Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

27 de nov. 2014

Acta del Consell de Delegats del 27 - 11 - 2014

Assistents: Delegats de tots el cursos d'ESO (23 al.) excepte de 1rC i 3rD i de tots els de Batx. (5 al.) excepte 2n Batx.A, la Carmen Los Huertos (PIDCES), el coordinador Xavier Iglesias.

1.-  PRESENTACIÓ DEL PIDCES
La Carmen ens explica la oferta i els serveis que fa  el PIDCES per els joves a Badalona, l'horari del punt d'informació, i la seva disponibilitat. Per tal que els delegats puguin explicar/recordar a la classe que disposen d'aquest servei.

2.- RESULTATS DE LES ELECCIONS AL CONSELL (ALUMNES)
Les eleccions del dimarts van donar aquests resultats:
  • Anna Luengo                405 vots
  • Carles Ruiz                  320 vots
  • Albert Sanchez             201 vots
  • Anna Torres                  301 vots
Per tant els representants al Consell Escolar per el sector dels alumnes son:  Anna Luengo, Carles Ruiz i Anna Torres.

3.- PROPOSTES PER LA DOTACIÓ DEL PREMI CONVIURE
Els delegats diuen les propostes que han recollit de les tutories. El coordinador desestima totes les que son de manteniment o que es poden aconseguir per altres mitjans, de tota manera les apuntem per passar-les a Gestió com a demandes dels alumnes per veure si alguna es pot realitzar aviat.
Recollim 4 propostes per votar a les classes, esperant primer el vist i plau de Direcció, perquè n'hi ha que son difícilment realitzables, per exemple: posar dos ventiladors de sostre a 37 aules (totes) o a 20 (les més usades) segur que val molt més de 1000€. Per tant cal esperar que us avisi per fer la votació a les tutories.
  • Posar ventiladors de sostre a les aules
  • Més bancs al pati (no la pista)
  • Més fonts d'aigua als passadissos
  • Donar els diners a una ONG
Badalona a 27 de novembre de 2014

5 de nov. 2014

Acta de la Reunió del Consell de Delegats 5 - 11 - 2014

 Assistents: Tots els cursos d'ESO, excepte 1rA, 1rD (excusen l'assistència perquè eren a l'activitat de  Vela) 3rA i D, 2n Batx B i de Cicles ha assistit 2n SMIX

Eleccions de representants dels alumnes al Consell Escolar

Expliquem la composició del Consell Escolar, que és el màxim òrgan de gestió del nostre institut i que esta composat per professors, alumnes , pares, personal no docent, i fins i tot l'Ajuntament. Implica una reunió al trimestre aproximadament.
Cal renovar els 3 representants dels alumnes: s'hi pot presentar qualsevol alumne de l'institut a partir de 3r d'ESO (que no tingui problemes de disciplina, és a dir, que tingui un perfil adequat pel càrrec) i el plaç de presentació de candidatures s'acaba el divendres de la setmana que ve, dia 14., per presentar-se cal omplir un full de candidatura, que tenen els delegats i donar-lo a Secretaria, a Direcció o directament al Xavi Iglesias.
La llista amb els candidats presentats es publicarà el dilluns 17 als suros i parets de l'institut.
La votació per part de tots els alumnes de l'institut es farà el dimarts 26 de novembre, es repartiran unes butlletes amb els candidats a les classes a 1ª hora i durant el dia uns representants del Consell de Delegats, amb el coordinador o un membre de l'E. Directiu, passaran amb les urnes a recollir les butlletes. Els alumnes que hagin quedat del 4t lloc en endavant a la votació, quedaran com a suplents si hi ha una baixa més endavant.
Es recomana que els candidats siguin dels cursos de 3r i 4t, o fins i tot 1r de Batx. o Cicles perquè el "mandat" és per 4 anys i alumnes que ara estiguin al darrer any a l'institut, caldria "renovar-los" el curs següent.

Propostes per la dotació del Premi Conviure
Demanem als delegats que pensin amb els alumnes de la seva classe, i facin propostes per gastar els 1000 € que ens corresponen als alumnes del Premi Conviure que ens va concedir el Parlament de Catalunya el curs passat.
Les propostes haurien de ser coherents i realitzables, més endavant es recolliran a la propera reunió del Consell ( 2 setmanes aprox.). Es valorarà quines proposem per votar a les tutories.
Precs i preguntes
En Víctor Montoya, un delegat de Cicles ens ofereix la possibilitat de fer una sessió pels delegats que estiguin interessats en informar-se de com obtenir informació del moviment d'estudiants a Catalunya.
L'assistència seria voluntària el proper dimarts dia 11 a les 5h. de la tarda a l'aula 02.

