Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

10 de des. 2015
ACTA REUNIÓ DELEGATS                          10/12/2016

Assistents:Tots els cursos de l'ESO menys 2n C, 2nD i 2n BTX-B. Els cicles estaven excusats.
Ordre del dia: Preparació Carnestoltes.