Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

25 de nov. 2011

CONSELL DE DELEGATS

25- 11 – 11

1. REVISIÓ I APROVACIÓ NOVES NORMES DE CONVIVÈNCIA

Assisteixen a la reunió MOLTS pocs delegats. Les alumnes representants al Consell escolar, que han de recollir tota la informació, tampoc no hi assisteixen. Es debat, sense arribar a cap acord, que cal fer davant d’aquesta situació.

La majoria de delegats ni tan sols porten el document –la versió bàsica- que s’ha de discutir i, si cal, esmenar.

Davant d’aquesta situació, el coordinador no atén ni recull les possibles esmenes i abandona la reunió.