Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

13 de gen. 2012

CONSELL DE DELEGATS

12-1-121. PROPOSTES I ESMENES NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA
1.1. En principi, els ordinadors es poden fer servir PER TREBALLAR quan ve un professor de guàrdia. El problema és que algun professor ha dedetctat que els ordinadors no es feien servir correctement i per això no deixa que s'utilitzin. El seu ús o no depèn, doncs, del que decideixi cada professor de guàrdia.

1.2. La proposta de no fer hora de lectura quan hi ha classe d'E.F. no ha estat acceptada pel Consell Escolar.

1.3. Molt aviat s'incorporarà una nova taula (amb llums, endolls i cadires) a les altres del vestíbul. Però cal recordar que només es poden fer servir com a lloc d'estudi i de treball.

En aquest sentit, tornem a recordar que aquest espai HA DE QUEDAR ENDREÇAT I NET un cop s'hagi utilitzat, si no és així, NO ES PODRÀ FER SERVIR I QUEDARÂ TANCAT TEMPORALMENT.

1.4. Es demana un ús més higiènic dels lavabos de nois. CAL ORINAR A LA TASSA, NO FORA. Com que hi ha indicis de què alguns alumnes actuen incorrectament de forma deliberada, s'avisa que seran sancionats.

1.5. Deixar una hora a 1r d'ESO per estudiar i fer deures (concretament una de les dues d'Alternativa), no es veu malament, però aquest curs els horaris no es poden modificar. Caldrà plantejar-ho de cara al proper.


2. CARNAVAL 2012


La festa de Carnaval serà el divendres 17 de febrer.

Hi participen tots els alumnes. No participar-hi vol dir FER CLASSE.

Es manté la mateixa estructua dels altres anys:

- Divendres entre les 9hs. i les 10'30hs (aproximadament) es disfressen aules i alumnes.

Si cal preparar-ho la tarda del dijous, cal estar amb el tutor o comunicar-ho amb prou antelació a la Carme Duran o a en Roger Llovet.


Si es vol venir a les 8 hs, per preparar-ho, cal la presència del tutor.


No es pot fer malbé res de l'aula i l'rdinador només es podrà fer servir amb el permís del tutor.


- Un cop ha passat el jurat, es pot "desmuntar" l'aula i tornar-la a endreçar. Si no dóna temps de fer-ho, caldrà deixar-la a punt al migdia. Aleshores es pot baixar al pati.

- A la sala d'actes es farà una petita representació i es lliuraran els premis (1r, 2n i 3r). Caldrà entar-hi amb el grup classe i acompanyat per un professor (com quan es va fer el concert de Nadal)

- Els premis de disfressa individual els otorga el jurat entre tots els alumnes i professor disfressat hi participen.

- Per optar a un premi de comparsa, cal organitzar aquesta comparsa i inscriure's en la butlleta que tenen els delegats que la lliuraran a en Roger el dia anterior o el mateix dia 17.

- Els premis d'aula són en metàl·lic, no es poden repartir els diners, són per invertir-los en alguna activitat col·lectiva. Els individuals i de comparsa són vals de compra d'Abacus.