Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

21 de des. 2011

ACTA CONSELL DE DELEGATS

2- 12 – 11


REVISIÓ I APROVACIÓ NOVES NORMES DE CONVIVÈNCIA

Després de la fracassada reunió dels dia 25, els delegats i delegades es tornen a reunir sense la presència del coordinador i recullen les següents propostes i esmenes:

1. Poder utilitzar els portàtils quan falta el professor titular i hi ha un professor de guàrdia.

2. No fer l’hora de lectura quan hi ha classe d’E.F.

3. Controlar més efectivament que a l’hora de pati no hi hagi ningú a les taules del vestíbul que no estigui fent feina.

4. Davant la quantitat d’alumnes que fan servir les taules del vestíbul a les hores lliures, afegir-ne una altra.

5. Deixar, A 1R D'eso, una hora per estudiar i fer treballs (podria ser una de les dues d’alternativa). Posteriorment delegats de 2n també se sumen a aquesta proposta.

6. Iniciar una campanya per a mantenir més nets els lavabos, especialment els de nois.

(La proposta de no descomptar punts a batxillerat quan es falta per causa de vaga i la de què els pares no hagin de signar les faltes d’assistència quan s’és major d’edat, ja estan recollides en el projecte de nou document)

25 de nov. 2011

CONSELL DE DELEGATS

25- 11 – 11

1. REVISIÓ I APROVACIÓ NOVES NORMES DE CONVIVÈNCIA

Assisteixen a la reunió MOLTS pocs delegats. Les alumnes representants al Consell escolar, que han de recollir tota la informació, tampoc no hi assisteixen. Es debat, sense arribar a cap acord, que cal fer davant d’aquesta situació.

La majoria de delegats ni tan sols porten el document –la versió bàsica- que s’ha de discutir i, si cal, esmenar.

Davant d’aquesta situació, el coordinador no atén ni recull les possibles esmenes i abandona la reunió.

24 d’oct. 2011

ACTA CONSELL DE DELEGATS

21- 10 – 11

1. VIATGE DE 4rt. I BARS

En Roger reafirma que el viatge es farà, sempre i quan no hi hagi algun incident especialment greu i es tingui en compte l’actual situació de crisi econòmica.

No hi ha cap problema –al contrari- per organitzar els “Bars de 4rt” per recollir diners pel viatge; caldrà organitzar-los a les tutories, informar a l’equip de gestió i fer l’adequada propaganda entre la resta de l’alumnat.

4. TALLERS EXTRAESCOLARS

Els alumnes interessats en:

- Cant coral: cal que parlin amb la Núria Bordas de música i fixar un dia de reunió.

- Patinatge: De moment hi ha més de 10 alumnes interessats, cal que parlin amb la Laura d’EF.

- Bàsquet: Dijous 27, a les 11hs. Reunió a la Sala d’actes.

- Futbol: Dilluns 24, 11 hs., a la Sala d’actes

- Surf: Cal parlar amb en Manel per fixar un dia de trobada, de 15hs. a les 17hs. al Club Natació, millor portar equip.

Sembla que hi ha gent interessada en un taller de teatre; cal comprovar-ho a les tutories i informer a en Roger.

Assistents:

1r ESO 1r A:Nerea, Anna; 1r B: Lorena, Joan; 1r C: Bernat, Carlos ; 1r D: (Eren a vela).

2n ESO A: Maria, Marina ; 2n B: --; 2n C:Marina, Cristian; 2n D: Maria, Aina.

3r ESO A: Biel, Helena; 3rB: --; 3r C:--.

4rt ESO A: Jofre, Salva; 4rt ESO B: Enric, Martí; 4rt ESO C: Irene, Raquel.

1r Batx. A: --; 1r Batx. B: --

2n Batx A: Arnau; 2n Batx. B: --

C. F.: --

13 d’oct. 2011

ACTA CONSELL DE DELEGATS

11- 10 – 11


1. CASTANYADA


S’informa als delegats de 2n de la impossibilitat absoluta d’organitzar la Castanyada com els altres anys (més alumnes, manca d’aules...) i que només podran participar-hi els alumnes seleccionats per a la Casa de la Por.
S’informa als delegats de 1r que cal formar 15 grups d’uns 8 alumnes cadascun per entrar a la Casa de la Por, també que cal organitzar jocs senzills i rotatius al pati mentre esperen per entrar a la Casa.


2. VIATGE DE 4rt

En Roger explica que ha parlat amb en Josep Mª Soler, Coordinador de 2n Cicle, que li ha explicat que la informació sobre el viatge s’havia donat de forma precipitada i que no hi ha cap decisió que limiti el pressupost del viatge en una xifra determinada, sí, però, que pel fet de la crisi caldrà tenir molt en compte no excloure ningú per raons econòmiques i que cal fer un estudi seriós de fins a quina quantitat podrien arribar a pagar les famílies.


3. INFERMERA

Vindrà a atendre consultes els dijous de 10 a 11, començarà el proper 27 d’octubre. Al fer una hora menys (altre cop la crisi), aquest curs tindrà un correu electrònic per poder atendre més alumnat. Passarà per les tutories de 1r d’ESO per explicar quina és la seva tasca.


4. TALLERS EXTRAESCOLARS

Hi ha alumnes interessats en el següents tallers:
- Cant coral
- Patinatge
- Pintura i dibuix
- Surf
Ara caldrà passar aquesta informació a totes les classes. Veure realment quants alumnes estan interessats i, un cop fetes les llistes provisionals, es farà una reunió amb els responsables d’organitzar cada taller per acordar horaris, preus, etc.

