Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

31 de maig 2014

Acta del Consell de Delegats del 30-5-14


1.- PREMIS CONVIURE. Assistència dels Delegats al Parlament.


Repartim el full de la convocatòria, on posa l'horari, si es vol anar amb l'institut i no pel teu compte i per justificar als professors l'absència la darrera hora del dijous.

2.-  MANTENIMENT DE L'INSTITUT I NOFC. Acords provisionals

Algunes de les demandes que han fet els delegats es realitzaran de manera immediata (posar papereres als WC de les noies), altres aquest estiu (posar penjadors en les aules que no en tinguin) i d'altres a principi del curs vinent, quan hi hagi el compromís de l'alumnat de fer-ne un bon ús (paper higiènic a tots els WC).
s'inclourà en les NOF una referència a que es procurarà que els WC disposin dels elements necessaris sempre que l'alumnat en faci un bon ús.
Pel que fa a posar rellotges a totes les aules. Sortiria car de fer (35 rellotges), complicat de mantenir (canvi de piles, posada en hora) i a part podria provocar discussions sobre l'hora d'inici i final de les classes (no tots els rellotges marcarien l'hora exacta). Ja disposem d'un timbre que indica el final de les classes i si algun alumne vol saber l'hora exacta pot portar un rellotge o mirar l'hora en el seu ordinador portàtil. 

Vaga alumnat: serà difícil modificar aquest punt, la norma pretén evitar l'abús per part dels alumnes.


Telèfons mòbils als passadissos i vestíbul: tal i com està redactada ara la normativa ja inclou aquesta possibilitat.Reforma de les dutxes dels vestidors: aquí hi ha dos temes que cal tenir presents:1. La reforma dels vestidors i la dels WCs del 2n i 3r pis fa anys que està sol.licitada al Departament d'Ensenyament i per motius de pressupost no s'ha fet. Heu de ser conscients que es tracta d'una obra que no pot fer l'institut amb els seus recursos propis.2. El departament d'educació física realitza unes recomanacions d'higiene a tots els alumnes per després de les classes, tenint en compte que no disposem d'instal.lacions adequades ni del temps necessari entre classes. Tots els alumnes han de portar una tovallola per assecar-se la suor i una "muda" de recanvi. Molts alumnes no segueixen aquesta recomanació i per això van amb el cos i la roba suada tot el matí.

18 de maig 2014

Acta de la reunió del Consell del 16-5-14

 Assistents: tots els cursos d'ESO excepte 2nA, 2nD, 3rC i 4tA i el 2nBatx.B

Manteniment de l'Institut

Diem que les propostes que teníem per millorar aquests aspecte a l'institut: les queixes dels companys de Cicles i el que cada curs "apadrini" una aula les deixem "aparcades" pel curs que ve, pel poc temps de curs que queda.
Els alumnes de 3rC proposen també posar penjadors i un rellotge a totes les classes i papereres als WC (sobretot de noies).

NOFC

Recollim les votacions de la graella per passar-les als companys del Consell, el recull ha donat aquests resultats:

No han votat els cursos de Cicles ni els de 1r d’ESO (eren al Tr. De Sínt.)
Per tant el recompte és sobre 15 cursos: 9 d’ESO de 2n a 4t i 4 Batx.

Proposta d’esmena:( 5.3.5)
El dret a vaga és, segons la constitució, un dret individual. Creiem que el punt 5.3.5 no ho acaba de reflectir i que el redactat del apartat “b” d’aquest punt s’hauria de modificar perquè tal com està actualment sembla que pressuposi que si no hi ha acord de grup previ, no es reconeix la vaga d’un individu i per tant no queda justificada la conseqüent falta d’assistència. Caldria redactar-lo de manera que la votació de grup no negui la possibilitat de vaga individual.
Votació: 9 Si i 6 Abs.

Proposta d’esmena: (5.2.6.) Sol·licitem papereres als lavabos de noies ( per les compreses) dispensador de paper de wc. Sabó als lavabos. Baldons a les portes del lavabo.
Entenem que alguna d’aquestes coses s’han suprimit per evitar actes de “gamberrisme” i d’”incivisme”però creiem que amb una bona campanya de conscienciació i unes posteriors normes correctores es podria provar de tenir uns equipaments més humans.
Les normes haurien d’al·ludir a aquest elements sol·licitats i deixar clar que si no se’n fa bon us, s’hauran de tornar a retirar.
Votació: 9 Si i 6 Abs.

Proposta d’esmena:( 5.2.8.)
Sol·licitem la reforma dels vestuaris d’educació física, per poder disposar de dutxes. S’hauria d’adaptar l’horari d’aquesta matèria per poder treballar els hàbits d’higiene adequadament, que forma part dels aprenentatges que hauríem d’adquirir en aquesta matèria.
És molt poc saludable que a la nostre edat no ens puguem fer una dutxa ràpida després de fer exercici físic intens.El document també hauria de fer referència a aquest hàbit d’higiene.
Votació: 5 Si 3 No 7 Abs.

Proposta d’esmena:Telèfons mòbils (5.2.9.)
Els alumnes poden utilitzar el telèfon mòbil al vestíbul, als passadissos sense que sigui temps d’esbarjo.
Votació: 3 Si i 12 Abs. 
Moltes abstencions són perquè consideren que l’esmena ja està implícita a la norma i no cal fer-la.

Premis Conviure del Parlament

Animem a assistir a l'acta de lliurament al Parlament,a tots els delegats i convidem també als seus pares, valorem la importància de l'acta i el privilegi pels delegats d'assistir-hi, en correus anteriors s'ha informat de l'horari, etc. Donem de temps fins dimecres per apuntar-se els que faltin a la graella on han de posar el nom i el DNI.
També diem que l'alumne per llegir el text al rebre el premi es triarà, com sempre, amb el criteri d'agafar els que més col·laboren amb l'institut, a partir de 2n, i aquest cop excloem l'Helena i el Guillem perquè ja els vam triar per anar a Brussel·les el curs passat.

Enquestes de Tutoria

Com el curs passat l'enquesta només es passa als alumnes de 1r i 4t i s'ha d'omplir abans del divendres 13 de Juny, es pot fer en una estona de la tutoria, és anònima (no us demana el vostre nom) i omplir-la són 5 minuts, va bé per saber l'opinió dels alumnes i per fer propostes de millora a partir dels resultats. Per entrar cal anar a la web de l'institut i a l'apartat d'alumnes, obrir el Consell de Delegats, s'obrirà el Blog dels Delegats i després de la darrera acta de reunió del Consell veureu "penjats" els enllaços a cada enquesta, a la de 1r i la de 4t.

8 de maig 2014

Enquestes alumnat curs 2013-14Com cada final de curs des del consell de delegats i l'equip directiu de l'institut es vol recollir l'opinió de l'alumnat sobre el funcionament general del centre.

Per això demanem a tot l'alumnat de 1r i 4t ESO que respongui les preguntes dels següents qüestionaris.

Les dades recollides s'incorporaran a la memòria anual del centre i serviran per decidir possibles accions de millora.

Gràcies per la vostra participació.

ENQUESTA ALUMNAT 1r ESO

ENQUESTA ALUMNAT 4t ESO