Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

28 de set. 2012

Acta del Consell de Delegats 26/09/12

DADES DELS DELEGATS

Recollim els noms i les adreces de correu electrònic dels delegats de cada classe, demanem que siguin fiables (que s'utilitzin i es consultin regularment) perquè s'usarà elcorreu per comunicar-se amb els delgats.

En el cas de ser delegats provisionals s'actualitzaran les dades més endavant amb elsdefinitius.

ELECCIÓ DE DELEGATS DEFINITIUS

Als alumnesde primer d'ESO se'ls donarà la documentació per l'elecció de delegats(condicions per presentar-se a delegat, perfil i actes) . S'enten que la resta de cursos triaran el seus delegats de manera responsable, però se'ls donarà la documentació si ho demanen.

HORARI DE LES REUNIONS DEL CONSELL

Acordem de fer les reunions a les hores de pati perquè hi puiguin asssitir els alumnes de batxillerat i cicles que no ho podrien fer a les 13:30.

PRESENTACIÓ DEL CURS PER PART DE DIRECCIÓ

El José Ángel ens dona la benvinguda,ens agraeix la tasca i recorda la importància del Consell com a órgan de representació i participació dels alumnes.
Presenta el nou coordinador: Xavier Iglesias i recorda en Roger LLovet.
Fa émfasi en un el nou Projecte Educatiu que redactem aquest curs i on caldrà la implicació i participació dels alumnes.

INFORMACIONS

Recollim els desperfectes detectats a les classes.
Donem l'horari de biblioteca d'enguany perquè els delegats informin a les tutories

VAGA

Ha arribat una proposta de vaga pels dies 16, 17 i 18 d'octubre, hi ha un sindicat d'estudiants disposat a venir a informar, pactem una reunió el divendres 5 a l'hora del pati per parlar-ne. Cal fer-la tan aviat per donar temps a complir el plaços que permeterien fer vaga tal com hem acordat en el reglament de règim interior: acordar-ho al Consell i avisar amb llista d'alumnes a Direcció amb prou antelació per poder avisar a les famílies. Cal respectar aquest acord perquè als alumnes no se'ls posi absència en un dia de vaga, pel que perjudica als alumnes les faltes no justificades a l'hora de l'avaluació. I en previsió de que el curs es presenta conflictiu, en el sentit de la quantitat de propostes de mobilitzacions que poden comportar les retallades en Educació.
També parlarem aquell divendres de la proposta de no fer la Festa de la Hispanitat, 12 d'Octubre i venir a fer classe