Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

17 de març 2010

Campanya recollida selectiva

Durant la segona quinzena del mes de març, representants del consell de delegats passaran per totes les classes recordant com s'han d'utilitzar els nous contenidors per realitzar una correcta recollida selectiva dels residus a l'institut.