Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

30 de set. 2008

Horari de la biblioteca
Amb l'inici del nou curs, la biblioteca de l'institut torna a estar a disposició de tot l'alumnat.

L'horari d'atenció al públic és:
- dilluns, dimarts i dijous de 17 a 19 hores
- dimecres de 15.30 a 17.30 h.

La nova bibliotecària es diu Helena i li podeu demanar ajuda i orientació en la recerca d'informació per fer treballs, amb el préstec de llibres, etc.

26 de set. 2008

Funcions, drets i deures dels delegats/des


Els delegats desempenyen un paper molt important a l'institut.

En el document adjunt s'expliquen les funcions, els drets i els deures dels delegats i delegades dels grups.

Veure díptic

Reciclatge de llibres de text
A final de curs ( juny 2009) es realitzarà el II Mercat de reciclatge de llibres de text, organitzat per l'associació de mares i pares de l'institut.

En aquest mercat es poden vendre i comprar llibres de text usats (en bon estat) a un preu molt inferior al dels llibres nous.

Això sí, heu de tenir en compte que cal conservar els llibres en bones condicions per poder posar-los a la venda a final de curs.

Teniu més informació sobre el mercat de reciclatge de llibres de text al bloc de l'AMPA

25 de set. 2008

Acta consell delegats 24/09/08


1. El director presenta i dóna la benvinguda al consell de Delegats/es.

2. Els Delegats/es.:

Funcions dels Delegats i qui pot ser-ho (reben un document explicatiu del centre i cartells i díptics del Depart. d’Educació).

Dia de reunió, cada 15 dies, aproximadament i en funció dels tems; se’ls convoca per mitjà de cartells a les partes de l’IES.

En Roger, com a coordinador i l’Àngel i en Yago de 2n fan l’acta, que es penjarà a un blog de l’IES.

Se’ls explica que assisteixen a les juntes d’avaluació i reben un full explicant què hi van a fer (per manca de temps es comenta molt per sobre; caldrà parlar-ne a les tutories).

3. Festes d’aquest curs:

Sortida Tutoria 1r

Castanyada (només 1r i 2n)

Nadal (cantada de nadales)

Carnaval

S. Jordi

25è aniversari del B-VII (crearem una comissió d’alumnes)

4. Altres temes:

Neteja pati (problema de gavines i coloms) i aules

Pati: organitzar les lligues

Classes reforç, cal demanar-les a l’AMPA i insistir molt per tal que comencin a mitjans d’octubre.

Enllaç Punt d’informació (Verenka) i creació d’una associació d’alumnes. Responsables: Núria, Meritxell, Elena, Ariadna, Laura, totes de 4rt.

Biblioteca, de moment, “tancada”, entrarà en marxa quan tinguem bibliotecari/a

Reciclatge de llibres, cal cuidar-los per poder vendre’ls a finals de curs.

Vagues. Es passa un full informatiu sobre les condicions per fer-les. Es genera un debat mol llarg on surten temes com:

- Manca d’informació

- Oportunisme dels alumnes per a no venir a classe

- Incompliment de les sancions als alumnes que falten sense portar justificant

- Es demana que els Tutors/es informin el més àmpliament possible d’aquest tipus de temes.

Màquines de menjar i begudes. Es crea una comissió per tal de revisar els productes que venen. Susana, Martí i Alba (de 1r i 2n).

Informació sobre tallers extra-escolars: es convoca una reunió el dia 30 pel de teatre i una pel dia 2 d’octubre –no de novembre!- per escriure una cantata.

Queden temes pendents, però com que ja són les tres (hem començat a 2/4 de 2!) aixequem la reunió.

Alumnes assistents:

Estefania-Quim(1rA),Noemí-David(1rB),Ivan-Martí(1rC),
Víctor-Vicky(1rD),Susana-Alba(2nA),Marta-Sílvia(2nC),
Míriam-Yago(2nD),Marina-Patrícia(3rB),Clàudia(3rD),
Núria-Meritxell(4tA),Laura(4tB),Aina(4tC),J.L.Anton(1r Batx.B)

No assisteixen altres delegats/es de Batx. ni de C.Formatius.

Què és i què fa el Consell de Delegats?
A tots els grups de cadascun dels cursos hi ha un/a delegat/da i un/a sots-delegat/da escollits per votació. Els delegats són els representats dels alumnes i tenen diverses funcions que podeu trobar en el reglament de règim interior del centre (RRI)

El consell de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern del centre i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre. El consell de delegats està format pels delegats i sots-delegats de cada grup i pels representants dels alumnes en el consell escolar del centre.

El consell de delegats, coordinat per un professor (Roger Llovet), es reuneix periòdicament per tractar els diferents temes relacionats amb la participació de l’alumnat en la vida del centre.

Entre les competències del consell de delegats es poden destacar:
- Participar en l’organització d’activitats com festes tradicionals ( Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi ), viatges finals de curs, activitats amb els alumnes dels centres de primària adscrits, etc.
- Col·laborar en la difusió i aplicació de mesures i normes que millorin la convivència i la vida en el centre.
- Informar als grups d’alumnes de les convocatòries de manifestació o vaga d’estudiants, tenint sempre en compte que la convocatòria ha d’estar justificada dins de l’àmbit escolar.
- Donar assessorament i suport als representants dels alumnes del consell escolar, als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos.
- Elaborar informes per al Consell Escolar, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d'aquest òrgan col·legiat.
- Ser informat amb antelació suficient respecte l'ordre del dia del Consell Escolar, i dels acords adoptats, amb la finalitat de difondre-ho a tots els cursos.
- Informar de les seves activitats a tots els membres del centre.
- Fer propostes a l’equip directiu sobre temes relatius a l'Institut.
- Canalitzar la informació rebuda i explicar-la a la resta de l'alumnat.

24 de set. 2008

Beques 2008-09

Recordeu que fins el 30 de setembre es poden sol.licitar beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar. Les sol.licituds s'han de presentar en la secretaria de l'institut.

Teniu més informació a la web del Departament d'Educació

Jove.cat


En la web jove.cat trobareu informació sobre molts temes que us poden interessar: vacances i estades, salut, esports, medi ambient, cultura, educació i formació, etc.