Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

2 de maig 2009

Enquestes alumnat 2009


L'equip directiu i el Consell de delegats consideren important recollir periòdicament les opinions dels alumnes i analitzar-les amb la intenció de millorar el funcionament del nostre institut.

Des del curs passat les enquestes d'opinió de l'alumnat es realitzen mitjançant un aplicatiu telemàtic.

Abans de complimentar el qüestionari cal que tinguis en compte que:
-
Les enquestes són anònimes
- Cal llegir amb atenció les preguntes
-
Cal respondre amb sinceritat

Amb el codi d'usuari i la contrasenya que et facilitarà el teu tutor/a has de respondre a l'enquesta telemàtica que trobaràs a l'adreça:

http://217.13.119.31:8080/estudis/


La data límit per realitzar les enquestes és el divendres 22 de maig.

Els resultats de les enquestes seran lliurats als tutors perquè els comenteu en una sessió de tutoria. També s'analitzaran aquests resultats al Consell de delegats i s'inclouran en la Memòria que elabora l'institut al final de cada curs.