos ; 1r D: (Eren a vela).
2n ESO A: Marina, Maria; 2n B: Cristina; 2n C: Cristian, Marina; 2n D: Marina, Aina.
3r ESO A: Biel; 3rB: --; 3r C:--.
4rt ESO A: Jofre, Salva; 4rt ESO B: Enric, Martí; 4rt ESO C: Irene, Raquel.
1r Batx. A: --; 1r Batx. B: --
2n Batx A: Arnau, Alex; 2n Batx. B: Meritxell, Irina.
C. F.: --