6 d’oct. 2014

Premi Conviure a Catalunya 2014


El nostre institut ha estat guardonat pel programa pedagògic "El Consell de Delegats i Delegades: una manera de fomentar la participació activa i democràtica de l'alumnat en la vida del centre"

Veure àlbum de fotos

Contacte


Si voleu contactar amb el coordinador del consell de delegats (Xavier Iglesias) la seva adreça de correu és
 

28 de set. 2014

Acta de la 1a Reunió del Consell de Delegats del curs 2014-15


Assistents: encara queden per confirmar alguns dels assistents que havien d'enviar un correu al coordinador, però si no ho fan van faltar els delegats de 1rA, 3r A i B i els segons de Batx. De Cicles va venir un alumne de 2n d'SMIXRecollida de dades dels delegats
Recollim l'assistència i les adreces electròniques dels delegats encara que siguin provisionals, el Xavi demana que li envieu un correu, dient el curs, a la seva adreça per a "capturar" la de cada delegat.

Presentació del curs
El José Ángel, el director del Centre
ens fa un parlament de benvinguda, on explica la importància del paper dels Delegats en el funcionament del Centre.
Horari de la Biblioteca
Cal informar a les classes que la Biblioteca ja funciona de dilluns a dijous de 5 a 7 h. de la tarda. Cal recordar que hi ha servei de Prèstec de llibres, i que fins i tot hi algun exemplar (3 o 4) dels de lectura obligatòria dels diferents cursos.
Acords curs passat
Es recorda l'acord del curs passat de posar paper als WC que van demanar els delegats, hi haurà un dispensador de paper a cada WC i funcionarà a partir del dia de la reunió, quan els delegats expliquin el bon us del paper a les seves classes. S'entén que si se'n fa un mal us es retirarà el paper d'aquell WC immediatament. Cal fer una crida a prendre consciència que cal cuidar-ho, perquè va ser una demanda dels alumnes, que el Consell va aconseguir i podem perdre-ho si no ho controlem entre tots

En properes reunions i ,esperem , amb els delegats definitius, ja encetarem els temes més de fons.

31 de maig 2014

Acta del Consell de Delegats del 30-5-14


1.- PREMIS CONVIURE. Assistència dels Delegats al Parlament.


Repartim el full de la convocatòria, on posa l'horari, si es vol anar amb l'institut i no pel teu compte i per justificar als professors l'absència la darrera hora del dijous.

2.-  MANTENIMENT DE L'INSTITUT I NOFC. Acords provisionals

Algunes de les demandes que han fet els delegats es realitzaran de manera immediata (posar papereres als WC de les noies), altres aquest estiu (posar penjadors en les aules que no en tinguin) i d'altres a principi del curs vinent, quan hi hagi el compromís de l'alumnat de fer-ne un bon ús (paper higiènic a tots els WC).
s'inclourà en les NOF una referència a que es procurarà que els WC disposin dels elements necessaris sempre que l'alumnat en faci un bon ús.
Pel que fa a posar rellotges a totes les aules. Sortiria car de fer (35 rellotges), complicat de mantenir (canvi de piles, posada en hora) i a part podria provocar discussions sobre l'hora d'inici i final de les classes (no tots els rellotges marcarien l'hora exacta). Ja disposem d'un timbre que indica el final de les classes i si algun alumne vol saber l'hora exacta pot portar un rellotge o mirar l'hora en el seu ordinador portàtil. 

Vaga alumnat: serà difícil modificar aquest punt, la norma pretén evitar l'abús per part dels alumnes.


Telèfons mòbils als passadissos i vestíbul: tal i com està redactada ara la normativa ja inclou aquesta possibilitat.Reforma de les dutxes dels vestidors: aquí hi ha dos temes que cal tenir presents:1. La reforma dels vestidors i la dels WCs del 2n i 3r pis fa anys que està sol.licitada al Departament d'Ensenyament i per motius de pressupost no s'ha fet. Heu de ser conscients que es tracta d'una obra que no pot fer l'institut amb els seus recursos propis.2. El departament d'educació física realitza unes recomanacions d'higiene a tots els alumnes per després de les classes, tenint en compte que no disposem d'instal.lacions adequades ni del temps necessari entre classes. Tots els alumnes han de portar una tovallola per assecar-se la suor i una "muda" de recanvi. Molts alumnes no segueixen aquesta recomanació i per això van amb el cos i la roba suada tot el matí.

