Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

24 d’oct. 2011

ACTA CONSELL DE DELEGATS

21- 10 – 11

1. VIATGE DE 4rt. I BARS

En Roger reafirma que el viatge es farà, sempre i quan no hi hagi algun incident especialment greu i es tingui en compte l’actual situació de crisi econòmica.

No hi ha cap problema –al contrari- per organitzar els “Bars de 4rt” per recollir diners pel viatge; caldrà organitzar-los a les tutories, informar a l’equip de gestió i fer l’adequada propaganda entre la resta de l’alumnat.

4. TALLERS EXTRAESCOLARS

Els alumnes interessats en:

- Cant coral: cal que parlin amb la Núria Bordas de música i fixar un dia de reunió.

- Patinatge: De moment hi ha més de 10 alumnes interessats, cal que parlin amb la Laura d’EF.

- Bàsquet: Dijous 27, a les 11hs. Reunió a la Sala d’actes.

- Futbol: Dilluns 24, 11 hs., a la Sala d’actes

- Surf: Cal parlar amb en Manel per fixar un dia de trobada, de 15hs. a les 17hs. al Club Natació, millor portar equip.

Sembla que hi ha gent interessada en un taller de teatre; cal comprovar-ho a les tutories i informer a en Roger.

Assistents:

1r ESO 1r A:Nerea, Anna; 1r B: Lorena, Joan; 1r C: Bernat, Carlos ; 1r D: (Eren a vela).

2n ESO A: Maria, Marina ; 2n B: --; 2n C:Marina, Cristian; 2n D: Maria, Aina.

3r ESO A: Biel, Helena; 3rB: --; 3r C:--.

4rt ESO A: Jofre, Salva; 4rt ESO B: Enric, Martí; 4rt ESO C: Irene, Raquel.

1r Batx. A: --; 1r Batx. B: --

2n Batx A: Arnau; 2n Batx. B: --

C. F.: --

13 d’oct. 2011

ACTA CONSELL DE DELEGATS

11- 10 – 11


1. CASTANYADA


S’informa als delegats de 2n de la impossibilitat absoluta d’organitzar la Castanyada com els altres anys (més alumnes, manca d’aules...) i que només podran participar-hi els alumnes seleccionats per a la Casa de la Por.
S’informa als delegats de 1r que cal formar 15 grups d’uns 8 alumnes cadascun per entrar a la Casa de la Por, també que cal organitzar jocs senzills i rotatius al pati mentre esperen per entrar a la Casa.


2. VIATGE DE 4rt

En Roger explica que ha parlat amb en Josep Mª Soler, Coordinador de 2n Cicle, que li ha explicat que la informació sobre el viatge s’havia donat de forma precipitada i que no hi ha cap decisió que limiti el pressupost del viatge en una xifra determinada, sí, però, que pel fet de la crisi caldrà tenir molt en compte no excloure ningú per raons econòmiques i que cal fer un estudi seriós de fins a quina quantitat podrien arribar a pagar les famílies.


3. INFERMERA

Vindrà a atendre consultes els dijous de 10 a 11, començarà el proper 27 d’octubre. Al fer una hora menys (altre cop la crisi), aquest curs tindrà un correu electrònic per poder atendre més alumnat. Passarà per les tutories de 1r d’ESO per explicar quina és la seva tasca.


4. TALLERS EXTRAESCOLARS

Hi ha alumnes interessats en el següents tallers:
- Cant coral
- Patinatge
- Pintura i dibuix
- Surf
Ara caldrà passar aquesta informació a totes les classes. Veure realment quants alumnes estan interessats i, un cop fetes les llistes provisionals, es farà una reunió amb els responsables d’organitzar cada taller per acordar horaris, preus, etc.

5. VALORACIÓ VAGA


En Roger explica que va tenir una llarga reunió amb l’equip de gestió per parlar del tema i transmet la informació següent.
- Aquesta vegada tots els alumnes i tutors van rebre amb antelació suficient informació sobre la vaga i les condicions per fer-la.
- A l’anterior reunió de delegats tant ell com el director, van informar que s’estava revisant el Reglament de Règim Interior (el qual inclou la normativa sobre la vaga) donant per suposat -de forma errònia- que s’entenia que també es debatria el tema del -0’25 de “rebaixa” en la nota per faltar a classe.
- També es clarifica que una normativa aprovada no es pot canviar d’una setmana per altra. El nou Reglament –un cop revisat per tota la comunitat educativa- estarà enllestit pels volts del mes de gener. També canviarà el nom: passarà a dir-se Normativa de convivència del centre.
- Pel que fa els incidents del dia 6, es considera de forma negativa limitar l’accés a l’institut amb cadenes. I encara més quan aquest fet s’associa a unes pintades estúpides que res tenen a veure amb les reivindicacions del dia de la vaga. Netejar la façana té un cost econòmic important que s’haurà de treure d’altres partides.
- Quan van arribar el mossos per tallar les cadenes, molts alumnes cridaven “Fora, fora!”, cosa que ningú qüestiona i s’entén que es fes. El que es troba totalment incorrecte és que se’ls insultés (“Fills de puta!”). Els alumnes de 2n ESO que van insultar i han estat identificats, han estat sancionats.
- No queda massa clar el tema de la “sentada”. Quin era l’objectiu? Solidaritzar-se amb la vaga? Protestar pel descompte dels -0’25 punts?
- Es valora com a molt incorrecte el fet d’intentar fer sortir de classe alumnes que volien fer-ne. I encara més avisar la TV local sense demanar permís, ni informar a direcció per explicar no temes de la vaga, sinó el descompte del -0’25. La TV no va emetre la “notícia”.
- Els alumnes reunits en assemblea a la “sentada” redacten una carta adreçada al director, de la qual me’n fan arribar una còpia. Quan la comento amb el director, ningú no li havia lliurat res... (Posteriorment la va trobar al seu caseller, però hauria estat força més correcte lliurar-li en mà).
- En resum, es valora de forma crítica l’actitud poc responsable dels alumnes que varen participar en tots aquests incidents ja que hi ha altres formes –el mateix consell de delegats- per a presentar les reclamacions.

Pel que fa al tema del -0’25, es proposa enviar una carta al director on es plantegi suspendre aquesta mesura de forma cautelar mentre no estigui elaborada la nova Normativa de convivència del centre. (No dóna temps d’acordar qui l’escriurà, per tant, cal que algú l’escrigui...).


Assistents:

1r ESO 1r A:--: ; 1r B: --1r C: Bernat, Carlos ; 1r D: Albert, Adrià.
2n ESO A: -- ; 2n B: --; 2n C: --; 2n D: Maria, Aina.
3r ESO A: Biel, Helena; 3rB: Maria, Júlia; 3r C:--.
4rt ESO A: Jofre; 4rt ESO B: Enric, Martí; 4rt ESO C: Irene, Raquel.
1r Batx. A: --; 1r Batx. B: --
2n Batx A: Arnau, Alex; 2n Batx. B: --
C. F.: --