Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

22 d’oct. 2009

CONSELL DE DELEGATS

CONSELL DE DELEGATS/ES

22 - 10 - 09

1. NOUS DELEGATS/ES

Es presenten el nous delegats i delegades. Es controla l’assistència i donen el seu correu electrònic (així rebran personalment les convocatòries i les actes). Es recorda que cal assistir a les reunions i que no assistir-hi s’entendrà com una renuncia a participar en els actes i activitats que organitza l’IES amb la participació dels delegats.

2. TAULES BRUTES

En Roger informa que comença a haver-hi moltes taules guixades –cap de pintada, tal com es va acordar el curs passat. Demana que el tema es parli a les tutories i que les taules es netegin.
També lliura uns cartells referents al tema per penjar a totes les aules. (El delegats de 1r a 4rt es reparteixen els espais per penjar-los).


3. ALTRES CARTELLS
Lliura també uns altres cartells amb frases referents a valors, la llengua etc. per penjar a les classes.


4. 25è ANIVERSARI B-VII

En Roger reparteix un full –també està penjat a la web del centre- on s’informa de la proposta d’activitats per celebrar el 25è aniversari de la creació del B-VII. Es demana que de forma resumida els delegats passin la informació a les tutories.
També es demana la participació de representants del consell de delegats en la comissió que prepara els actes de l’aniversari (hi ha alguns alumnes que ja hi col·laboren a títol personal). Surten els alumnes següents:
1r i 2n ESO: Roger Galo i Guillem Saldo.
3r i 4rt: Cristian Riaño.
1r i 2n Batx: Laura Ayén.


5. CASTANYADA

Els delegats de 1r i 2n d’ESO continuen la reunió per acabar d’organitzar la festa de la Castanyada.
- Els alumnes de 1r estan organitzats en 16 equips (quatre per classe), els delegats ja tenen el full de control i el número de cada equip. També el lloc de trobada.
- Els alumnes de 2n ja tenen formats els grups que fan les proves. Es recorda el lloc on es fa i el material que cal portar. Els delegats reben el número de cada prova i que els responsable d’aquestes hauran d’enganxar a la porta, al vidre, etc.
- Falta que els delegats de 2n comuniquin als de 1r quin alumnes de segon acompanyarà als equips de 1r (la manera més pràctica és que cada curs paral·lel (2n A amb 1r A, etc. es reparteixi els grups).
- CASA DE LA POR: Tindrem “assajos” els dies següents:
o Divendres 22 d’11 a 2/4 12
o Dilluns 26 –atenció aquesta data no estava indicada!- d’11 a 2/4 12.
o Dimecres 28 de 2/4 de 2 a .......
o Dijous 29 de 4 a ... (estan autoritzats a faltar a la darrera classe de la tarda)
o (Si cal: Divendres 30 de 9 a 11)Assistents:
1r A: Júlia, Maria. 1r B Helena. 1r C: Laia, Rubén. 1r D: Roger, Paula.
2n A: Guillem, Laia. 2n B: Lorea, Andrea. 2n C: Martí, Winona. 2n D: Irene
3r A: Núria, Meybol. 3r B: Sílvia, Alba. 3r C: ---.
4rt A: Sandra. 4rt B: Cristian, Míriam. 4rt C: David, Marta.
1r Batx. A: ---. 1r Batx. B: Laura.
2n Batx. A: Aida. 2n Batx. B: Irene.
C. Formatius: Laura, Cristina.

6 d’oct. 2009

ELECCIONS DELEGATS GRUP CLASSE

Com sabeu, al llarg de la setmana del 13 al 16 d'octubre es realitzaran les eleccions de delegats i subdelegats dels grups classe.
En aquest mateix blog podeu trobar dos escrits amb més informació sobre el tema, així i tot, adjuntem el document que es va lliurar als representants dels alumnes a la primera reunió que es va fer aquest curs.


1. Quines són les funcions dels delegats/es?

1.1. El delegat/a és el representant de tot el grup classe.

1.2. Assiteix a les reunions del consell de celgats/es per aportar-hi les opinions, propostes, etc. del seu grup classe i les seves pòpies per posar-les en comú amb els altres Delegats/es.