18 de maig 2014

Acta de la reunió del Consell del 16-5-14

 Assistents: tots els cursos d'ESO excepte 2nA, 2nD, 3rC i 4tA i el 2nBatx.B

Manteniment de l'Institut

Diem que les propostes que teníem per millorar aquests aspecte a l'institut: les queixes dels companys de Cicles i el que cada curs "apadrini" una aula les deixem "aparcades" pel curs que ve, pel poc temps de curs que queda.
Els alumnes de 3rC proposen també posar penjadors i un rellotge a totes les classes i papereres als WC (sobretot de noies).

NOFC

Recollim les votacions de la graella per passar-les als companys del Consell, el recull ha donat aquests resultats:

No han votat els cursos de Cicles ni els de 1r d’ESO (eren al Tr. De Sínt.)
Per tant el recompte és sobre 15 cursos: 9 d’ESO de 2n a 4t i 4 Batx.

Proposta d’esmena:( 5.3.5)
El dret a vaga és, segons la constitució, un dret individual. Creiem que el punt 5.3.5 no ho acaba de reflectir i que el redactat del apartat “b” d’aquest punt s’hauria de modificar perquè tal com està actualment sembla que pressuposi que si no hi ha acord de grup previ, no es reconeix la vaga d’un individu i per tant no queda justificada la conseqüent falta d’assistència. Caldria redactar-lo de manera que la votació de grup no negui la possibilitat de vaga individual.
Votació: 9 Si i 6 Abs.

Proposta d’esmena: (5.2.6.) Sol·licitem papereres als lavabos de noies ( per les compreses) dispensador de paper de wc. Sabó als lavabos. Baldons a les portes del lavabo.
Entenem que alguna d’aquestes coses s’han suprimit per evitar actes de “gamberrisme” i d’”incivisme”però creiem que amb una bona campanya de conscienciació i unes posteriors normes correctores es podria provar de tenir uns equipaments més humans.
Les normes haurien d’al·ludir a aquest elements sol·licitats i deixar clar que si no se’n fa bon us, s’hauran de tornar a retirar.
Votació: 9 Si i 6 Abs.

Proposta d’esmena:( 5.2.8.)
Sol·licitem la reforma dels vestuaris d’educació física, per poder disposar de dutxes. S’hauria d’adaptar l’horari d’aquesta matèria per poder treballar els hàbits d’higiene adequadament, que forma part dels aprenentatges que hauríem d’adquirir en aquesta matèria.
És molt poc saludable que a la nostre edat no ens puguem fer una dutxa ràpida després de fer exercici físic intens.El document també hauria de fer referència a aquest hàbit d’higiene.
Votació: 5 Si 3 No 7 Abs.

Proposta d’esmena:Telèfons mòbils (5.2.9.)
Els alumnes poden utilitzar el telèfon mòbil al vestíbul, als passadissos sense que sigui temps d’esbarjo.
Votació: 3 Si i 12 Abs. 
Moltes abstencions són perquè consideren que l’esmena ja està implícita a la norma i no cal fer-la.

Premis Conviure del Parlament

Animem a assistir a l'acta de lliurament al Parlament,a tots els delegats i convidem també als seus pares, valorem la importància de l'acta i el privilegi pels delegats d'assistir-hi, en correus anteriors s'ha informat de l'horari, etc. Donem de temps fins dimecres per apuntar-se els que faltin a la graella on han de posar el nom i el DNI.
També diem que l'alumne per llegir el text al rebre el premi es triarà, com sempre, amb el criteri d'agafar els que més col·laboren amb l'institut, a partir de 2n, i aquest cop excloem l'Helena i el Guillem perquè ja els vam triar per anar a Brussel·les el curs passat.

Enquestes de Tutoria

Com el curs passat l'enquesta només es passa als alumnes de 1r i 4t i s'ha d'omplir abans del divendres 13 de Juny, es pot fer en una estona de la tutoria, és anònima (no us demana el vostre nom) i omplir-la són 5 minuts, va bé per saber l'opinió dels alumnes i per fer propostes de millora a partir dels resultats. Per entrar cal anar a la web de l'institut i a l'apartat d'alumnes, obrir el Consell de Delegats, s'obrirà el Blog dels Delegats i després de la darrera acta de reunió del Consell veureu "penjats" els enllaços a cada enquesta, a la de 1r i la de 4t.

