Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

26 d’abr. 2014

Acta de la reunió del Consell del 25-4-14

Assistents: 

De Cicles han pogut venir els delegats de 1r CFGM GA i d'ESO i Batxillerat han vingut delegats de tots els cursos menys 2n A i B, 3rB i els tres 4t's

(NOFC) Normes d'Organització i Funcionament

Recollim les esmenes que tenim fins aquest moment i donem de plaç fins el divendres 9 de Maig per enviar per correu la resta al coordinador.
El Xavi elaborarà un document amb totes les esmenes proposades i l'enviarà als delegats perquè les puguin fer votar a la seva tutoria i recollir les votacions, també per correu, i en una reunió del Consell el divendres 23 de Maig tenir les propostes pel Consell Escolar

Manteniment de l'institut

El coordinador explica la situació actual pel que fa al manteniment de l'institut en la vessant que afecta als alumnes: la plaga de taules pintades i llegeix una carta de queixa, adreçada a la Direcció del Centre i signada per tots els delegats de Cicles Formatius en representació de les seves classes, protestant de l'estat en que, quan venen per la tarda, troben les taules, els lavabos i alguns ordinadors.

Pel que fa a les taules, encara que de tots els alumnes de l'institut són molt pocs els alumnes que "pinten", ens "arrasen" algunes aules. Netejar-les a fons un cop al mes cada classe pel personal de neteja ens surt molt car. Recordem que anys enrere, 1 dia a la setmana, cada curs netejava taules amb el paper i el líquid que hi havia a totes les classes.
Fins ara s'ha seguit el mètode repressiu, i uns quants alumnes, aquest curs, ja han netejat el que embruten, es podria continuar per aquesta via amb campanyes amenaçadores, però val la pena que fem alguna cosa tots els cursos d'ESO i Batxillerat per canviar aquesta situació, de persecució constant, i sobretot aquesta idea que alguns tenen de que tampoc no passa res si estan brutes quan ningú les voldria així a casa seva.
El Coordinador proposa que cada curs "apadrini" una aula i es faci responsable de la neteja quan estigui bruta com una mesura més de sensibilització. Es pot fer a l'hora de tutoria i si s'hi posa tota la classe són 5 minuts.


Pel que fa als Lavabos precisament un delegat de 3r portava una proposta per incloure a les NOFC que hi torni a haver paper i sabó als lavabos.
Recordem que ara encara es fa servir la norma que si se'n fa un mal us es tanquen temporalment com a mesura de sensibilització.

Un delegat de Batxillerat pensa que el cartell que informa del tancament dels lavabos no explicita el motiu i que molts alumnes nous no saben perquè es tanquen.
Els delegats de Cicles proposen que aquesta mesura només es mantingui en l'horari del matí perquè ells no tenen que "pagar" la culpa dels altres.

Diem que els delegats haurien de sensibilitzar d'aquests problemes, valorar aquestes propostes i fer reflexionar a totes les classes de com volem tenir les taules, els WC  i el manteniment de l'institut en general.