Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

24 de nov. 2008

LA PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT EN EL PROCÉS D’AVALUACIÓ

La participació dels Delegats/es com a representants de l’alumnat a les sessions d’avaluació pretén augmentar el coneixement que el professorat té del grup i a la vegada ha de servir perquè els alumnes coneguin de primera mà les valoracions i recomanacions generals que els adreça la junta d’avaluació.

Per tal de garantir l’eficàcia d’aquesta participació, us oferim algunes orientacions. Si us cal més informació, els tutors tenen una graella on s'explica quines són les tasques del tutor/a, els professors/es i de l'equip docent-junta d'avaluació, al llarg de tot el procés d'avaluació.1. DURANT EL TRIMESTRE:

- Els alumnes podeu plantejar al professor/a de cada matèria dificultats i dubtes.
- Si son qüestions que afecten tot el grup, els Delegats/es podeu plantejar el cas directament al professor/a de la matèria per intentar resoldre el problema.
Si és necessari, es pot demanar la intervenció del tutor/a del grup classe.


2. AL FINAL DEL TRIMESTRE:

- Professorat i alumnes fan una valoració del funcionament del grup classe (com a grup i/o individual) en aquella matèria.
- Us oferim algunes orientacions sobre què podeu parlar:
- Comunicació de les notes abans de la sessió d’avaluació, entenent que encara són provisionals i que poden estar sotmeses a canvis durant la sessió d’avaluació.
- Actitud general davant l’aprenentatge.
- Comportament del grup.
- Treball a casa i treball a classe.
- Rendiment i resultats del grup.
- Conclusions i recerca d’estratègies de millora.
- Si s’escau, parlar dels mateixos temes, però aplicats a alumnes concrets.
- Compromisos per part del grup i/o alumnes concrets.
- En cap cas s’ha d’entrar a qüestionar aspectes com els continguts marcats per la programació de la matèria o els criteris d’avaluació establerts.
- Els Delegats/es recolliu per escrit es temes tractats per portar-los a la sessió de tutoria prèvia a la junta d’avaluació.


3. A LA TUTORIA ANTERIOR A LA SESSIÓ D’AVALUACIÓ:

- Els Delegats/es presenteu els temes tractats i els acords als que heu arribat en la valoració del trimestre realitzada amb el professor de cada matèria.
- Amb l’ajuda del Tutor/a, en feu un resum i elaboreu les valoracions globals que explicareu a la junta d’avaluació.


4. A LA SESSIÓ D’AVALUACIÓ:

- Els Delegats/es assistiu a la primera part de la sessió d’avaluació.
- Heu d’evitar les intervencions improvisades; si no s’ha preparat prèviament a la tutoria, no podreu participar en la sessió d’avaluació.
- Els Delegats/es heu d’exposar el que s’hagi acordat a la tutoria prèvia, evitant expressar opinions personals.
- Heu de procurar realitzar valoracions globals del funcionament del grup, evitant el repàs "matèria per matèria".
- Recordeu que la sessió d’avaluació no és l’àmbit en el que s’han de plantejar o resoldre conflictes entre l’alumnat i un professor particular (això s’ha de tractar directament am el professor/a implicat i, si s’escau amb la mediació del tutor/a).
- Els Delegats preneu notes per transmetre a la resta del grup les valoracions i acords sorgits a la junta d’avaluació.


5. DESPRÉS DE LA SESSIÓ D’AVALUACIÓ:

- Els Delegats/es i el tutor/a expliqueu al grup els acords presos a la sessió d’avaluació.


6. A FINAL DE CURS:

- Valoreu amb el Tutor/a els següents aspectes:
- Actitud
- Hàbits de treball
- Rendiment del grup
- Funcionament sessions de tutoria.
- El delegat pot elaborar un resum amb les conclusions, els acords i les propostes de millora de cara al curs vinent, per, si s'escau, portar-les a la junta d’avaluació final.

GESTIÓ / CONSELL DELEGATS/ES

19 de nov. 2008

ACTA CONSELLL DE DELEGATS


CONSELL DE DELEGATS/ES ESO

19 – 11 – 08


1. ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DELS ALUMNES AL CONSELL ESCOLAR

Els alumnes que es presenten a les eleccions al Consell Escolar són:

SÍLVIA GONZÁLEZ (2n ESO)
MARTINA CULEBRAS (4rt ESO)
NÚRIA GONZÁLEZ (4rt ESO)

- Poden presentar la seva candidatura a secretaria (acompanyada, si es vol, amb signatures de suport) fins el 21 de novembre.
- El proper dilluns es penjaran els cartells amb fotos, dades i propostes de les candidates perquè tothom les conegui. També es penjaran al bloc del consell de delegats.
- Els delegats hauran de recollir les paperetes de vot a l’hora de pati del proper divendres dia 21 (aula 01).
- Les votacions es celebraran el 27 de novembre, amb una “urna mòbil” que passarà per les classes amb un professor i els delegats Guillem Saldo (1r) i Ariadna Matamoros (4rt). En faran el buidat i anunciaran els resultats.
- Els nous representants s’incorporaran al consell escolar el proper 10 de desembre.


2. ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE L’IES BADALONA VII

Les alumnes de 4rt responsables d’aquest tema expliquen que ja tenen els impresos, objectius, estatuts, etc. de l’associació i que la propera setmana els portaran al Director perquè els aprovi i els signi.
Un cop estigui formalment constituïda, començaran la campanya d’inscripcions.


3. RECOLLIDA DE SIGNATURES

Les alumnes responsables de la futura Associació han iniciat una recollida de signatures per tal de demanar al govern de la Generalitat que retiri la subvenció a les escoles privades concertades de l’Opus Dei que separen els alumnes en centres diferents en funció de si són nois o noies, ja que consideran que aquesta és una mesura discriminatòria.

