Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

27 de nov. 2014

Acta del Consell de Delegats del 27 - 11 - 2014

Assistents: Delegats de tots el cursos d'ESO (23 al.) excepte de 1rC i 3rD i de tots els de Batx. (5 al.) excepte 2n Batx.A, la Carmen Los Huertos (PIDCES), el coordinador Xavier Iglesias.

1.-  PRESENTACIÓ DEL PIDCES
La Carmen ens explica la oferta i els serveis que fa  el PIDCES per els joves a Badalona, l'horari del punt d'informació, i la seva disponibilitat. Per tal que els delegats puguin explicar/recordar a la classe que disposen d'aquest servei.

2.- RESULTATS DE LES ELECCIONS AL CONSELL (ALUMNES)
Les eleccions del dimarts van donar aquests resultats:
  • Anna Luengo                405 vots
  • Carles Ruiz                  320 vots
  • Albert Sanchez             201 vots
  • Anna Torres                  301 vots
Per tant els representants al Consell Escolar per el sector dels alumnes son:  Anna Luengo, Carles Ruiz i Anna Torres.

3.- PROPOSTES PER LA DOTACIÓ DEL PREMI CONVIURE
Els delegats diuen les propostes que han recollit de les tutories. El coordinador desestima totes les que son de manteniment o que es poden aconseguir per altres mitjans, de tota manera les apuntem per passar-les a Gestió com a demandes dels alumnes per veure si alguna es pot realitzar aviat.
Recollim 4 propostes per votar a les classes, esperant primer el vist i plau de Direcció, perquè n'hi ha que son difícilment realitzables, per exemple: posar dos ventiladors de sostre a 37 aules (totes) o a 20 (les més usades) segur que val molt més de 1000€. Per tant cal esperar que us avisi per fer la votació a les tutories.
  • Posar ventiladors de sostre a les aules
  • Més bancs al pati (no la pista)
  • Més fonts d'aigua als passadissos
  • Donar els diners a una ONG
Badalona a 27 de novembre de 2014

5 de nov. 2014

Acta de la Reunió del Consell de Delegats 5 - 11 - 2014

 Assistents: Tots els cursos d'ESO, excepte 1rA, 1rD (excusen l'assistència perquè eren a l'activitat de  Vela) 3rA i D, 2n Batx B i de Cicles ha assistit 2n SMIX

Eleccions de representants dels alumnes al Consell Escolar

Expliquem la composició del Consell Escolar, que és el màxim òrgan de gestió del nostre institut i que esta composat per professors, alumnes , pares, personal no docent, i fins i tot l'Ajuntament. Implica una reunió al trimestre aproximadament.
Cal renovar els 3 representants dels alumnes: s'hi pot presentar qualsevol alumne de l'institut a partir de 3r d'ESO (que no tingui problemes de disciplina, és a dir, que tingui un perfil adequat pel càrrec) i el plaç de presentació de candidatures s'acaba el divendres de la setmana que ve, dia 14., per presentar-se cal omplir un full de candidatura, que tenen els delegats i donar-lo a Secretaria, a Direcció o directament al Xavi Iglesias.
La llista amb els candidats presentats es publicarà el dilluns 17 als suros i parets de l'institut.
La votació per part de tots els alumnes de l'institut es farà el dimarts 26 de novembre, es repartiran unes butlletes amb els candidats a les classes a 1ª hora i durant el dia uns representants del Consell de Delegats, amb el coordinador o un membre de l'E. Directiu, passaran amb les urnes a recollir les butlletes. Els alumnes que hagin quedat del 4t lloc en endavant a la votació, quedaran com a suplents si hi ha una baixa més endavant.
Es recomana que els candidats siguin dels cursos de 3r i 4t, o fins i tot 1r de Batx. o Cicles perquè el "mandat" és per 4 anys i alumnes que ara estiguin al darrer any a l'institut, caldria "renovar-los" el curs següent.

Propostes per la dotació del Premi Conviure
Demanem als delegats que pensin amb els alumnes de la seva classe, i facin propostes per gastar els 1000 € que ens corresponen als alumnes del Premi Conviure que ens va concedir el Parlament de Catalunya el curs passat.
Les propostes haurien de ser coherents i realitzables, més endavant es recolliran a la propera reunió del Consell ( 2 setmanes aprox.). Es valorarà quines proposem per votar a les tutories.
Precs i preguntes
En Víctor Montoya, un delegat de Cicles ens ofereix la possibilitat de fer una sessió pels delegats que estiguin interessats en informar-se de com obtenir informació del moviment d'estudiants a Catalunya.
L'assistència seria voluntària el proper dimarts dia 11 a les 5h. de la tarda a l'aula 02.