Aquestes reunions es convoquen per mitjà de cartells que es pengen a les paretes de l’IES, com a promig, cada 15 dies (i també via email); es fan en hora de pati o els dimecres/divendres al migdia, fora de l’horari escolar; duren, aproximadament, entre 30/45 minuts. En casos especials es convoquen en horari de classe.
Normalment, es convoquen per separat les d’ESO i les de C. Formatius i Batxillerat.
En elles s’organitzen les diferents festes que es realitzen al llarg del curs: Castanyada (o festa de benvinguda als de 1r d’ESO; Nadal; Carnaval; Sant Jordi; rebuda dels alumnes de 6è).
Es valoren i debaten (i si cal s’esmenen) aquelles Normes de convivència que afecten l’alumnat, sempre hi quan ho permeti la normativa oficial.
En elles es fan propostes de millores per l’IES, es debaten i s’arriben a acords (exemples: ús de la biblioteca-mediateca, IES-ecològic, tallers extra-escolars, reciclatge de llibres, manteniment i neteja aules, manteniment de plantes del pati i interiors, etc.).
Es participa -quan cal- en la redacció del SKAPA’T, la revista trimestral de l’IES.
S’informa i es debat sobre propostes que arriben de fora del centre: trobades de Delegats/es, activitats extra-escolars, jornades de protesta o de vaga, etc.
Es parla obertament d’altres temes que afectin l’IES, sempre i quan el consell de delegats/es sigui el marc adequat.
Es lliuren, s’esmenen i comenten les enquestes de valoració de final de curs.

1.3. Fa arribar al grup classe, en el marc de la tutoria, les propostes, acords, etc. del consell de delegats/es.

1.4. Participa en les sessions d’avaluació de les diferents matèries i en recull les valoracions de professors/es i alumnes; assisteix i participa com a delegat/a a les sessions d’avaluació de l’equip de professors/es (1r i 2n trimestre).

1.5. Participa, de forma voluntària, en les trobades de delegats/es d’altres IES de Badalona que organitza l’ajuntament de la ciutat.

1.6. D’entre tots els delegats/es, cada dos anys es fan eleccions, per escollir els representants dels alumnes en el Consell Escolar. El Consell Escolar és l’organisme més representatiu i amb més poder de decissió de l’IES; en ell hi participen:
Representants de l’equip de gestió
Representants de l’equip de professors/es
Representants de l’AMPA
Representant de l’Ajuntament de Badalona
Representants dels alumnes (tres).


2. Qui pot ser Delegat/a?

2.1. En principi, qualsevol alumne/a es pot presentar a les votacions del seu grup classe.

2.2. L’experiència, però, recomana que tingui algunes característiques ben definides:

- Responsable
- Que sàpiga expressar-se de forma clara i correcta.
- Que no es “talli” a l’hora d’expressar-se davant dels altres companys/es o professors/es.
- Que sigui portaveu de les opinions i propostes del grup classe i no només de les seves personals.
- Que sàpiga transmetre correctament al seu grup les propostes i opinions del consell de delegats/es i de les sessions d’avaluació.
- Que li agradi treballar en equip.


3. Algunes consideracions.

3.1. Proposem que fins el mes d’octubre els delegats/es siguin provisionals (en podrem dir “representants de classe”), especialment perquè els alumnes de 1r d’ESO encara no es coneixen prou bé.

3.2. Que a primers d’octubre es facin les eleccions definitives (en el ben entès que al llarg del curs el delegat/a pot canviar, perquè ell/a ho demani, perquè el grup classe no n’està satisfet, perquè heu decidit que es un càrrec trimestral, etc.).

3.3. És molt recomanable que cada grup tingui un delegat/a i un sotsdegat/a. Així poden assistit els dos a les reunions, fer torns, etc.

3.4. A partir d’aquest curs trobareua la pàgina web de l’IES Les actes de les reunions del Consell les trobareu a la pàgina web de l’IES (cal consultar-les!!).

3.5. En ser un càrrec que porta responsabilitat i feina, l’IES ho compensa amb una sortida gratuita -al cinema, teatre, etc.- en horari escolar.COORDINACIÓ CONSELL DE DELEGATS/ES