8 de maig 2014

Enquestes alumnat curs 2013-14Com cada final de curs des del consell de delegats i l'equip directiu de l'institut es vol recollir l'opinió de l'alumnat sobre el funcionament general del centre.

Per això demanem a tot l'alumnat de 1r i 4t ESO que respongui les preguntes dels següents qüestionaris.

Les dades recollides s'incorporaran a la memòria anual del centre i serviran per decidir possibles accions de millora.

Gràcies per la vostra participació.

ENQUESTA ALUMNAT 1r ESO

ENQUESTA ALUMNAT 4t ESO


26 d’abr. 2014

Acta de la reunió del Consell del 25-4-14

Assistents: 

De Cicles han pogut venir els delegats de 1r CFGM GA i d'ESO i Batxillerat han vingut delegats de tots els cursos menys 2n A i B, 3rB i els tres 4t's

(NOFC) Normes d'Organització i Funcionament

Recollim les esmenes que tenim fins aquest moment i donem de plaç fins el divendres 9 de Maig per enviar per correu la resta al coordinador.
El Xavi elaborarà un document amb totes les esmenes proposades i l'enviarà als delegats perquè les puguin fer votar a la seva tutoria i recollir les votacions, també per correu, i en una reunió del Consell el divendres 23 de Maig tenir les propostes pel Consell Escolar

Manteniment de l'institut

El coordinador explica la situació actual pel que fa al manteniment de l'institut en la vessant que afecta als alumnes: la plaga de taules pintades i llegeix una carta de queixa, adreçada a la Direcció del Centre i signada per tots els delegats de Cicles Formatius en representació de les seves classes, protestant de l'estat en que, quan venen per la tarda, troben les taules, els lavabos i alguns ordinadors.

Pel que fa a les taules, encara que de tots els alumnes de l'institut són molt pocs els alumnes que "pinten", ens "arrasen" algunes aules. Netejar-les a fons un cop al mes cada classe pel personal de neteja ens surt molt car. Recordem que anys enrere, 1 dia a la setmana, cada curs netejava taules amb el paper i el líquid que hi havia a totes les classes.
Fins ara s'ha seguit el mètode repressiu, i uns quants alumnes, aquest curs, ja han netejat el que embruten, es podria continuar per aquesta via amb campanyes amenaçadores, però val la pena que fem alguna cosa tots els cursos d'ESO i Batxillerat per canviar aquesta situació, de persecució constant, i sobretot aquesta idea que alguns tenen de que tampoc no passa res si estan brutes quan ningú les voldria així a casa seva.
El Coordinador proposa que cada curs "apadrini" una aula i es faci responsable de la neteja quan estigui bruta com una mesura més de sensibilització. Es pot fer a l'hora de tutoria i si s'hi posa tota la classe són 5 minuts.


Pel que fa als Lavabos precisament un delegat de 3r portava una proposta per incloure a les NOFC que hi torni a haver paper i sabó als lavabos.
Recordem que ara encara es fa servir la norma que si se'n fa un mal us es tanquen temporalment com a mesura de sensibilització.

Un delegat de Batxillerat pensa que el cartell que informa del tancament dels lavabos no explicita el motiu i que molts alumnes nous no saben perquè es tanquen.
Els delegats de Cicles proposen que aquesta mesura només es mantingui en l'horari del matí perquè ells no tenen que "pagar" la culpa dels altres.

Diem que els delegats haurien de sensibilitzar d'aquests problemes, valorar aquestes propostes i fer reflexionar a totes les classes de com volem tenir les taules, els WC  i el manteniment de l'institut en general.

17 de març 2014

Acta de la reunió del Consell del 17-3-14


La reunió s'ha convocat a la tarda per facilitar que els alumnes de Cicles puguin participar.

Proposta de vaga per els dies 26 (dc) i 27 (dj) de Març:
Aquest cop és més seriosa que la darrera del febrer que no es va ni proposar perquè només la convocava un sindicat i era majoritariament d'est.universitaris. A més aquesta vegada encara que només és d'estudiants, la MUCE (sindicats de prof. AMPAS, sind. d'est,) proposen una setmana de lluita que acabaria en una manifestació el dissabte 29.
Recordem que vam aprovar que poden apuntar-se a un sol dia encara que es voti majoritariament per fer-ne els dos.

