Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

25 de febr. 2009

ACTA CONSELL DE DELEGATS

24 - 2- 09


1. JORNADA DE DELEGATS

En Roger recorda que en haver canviat el lloc de la trobada i quedar més allunyat de l’IES, ell acompanyarà als Delegats fins al lloc de la reunió, però que aquests tornaran sols. Reparteix les autoritzacions (per tornar sols) per tal que les signin els pares.


2. BRUTÍCIA PATI

La neteja del pati no ha millorat. De manera que ja han estat sancionats dos alumnes (de 2n i de 4rt d’ESO) a quedar-se a escombrar la rampa d'entrada i la pista poliesportiva de 11.30 a 12.00 h.


3. CARNAVAL

Es fa una valoració positiva de com va anar la festa de Carnaval (molta participació, bones disfresses d'aula, absència quasi absoluta de problemes, etc.).
En Roger informa que tots els grups classe, excepte un, van complir els acords presos de no embrutar les classes, no desendollar aparells, retornar el material, etc. Es parlarà amb aquest grup per tal d’aclarir què va passar i en funció d’això se li mantindrà o se li retirarà el premi que va aconseguir.
Com a propostes de millora es recomana:
- Que les actuacions (interpretacions musicals, cant, etc.) que s’incorporen a la festa del lliurament de premis es preparin amb més antelació i que també s’informi als organitzadors amb més temps, ja que les preses van crear petits problemes d’organització.
- Que aquestes actuacions, tot i ser bones, van ser massa semblants i es van fer una mica reiteratives.

4. VAGA

S’informa de la convocatòria de vaga pel dia 4 i pel dia 19 de març en contra de la Llei d'Educació.
En Roger comunica que com que la convocatòria del dia 4 només la fa un sindicat (el Sindicat d’Estudiants) i la del dia 19 la convoquen tots els sindicats d’estudiants i de professors, a nivell “oficial” l’IES només tindrà en compte la convocatòria del dia 19.
Per participar en la vaga caldrà seguir tots els passos que s’expliquen en aquest mateix blog ( veure VAGA DE L’ALUMNAT: procediment d’actuació 4-10-08).
Assistents:
1r A: Laia, Guillem. 1r B --. 1r C: Martí, Ivan. 1r D: Héctor, Vicky.
2n A: Sara, Marilyn. 2n B: Martí. 2n C: --. 2n D: Nakari, Míriam.
3r A: --. 3r B: --. 3r C: Yaiza, Júlia. 3r D: --
4rt A: Ananda, Núria. 4rt B: Aina, Laura. 4rt C: Ariadna.
1r Batx. A: Nil, 1r Batx. B: Omar
2n Batx. A: --. 2n Batx. B: --. C. Formatius: --