Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

20 d’abr. 2018

Enquestes d'opinió alumnat 2018-2019


Com cada final de curs volem conèixer l'opinió dels alumnes sobre diferents aspectes relacionats amb el funcionament de l'institut.

La vostra opinió és important per millorar la qualitat del servei educatiu que s'ofereix al nostre centre.


Enquesta alumnat 1r ESO

Enquesta alumnat 4t ESO

Enquesta alumnat 2n BATXILLERAT9 de març 2018

Vaga d'estudiants: procediment d'actuacióLes normes d'organització i funcionament del centre (NOF), aprovades pel consell escolar, regulen el procediment a seguir quan hi ha una convocatòria de vaga o manifestació d'alumnes.


  1. S'ha de reunir el consell de delegats i delegades per valorar la convocatòria i decidir si es trasllada o no a les classes.
  2.  En cas que el consell de delegats hi estigui d'acord, la convocatòria es comentarà a cada grup,els alumnes que vulguin exercir el seu dret a vaga signaran el document adjunt, el delegat/da el complimentarà i el lliurarà a direcció (com a molt tard 24 hores abans de l'inici de la vaga)
  3.  La direcció del centre publicarà un comunicat al portal web del centre per informar a les famílies.
  4. Els alumnes de 1r i 2n ESO no poden fer vaga segons la normativa vigent.
  5. L'alumnat menor d'edat de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius que segueixi la convocatòria haurà de portar a l'institut el dia posterior a la vaga una autorització signada pels seus pares o tutor/s legals en l'agenda escolar.
  6. L'alumnat major d'edat podrà justificar la seva absència signant en el full de signatures annex al comunicat que es lliura a la direcció del centre


Model comunicació vaga a direcció + full de signatures