Comentem el que reivindica la vaga (la plataforma) i la Votació surt majoritàriament a favor de proposar-la a les classes.

Per tal que els delegats puguin informar a les seves classes poden consultar aquest enllaç amb la web del sindicat d'estudiants:

http://www.sindicatdestudiants.net/index.php?option=com_content&view=category&id=31&layout=blog&Itemid=78

Nou procediment d'avisar a gestió dels alumnes que fan vaga:
S'ha d'omplir un document amb els motius per fer vagai signar-ho el delegat i omplir un full amb la relació d'alumnes participants a la votació i que fan vaga.
Aquests documents els donaran els tutors als delegats,  però ja els repartim entre els delegats dels cursos assistents, per tal que hi hagi temps de donar-ho a gestió 48 hores abans: dilluns 24 a les 8h. del mati o divendres 21 a última hora.
Es recorda que 1r i 2n d'ESO no en poden fer (no cal votar ni donar cap documentació)


Esmenes de l'alumnat a les NOFC
Enguany estem revisant les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) el professorat, al Consell, etc. Per tal que els alumnes tinguin l'oportunitat de dir la seva i fer esmenes, cal que revisin el document provisional amb només els apartats que els afecten a ells, surt un document de 33 pàgines que s'envia als delegats per correu electrònic.

Per tal de fer-ho més fàcil s'han destacat en vermell o amb colors els apartats "conflictius" fins i tot amb propostes d'esmena del coordinador per parlar-ne, i a més les pàgines de la 14 a la 25 no cal llegir-les perquè és normativa d'expulsions, assistència, etc. de la que tenen, els alumnes,  poc a dir i son prou inamovible.

Cal que els delegats portin a les reunions de tutoria el document (document adjunt) per parlar-ne a classe. Val la pena que els delegats s'ho mirin primer (encara que sigui una lectura en diagonal!) i decideixin si ho fan i com ho fan,... a lo millor només dels apartats que decideixin...Si cal poden demanar ajuda als seus tutors...la idea és que els alumnes tinguin l'oportunitat d'esmenar el que no estiguin d'acord i podem aprovar les NOFC tots els estaments del Centre.
Hauria d'estar fet a finals d'Abril, a principis de Maig: reunió de Delegats per recollir esmenes o aprovar apartats sencers.

Entenem que els alumnes de Cicles no teniu horari per fer-ho i la majoria d'apartats us afecten poc o gens, vosaltres mateixos!

Valoració del Carnaval
Valorem positivament en general el funcionament de la festa, l'autocontrol dels alumnes i que s'havia complert l'objectiu principal: passar-s'ho molt bé col·lectivament.
Potser la "cerimònia" d'entrega de premis va quedar una mica deslluïda, perquè aquest any els guanyadors no van muntar cap "número" com altres anys, excepte el visionat del vídeo dels alumnes de 4t. Per altres anys es proposa de posar una música ballable de cloenda per engrescar a tothom i intentar que els que recullen els premis facin les coreografies que han muntat a les seves classes.
Els delegats proposen que excepte les comparses els alumnes vagin disfressats a l'entrega de premis, per poder escenificar les coreografies.
Activitat de 3r i 4t
Entre les activitats que ens ofereix el PIDCES (Àrea de Joventut de l'Ajuntament) i entre els diferents formats de participació que fan servir, hi ha una jornada on participen 8 o 10 alumnes de 3r o 4t dels diferents instituts de Badalona, reunits durant un matí de 9 a 14 h. en un centre a Can Canyadó, on fan un debat/reflexió al voltant d'un tema del seu interès. El curs passat van participar alumnes de 3r, que ara són a 4t del nostre centre.

El tema d'enguany és: "La influència dels mitjans de comunicació en el gènere"... les diferències de gènere, els rols, les actituds sexistes...etc.
La data serà el divendres 28 de març. ( per cert, el dia següent a la proposta de vaga de l'alumnat, dies 26 i 27 !!)

