Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

21 de des. 2011

ACTA CONSELL DE DELEGATS

2- 12 – 11


REVISIÓ I APROVACIÓ NOVES NORMES DE CONVIVÈNCIA

Després de la fracassada reunió dels dia 25, els delegats i delegades es tornen a reunir sense la presència del coordinador i recullen les següents propostes i esmenes:

1. Poder utilitzar els portàtils quan falta el professor titular i hi ha un professor de guàrdia.

2. No fer l’hora de lectura quan hi ha classe d’E.F.

3. Controlar més efectivament que a l’hora de pati no hi hagi ningú a les taules del vestíbul que no estigui fent feina.

4. Davant la quantitat d’alumnes que fan servir les taules del vestíbul a les hores lliures, afegir-ne una altra.

5. Deixar, A 1R D'eso, una hora per estudiar i fer treballs (podria ser una de les dues d’alternativa). Posteriorment delegats de 2n també se sumen a aquesta proposta.

6. Iniciar una campanya per a mantenir més nets els lavabos, especialment els de nois.

(La proposta de no descomptar punts a batxillerat quan es falta per causa de vaga i la de què els pares no hagin de signar les faltes d’assistència quan s’és major d’edat, ja estan recollides en el projecte de nou document)