Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

18 de febr. 2015

Acta de la reunió del Consell de Delegats del 18-2-2015

Assistents:
Delegats de tots els cursos de l'ESO excepte 2nB, 3rA, (3rB excusen per tenir una sortida) i 3rD.
Delegats de tots els de Batx. excepte 2n Batx.A
De cicles ha assistit 1r AiF.

Proposta de vaga
El coordinador del Consell, el Guillem Carbonell de 4t i el delegat de Cicles: Sergio Montesinos, ens expliquen els arguments que plantegen la proposta de vaga, que finalment és pel dia 26 de febrer, dijous de la setmana que ve, com proposen els dos sindicats d'estudiants majoritaris a Catalunya. Si els delegats volen més informació per explicar a les classes la poden trobar a les webs dels dos sindicats (AJEC i SEPC).
Es recorda que per poder exercir el dret de vaga i que la falta sigui justificada, cal que els delegats entreguin a Direcció, el full amb els arguments de la vaga i la llista d'alumnes de la classe com a límit a darrera hora del dilluns 23 (dos dies abans) per poder elaborar l'avís als pares. (pels alumnes menors de 18 anys). Els alumnes de 1r i 2n d'ESO no poden fer vaga.
Hem repartit els fulls a la reunió, però els cursos que no en tinguin, si el volen cal demanar-lo al coordinador: Xavi Iglesias.


Valoració del Carnaval
Valorem positivament el desenvolupament de la Festa, i en general l'autonomia i autocontrol dels alumnes durant la jornada. Alguns alumnes expressen la queixa de que els van obligar a estar en la Sala d'Actes enlloc del pati com s'havia dit a l'explicar l'organització de la Festa.
Es recorda que per cobrar les despeses de les classes (Recordeu que teníeu un màxim de 15 € aprox.) heu de portar els delegats els tickets justificants a l'oficina de l'AMPA abans d'acabar el trimestre.


Diners del Premi Conviure
Es fa una nova proposta per part d'alguns curs (4tB) i el coordinador, en el sentit de que els diners enlloc d'anar a parar a alguna ONG que ho necessiti, destinar-los als alumnes que tenim a l'institut que també tenen necessitats econòmiques, s'argumenta que tenim companys que no poden pagar els llibres o el portàtil, o algunes sortides. Veiem la dificultat de discriminar a qui se li fa l'ajut i a qui no, però es diu que l'AMPA i a petició dels tutors que són els que poden detectar aquestes necessitats podrien canalitzar-ho.
Proposem que els delegats ho expliquin a classe i decidim en la propera reunió abans de Setmana Santa.
Badalona a 18 de febrer de 2015