Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

26 d’oct. 2008

15 d’oct. 2008

ACTA CONSELL DE DELEGATS (15-10-08)

1. VAGA 22 OCTUBRE

Es parla de dos aspectes:

Informació:
La informació d’una vaga d’alumnes l’han de cercar el mateixos alumnes (especialment els Delegats/es). Es recorda que aquesta informació es pot obtenir dels diferents sindicats d’estudiants, de pàgines web, anar a cercar-la directament a locals sindicals (siguin o no d’estudiants) i que cal fer-la arribar i discutir-la a les classes.
Un tutor/professor por informar, opinar, etc. a títol personal sobre el tema (ja sigui perquè els alumnes li demanin, ja perquè ell/a ho estimi convenient). Però ha de quedar ben clar que ni els tutors ni els professors tenen cap mena d’obligació d’informar els alumnes sobre les raons de la vaga.

Procediment:
Es recorda que a la primera reunió de Delegats ja es va repartir un full informatiu.
Aquest mateix full, redactat de forma encara més pautada, està penjat al blog del Consell de delegats. CAL CONSULTAR-LO PER SABER COM S’HA D’ACTUAR.
El coordinador llegeix i comenta els apartats més remarcables del document.
2. NETEJA PATI

El coordinador informa que les senyores de la neteja s’ha queixat de què al pati hi queden molts papers d’alumini i alguns entrepans. No tornem a parlar del problema que això comporta (coloms, gavines, classes d’EF...) perquè tothom els coneix; acordem que se’n parlarà a les tutories –fins ara parlar-ne sempre ha generat una millora- però que si la situació no canvia es prendran mesures sancionadores (tal com es va fer cursos endarrere).3. MANTENIMENT DE LES PLANTES

Es reparteixen les plantes del pati entre els diferents grups classe del 1r Cicle, per tal que en tinguin cura (cada delegat/a sap quina és la testera del seu grup classe).
4rt C es fa responsable del manteniment de les plantes interiors.4. BLOG DEL CONSELL DE DELEGATS

El Coordinador recorda l’existència d’aquest blog (on fins ara només hi han penjat informació el director i ell...). Es recorda que és on blog obert a tota mena d’informacions (des d’explicar perquè es convoca una vaga, fins anunciar que vols vendre alguna cosa, passant per un text de pròpia creació).
Com que fins ara els dos alumnes responsables no l’han pogut gestionar per raons diverses, es passa aquesta responsabilitat a la Núria i la Meritxell de 4rt A (per tant, si hi voleu publicar alguna cosa, cal que elles rebin el material )5. TALLERS EXTRAESCOLARS

El coordinador demana els llistat del alumnes del Taller “Escriure una cantata”.
Explica que el TALLERdTEATRE ja ha començat (12 participants), però que fins el dimarts 21 d’octubre encara s’acceptaran noves inscripcions.6. ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DEL BADALONA VII

Les delegades de 4rt expliquen que ja han fet els primers passos per a crear l’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DEL BADALONA VII (reunió informativa amb un representant de l’AJEC, començar a omplir els papers necessaris, creació d’una junta gestora...). Quan l’Associació ja estigui creada, es farà una reunió informativa i es demanarà la col·laboració del major número d’alumnes.
L’associació, al ser una entitat jurídica, té més possibilitats de ser atesa per les institucions (ajuntament, departament d’educació, entitats de joves...). Això obre la possibilitat -per exemple- de demanar ajuts econòmics per a un viatge d’estudis, tarimes per a un recital o un concert a l’IES, etc, etc. Quants més associats tingui, més forta serà...

Assistents:

1r ESO A – / 1r ESO B – / 1r ESO C Martí, Ivan / 1r ESO D Héctor, Victòria.
2n ESO A Alba, Susana / B Raquel, Martí / 2n ESO C Silvia, Marta / 2n ESO D Míriam Nakari.
3r ESO A Isaac / 3r ESO B Eudald / 3r ESO C Sheila, Irene / 3r ESO D Clàudia.
4rt ESO A Meritxell, Núria / 4rt ESO B Guillem, Laura / 4rt ESO C Eric, Ariadna.
USEE Esther
1r Batx. A Mar, Amal / 1r Batx. B Marina / 2n Batx. A -- / 2n batx. B -- / C. Formatius --