Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

28 de set. 2014

Acta de la 1a Reunió del Consell de Delegats del curs 2014-15


Assistents: encara queden per confirmar alguns dels assistents que havien d'enviar un correu al coordinador, però si no ho fan van faltar els delegats de 1rA, 3r A i B i els segons de Batx. De Cicles va venir un alumne de 2n d'SMIXRecollida de dades dels delegats
Recollim l'assistència i les adreces electròniques dels delegats encara que siguin provisionals, el Xavi demana que li envieu un correu, dient el curs, a la seva adreça per a "capturar" la de cada delegat.

Presentació del curs
El José Ángel, el director del Centre
ens fa un parlament de benvinguda, on explica la importància del paper dels Delegats en el funcionament del Centre.
Horari de la Biblioteca
Cal informar a les classes que la Biblioteca ja funciona de dilluns a dijous de 5 a 7 h. de la tarda. Cal recordar que hi ha servei de Prèstec de llibres, i que fins i tot hi algun exemplar (3 o 4) dels de lectura obligatòria dels diferents cursos.
Acords curs passat
Es recorda l'acord del curs passat de posar paper als WC que van demanar els delegats, hi haurà un dispensador de paper a cada WC i funcionarà a partir del dia de la reunió, quan els delegats expliquin el bon us del paper a les seves classes. S'entén que si se'n fa un mal us es retirarà el paper d'aquell WC immediatament. Cal fer una crida a prendre consciència que cal cuidar-ho, perquè va ser una demanda dels alumnes, que el Consell va aconseguir i podem perdre-ho si no ho controlem entre tots

En properes reunions i ,esperem , amb els delegats definitius, ja encetarem els temes més de fons.