Com que en realitat no és una activitat per tots els alumnes, només per uns quants, seran els tutors els que els "designaran" i el criteri serà triar entre els més participatius, conscienciats i responsables de la classe per representar el nostre institut, en principi dels cursos de 3r d'ESO.
VIII Premi Conviure a Catalunya
Informem que el nostre institut ha estat guardonat amb un dels accèssits del VIII Premi Conviure a Catalunya pel programa pedagògic "El Consell de Delegats i Delegades: una manera de fomentar la participació activa i democràtica de l'alumnat en la vida del centre". Amb una dotació de 1000 € per l'alumnat
L'acte de lliurament dels premis està previst que tingui lloc el proper 5 juny a les 17.00 h, al Parlament de Catalunya.

24 de gen. 2014

Acta de la reunió del Consell del 24-1-14


ORGANITZACIÓ DE LA FESTA DE CARNESTOLTES
Divendres 28 de febrer de 2014

Hi participen tots els grups de matí del centre. No es farà classe de 8 a 9.

A la tarda, les classes de Cicles Formatius s’impartiran  d’acord amb l’horari habitual.

HORARI

1.      Decoració d’aules i passi del jurat   (9:00-11:00)

2.   A partir que hagi passat el jurat: endreça d’aules i pati. ( 11.00-12.00)

3.      Actuacions, desfilada de comparses i lliurament de premis a la sala polivalent (12.00-13.00)


DESCRIPCIÓ DE CADA TASCA

  1. Decoració d’aules:

Cada grup té assignada una aula per disfressar. En cap cas es pot malmetre el material de l’aula: no es poden arrencar pòsters ni murals,  no es pot penjar res als fluorescents ni AL SOSTRE AMB CINTA ADHESIVA. Tampoc es poden canviar del lloc ni la taula del professor ni l’ordinador, ni es pot tapar ni manipular el videoprojector. Sí que es pot utilitzar, però, per projectar imatges relacionades amb la decoració, si s’escau.
No està permès utilitzar pintura ni cap substància que pugui embrutar l’aula o el mobiliari.
Si algun grup creu que necessita més estona per decorar l’aula, pot  trobar-se una estona abans(venir a les 8.00), sempre que estigui acompanyat pel tutor o per algun professor
Els alumnes han de tenir molt clar aquest darrer punt perquè no es presentin al centre fora de l’horari previst i ningú no els pugui atendre.
Els jurats passaran a partir de les 10:00 h per fer la seva valoració. Un cop hagi passat el jurat es pot començar a netejar i endreçar la classe .
      Recordeu que s’han de tancar totes les aules.      2. Esmorzar


 Els alumnes de Batxillerat  poden sortir al carrer , però no els de l’ESO

3. Actuacions, desfilada de comparses i lliurament de premis a la sala polivalent

   A les 12.00 h els alumnes es reuniran a les aules corresponents amb el professorat que tinguin assignat i hi DEIXARAN TOTES LES MOTXILLES I JAQUETES, el professor tancarà l’aula i  junts es dirigiran cap a la sala polivalent

Els alumnes de l’ESO i batxillerat poden participar en la festa de la sala polivalent tot i que no és obligatori que tots els alumnes estiguin a l’interior d’aquest espai; poden quedar-se al pati, sobretot aquells que no respectin el normal funcionament de l’entrega de premis. Si els alumnes trien quedar-se dins de la sala polivalent, cal que tinguin clar que no es poden passar l’estona entrant i sortint, sinó que s’hi han d’estar mentre hi hagi l’activitat.

Els alumnes de l’ESO  no poden marxar a casa fins que s’obrin les portes a les 13.00 h aproximadament

4.Neteja d’aules

Quan s’acabi l’activitat a la sala polivalent, l’alumnat tornarà novament a les aules, si cal, amb el professorat que tingui assignat per recollir el material que hi hagin deixat ( motxilles, jaquetes, etc.)

RECORDEM QUE LES AULES I PASSADISSOS HAN DE QUEDAR PERFECTAMENT ENDREÇATS

 
Import dels premis

1r Premi grup classe 1r cicle ESO: 70 €

2n Premi grup classe 1r cicle ESO: 50 €

3r Premi grup classe 1r cicle ESO:  40 €

*  *
1r Premi grup classe 2n cicle i Batx.: 70 €

2n Premi grup classe 2n cicle i Batx.: 50 €

3r Premi grup classe 2n cicle i Batx.:  40 €


1r Premi comparsa: 30€

2n Premi comparsa: 25€

3r Premi comparsa: 20€


1r Premi individual: 25€

2n Premi individual : 20€

3r Premi individual: 15€

ELS DINERS QUE CADA CLASSE POT GASTAR A LA DECORACIÓ, SÓN 5 €