Recorden que cal posar al DNI a la signatura i que, en la mesura que puguin, recolliran signatures en unes taules del vestíbul a l'hora del pati i/o passaran per les classes.

Assistents:
1r ESO A Roger, Guillem / 1r ESO B Lorea, Anàs / 1r ESO C -- / 1r ESO D Héctor, Victòria.
2n ESO A Susana / B Raquel, Martí / 2n ESO C -- / 2n ESO D --
3r ESO A Víctor, Laura / 3r ESO B -- / 3r ESO C Júlia, Yaiza / 3r ESO D --
4rt ESO A ananada, Núria / 4rt ESO B -- / 4rt ESO C Eric, Ariadna.

6 de nov. 2008

ACTA CONSELL DE DELEGATS (5-11-08)

1. VAGA 13 DE NOVEMBRE

Informació:
La informació d’una vaga d’alumnes l’han de cercar el mateixos alumnes (especialment els Delegats/es). Es recorda que aquesta informació es pot obtenir dels diferents sindicats d’estudiants, de pàgines web, anar a cercar-la directament a locals sindicals (siguin o no d’estudiants) i que cal fer-la arribar i discutir-la a les classes.
Un tutor/professor por informar, opinar, etc. a títol personal sobre el tema (ja sigui perquè els alumnes li demanin, ja perquè ell/a ho estimi convenient). Però ni els tutors ni els professors tenen cap mena d’obligació d’informar els alumnes sobre les raons de la vaga.

Procediment:
Es recorda que ja es va explicar a la darrera reunió de delegats, s’insisteix en el tema que els alumnes de 1r cicle no estan autoritzats a fer vaga.
Es recorda també que tota la informació per tal de poder participar en una vaga està penjat a la web de l’IES, al blog del Consell de delegats. CAL CONSULTAR-LO PER SABER COM S’HA D’ACTUAR.


2. CASTANYADA: VALORACIÓ

Es fa una valoració positiva o molt positiva de la festa. Es valora l’esforç que va representar haver d’improvisar les proves del pati -sis!!- a l’interior per causa de la pluja; també es valora de forma positiva la Casa de la por que, malgrat no haver-se pogut muntar al soterrani com els altres anys, feia el seu efecte...

Es plantegen dues queixes que afecten a un grup molt reduït d’alumnes de 2n:
- Alumnes controladors que regalaven punts al alumnes de 1r que coneixien.
- Alumnes –la majoria repetidors- que no controlaven prou les proves o que les van abandonar abans de l’hora.
Es proposa i s’aprova que de cara el proper curs el tutors no deixin participar en aquesta festa als alumnes que considerin conflictius o poc responsables.

Els Delegats de 1r es fan responsables de comptabilitzar els punts aconseguits per cada grup; ho comunicaran a en Roger i aquest buscarà algun tipus de premi (tot fa suposar que hi haurà molts empats “per dalt”), ja que només se n’havien previst dos.

En Roger TORNA A INFORMAR que els delegats de 2n han d’haver recollit les factures, agrupar-les indicant qui l’ha pagada i el grup, que totes han de tenir el NIF, que ÉS ELL qui les fa arribar a secretaria i que ja comunicarà quan es pagaran (que serà ben aviat).


3. COMENTARIS AL BLOC DE DELEGATS

Es recorda que només es publicaran aquells que estiguin correctament escrits (ortografia, lèxic...).
Informa que els diners de les màquines de menjar no porten cap benefici econòmic a l’IES. Els diners són tots per l’empresa de les màquines.


4. ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DELS ALUMNES AL CONSELL ESCOLAR

En Roger informa que cal renovar dos dels tres representants dels alumnes al Consell Escolar i explica quines són les funcions del Consell i el paper que hi fan els alumnes (per a més informació, veure el bloc del Consell de delegats).

- Els representats del alumnes al Consell Escolar han de ser persones serioses i responsables, segures i amb idees clares, ja que, si cal, les han d’exposar i defensar davant de tots els representant de la comunitat educativa.
- Els alumnes de 1r cicle que fins ara hi assitien amb veu, però sense vot, tindran també dret a vot (mai ha calgut votar res, sempre hi ha hagut acord...), tal com marca la nova normativa.
- Tots els alumnes poden ser candidats, però es recomana que siguin o hagin estat delegats, ja que tenen més experiència i informació; també es consira millor que es voti un representant de primer cicle i un altre de segon, per tal que tothom hi sigui ben representat.
- Les candidatures caldrà presentar-les com a molt tard el 21 de novembre (en Roger té el full “oficial” que cal omplir).
- Es faran cartells amb fotos, dades i propostes dels candidats perquè tothom els conegui. També es penjaran al bloc del consell de delegats.
- Les votacions es celebraran el 27 de novembre, amb una “urna mòbil” que passarà per les classes (amb un professor i dos representants dels alumnes, que després faran el recompte).
- Els nous representants s’incorporaran al consell escolar el proper 10 de desembre.


Assistents:
1r ESO A Roger, Guillem / 1r ESO B Lorea, Anàs / 1r ESO C Martí, Ivan / 1r ESO D Héctor, Victòria.
2n ESO A Susana / B Raquel, Martí / 2n ESO C Silvia / 2n ESO D Marc, Nakari.
3r ESO A -- / 3r ESO B -- / 3r ESO C -- / 3r ESO D --
4rt ESO A -- / 4rt ESO B Irina, Aina / 4rt ESO C --
1r Batx. B Omar
(Els alumnes de Batx. I C. Formatius no estaven convocats, ja que, en principi no teníem de parlar de la vaga. Alguns grups de 3r i 4rt tenien una sortida, suposem que per això no han assistit.)