Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

24 de gen. 2014

Acta de la reunió del Consell del 24-1-14


ORGANITZACIÓ DE LA FESTA DE CARNESTOLTES
Divendres 28 de febrer de 2014

Hi participen tots els grups de matí del centre. No es farà classe de 8 a 9.

A la tarda, les classes de Cicles Formatius s’impartiran  d’acord amb l’horari habitual.

HORARI

1.      Decoració d’aules i passi del jurat   (9:00-11:00)

2.   A partir que hagi passat el jurat: endreça d’aules i pati. ( 11.00-12.00)

3.      Actuacions, desfilada de comparses i lliurament de premis a la sala polivalent (12.00-13.00)


DESCRIPCIÓ DE CADA TASCA

  1. Decoració d’aules:

Cada grup té assignada una aula per disfressar. En cap cas es pot malmetre el material de l’aula: no es poden arrencar pòsters ni murals,  no es pot penjar res als fluorescents ni AL SOSTRE AMB CINTA ADHESIVA. Tampoc es poden canviar del lloc ni la taula del professor ni l’ordinador, ni es pot tapar ni manipular el videoprojector. Sí que es pot utilitzar, però, per projectar imatges relacionades amb la decoració, si s’escau.
No està permès utilitzar pintura ni cap substància que pugui embrutar l’aula o el mobiliari.
Si algun grup creu que necessita més estona per decorar l’aula, pot  trobar-se una estona abans(venir a les 8.00), sempre que estigui acompanyat pel tutor o per algun professor
Els alumnes han de tenir molt clar aquest darrer punt perquè no es presentin al centre fora de l’horari previst i ningú no els pugui atendre.
Els jurats passaran a partir de les 10:00 h per fer la seva valoració. Un cop hagi passat el jurat es pot començar a netejar i endreçar la classe .
      Recordeu que s’han de tancar totes les aules.      2. Esmorzar


 Els alumnes de Batxillerat  poden sortir al carrer , però no els de l’ESO

3. Actuacions, desfilada de comparses i lliurament de premis a la sala polivalent

   A les 12.00 h els alumnes es reuniran a les aules corresponents amb el professorat que tinguin assignat i hi DEIXARAN TOTES LES MOTXILLES I JAQUETES, el professor tancarà l’aula i  junts es dirigiran cap a la sala polivalent

Els alumnes de l’ESO i batxillerat poden participar en la festa de la sala polivalent tot i que no és obligatori que tots els alumnes estiguin a l’interior d’aquest espai; poden quedar-se al pati, sobretot aquells que no respectin el normal funcionament de l’entrega de premis. Si els alumnes trien quedar-se dins de la sala polivalent, cal que tinguin clar que no es poden passar l’estona entrant i sortint, sinó que s’hi han d’estar mentre hi hagi l’activitat.

Els alumnes de l’ESO  no poden marxar a casa fins que s’obrin les portes a les 13.00 h aproximadament

4.Neteja d’aules

Quan s’acabi l’activitat a la sala polivalent, l’alumnat tornarà novament a les aules, si cal, amb el professorat que tingui assignat per recollir el material que hi hagin deixat ( motxilles, jaquetes, etc.)

RECORDEM QUE LES AULES I PASSADISSOS HAN DE QUEDAR PERFECTAMENT ENDREÇATS

 
Import dels premis

1r Premi grup classe 1r cicle ESO: 70 €

2n Premi grup classe 1r cicle ESO: 50 €

3r Premi grup classe 1r cicle ESO:  40 €

*  *
1r Premi grup classe 2n cicle i Batx.: 70 €

2n Premi grup classe 2n cicle i Batx.: 50 €

3r Premi grup classe 2n cicle i Batx.:  40 €


1r Premi comparsa: 30€

2n Premi comparsa: 25€

3r Premi comparsa: 20€


1r Premi individual: 25€

2n Premi individual : 20€

3r Premi individual: 15€

ELS DINERS QUE CADA CLASSE POT GASTAR A LA DECORACIÓ, SÓN 5 €