Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

20 de febr. 2013

Acta del Consell de Delegats del 20/2/13

Informacions:

L’Helena vol que es parli a les classes del problema de guixar les taules, ella al Consell Escolar es va espantar dels diners que es dediquen al nostre institut per la neteja, i pensa que si cuidem això podrem estalviar i invertir en altres coses més interessants-

Informem que darrerament s’ha detectat que al pati hi han moltes deixalles dels esmorzars dels alumnes. Cal avisar a les classes per tal d’aturar aquest problema abans no tornem a tenir una plaga de gavines, ara a la primavera.

El cobrament dels premis del Carnaval i dels tickets per les despeses de cada classe (donar-los en un sobre o recollits posant el curs) es poden fer a Secretaria (Montse) durant aquesta setmana i la que vé.

Participació de l'alumnat en l'elaboració del Projecte Educatiu del Centre:

En una notícia nova s'explica com participar des de les classes per mitjà dels delegats.

Valoració de la vaga del dia 6

El punt de l’ordre del dia estava posat per valorar el que va passar la darrera convocatòria de vaga del dia 6 de Febrer. Precisament la reunió s’ha fet per la tarda perquè hi puguin assistir els alumnes de cicles que són els que tradicionalment falten a les reunions del matí.
La proposta vé de les queixes d’alguns alumnes per no poder participar a les votacions de la darrera vaga.
Pel que fa  a aquest problema, ja s’ha repetit altres vergades que poden delegar el seu vot en algun company del matí, o inclús podem validar votacions que em facin arribar els delegats, per correu per exemple.
Es poden fer reunions a la tarda periòdicament, si el nombre d’alumnes de cicles és més o menys un terç dels del centre, es podria fer en justícia, una de cada tres reunions per la tarda. Malgrat que l’ordre del dia sovint afecta més als alumnes d’ESO, i els alumnes de cicles es queixen de l’assistència només quan es voten propostes de vaga.
En qualsevol cas el Xavi vol expressar la seva queixa als alumnes de Cicles que van trencar l’acord de la votació i el dia 5 van estar boicotejant les classes de la resta del centre. 

Activitat pels alumnes de 3r i 4t

Entre les activitats que ens ofereix el PIDCES i entre els diferents formats de participació que fan servir, hi ha una jornada on participen 8 o 10 alumnes de 3r o 4t dels diferents instituts de Badalona, reunits durant un matí de 9 a 14 h. en un centre, aquest any a Can Canyadó, on fan un debat/reflexió al voltant d'un tema del seu interès.

Ja us farem arribar un resum general concretant més el tema de la Jornada, però la idea és reflexionar i treballar sobre el tema: Quin és el meu camí?, quins somnis tinc, quines habilitats i recursos tinc per arribar a realitzar els meus somnis, però també amb quins obstacles em puc anar trobant (tan personals, familiars, socials…), el valor de l’esforç, les frustracions… 

Inicialment la data era el 21 de març però si no hi ha res de nou es canviarà pel 15 de març (el 21 hi havia l'exposició oral del projecte de recerca de 4t d'ESO, en canvi el 15 és durant la setmana del projecte, pel que és de preveure que només hi podran anar alumnes de 3r d’ESO.

Cal consultar a les classes, qui hi estaria interessat, i fer una llista que hauria de tenir el Xavi el més aviat possible.

Participació de l'alumnat en l'elaboració del Projecte Educatiu del Centre

Per tal que els Delegats puguin passar a les tutories el apartats del PEC que afecten directament a l'alumnat, hem elaborat un extracte de tot el text per llegir i debatre a les classes, així els alumnes poden fer les seves esmenes, veure enllaç:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13cf75694d97004e&mt=application/msword&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D0f87d710ba%26view%3Datt%26th%3D13cf75694d97004e%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_hd7pf0d50%26zw&sig=AHIEtbQa9PMnPJ0v5Bx3z8SH2YraMZuI1g