5. VALORACIÓ VAGA


En Roger explica que va tenir una llarga reunió amb l’equip de gestió per parlar del tema i transmet la informació següent.
- Aquesta vegada tots els alumnes i tutors van rebre amb antelació suficient informació sobre la vaga i les condicions per fer-la.
- A l’anterior reunió de delegats tant ell com el director, van informar que s’estava revisant el Reglament de Règim Interior (el qual inclou la normativa sobre la vaga) donant per suposat -de forma errònia- que s’entenia que també es debatria el tema del -0’25 de “rebaixa” en la nota per faltar a classe.
- També es clarifica que una normativa aprovada no es pot canviar d’una setmana per altra. El nou Reglament –un cop revisat per tota la comunitat educativa- estarà enllestit pels volts del mes de gener. També canviarà el nom: passarà a dir-se Normativa de convivència del centre.
- Pel que fa els incidents del dia 6, es considera de forma negativa limitar l’accés a l’institut amb cadenes. I encara més quan aquest fet s’associa a unes pintades estúpides que res tenen a veure amb les reivindicacions del dia de la vaga. Netejar la façana té un cost econòmic important que s’haurà de treure d’altres partides.
- Quan van arribar el mossos per tallar les cadenes, molts alumnes cridaven “Fora, fora!”, cosa que ningú qüestiona i s’entén que es fes. El que es troba totalment incorrecte és que se’ls insultés (“Fills de puta!”). Els alumnes de 2n ESO que van insultar i han estat identificats, han estat sancionats.
- No queda massa clar el tema de la “sentada”. Quin era l’objectiu? Solidaritzar-se amb la vaga? Protestar pel descompte dels -0’25 punts?
- Es valora com a molt incorrecte el fet d’intentar fer sortir de classe alumnes que volien fer-ne. I encara més avisar la TV local sense demanar permís, ni informar a direcció per explicar no temes de la vaga, sinó el descompte del -0’25. La TV no va emetre la “notícia”.
- Els alumnes reunits en assemblea a la “sentada” redacten una carta adreçada al director, de la qual me’n fan arribar una còpia. Quan la comento amb el director, ningú no li havia lliurat res... (Posteriorment la va trobar al seu caseller, però hauria estat força més correcte lliurar-li en mà).
- En resum, es valora de forma crítica l’actitud poc responsable dels alumnes que varen participar en tots aquests incidents ja que hi ha altres formes –el mateix consell de delegats- per a presentar les reclamacions.

Pel que fa al tema del -0’25, es proposa enviar una carta al director on es plantegi suspendre aquesta mesura de forma cautelar mentre no estigui elaborada la nova Normativa de convivència del centre. (No dóna temps d’acordar qui l’escriurà, per tant, cal que algú l’escrigui...).


Assistents:

1r ESO 1r A:--: ; 1r B: --1r C: Bernat, Carlos ; 1r D: Albert, Adrià.
2n ESO A: -- ; 2n B: --; 2n C: --; 2n D: Maria, Aina.
3r ESO A: Biel, Helena; 3rB: Maria, Júlia; 3r C:--.
4rt ESO A: Jofre; 4rt ESO B: Enric, Martí; 4rt ESO C: Irene, Raquel.
1r Batx. A: --; 1r Batx. B: --
2n Batx A: Arnau, Alex; 2n Batx. B: --
C. F.: --

30 de set. 2011

Acta reunió 30/09/11

30 - 9 – 11

1. DIRECTOR

En José Àngel, com a director del centre, dóna la benvinguda als delegats nous i antics.
Explica la importància que el B-VII dóna als representants dels alumnes i com s’atenen les seves demandes si són lògiques i raonades. Anima a la participació dels alumnes en tots els àmbits educatius.


2. QUI POT SER DELEGAT

En Roger, com a Coordinador, explica breument quines són les característiques que ha de tenir el delegat/a i quines són les seves funcions. Comunica que ha passat un document als tutors que amplia aquesta informació.


3. LA PARTICIPACIÓ DELS DELEGATS EN LES AVALUACIONS


En Roger lliura el document elaborat pel centre sobre aquest tema, per tal que es pugui començar a treballar a les tutories quan es cregui convenient.


4. VAGA: COM ACTUAR

Es lliura i es comenta acuradament el document elaborat pel centre sobre aquest tema. Queda clar qui pot fer vaga i quines condicions cal complir.
Els alumnes de batxillerat reclamen que no se’ls descompti nota per fer vaga. S’explica el perquè d’aquesta mesura. S’exposen arguments a favor i en contra i es proposa demanar a l’equip directiu que valori la proposta d’anul•lar-la.


5. 1r ESO, SORTIDA DE CONVIVÈNCIA

La sortida la faran per separat 1r A/B i 1r C/D (per l’elevat nombre d’alumnes). Segurament es farà a peu (Sant Jeroni o un lloc semblant).
Els alumnes de primer han de proposar una gimkana de 8 proves amb dos alumnes responsables per cadascuna (comprar el material, portar-lo, preparar i puntuar la prova...). La resta de l’alumnat s’ha d’organitzar en equips de 4/5 persones.
El dijous 6, a les 11hs., es reuniran els delegats de primer per acabar de preparar-ho tot.


6. CASTANYADA

En Roger explica la dificultat d’organitzar la Castanyada com els altres anys pel número elevat d’alumnes.
Proposa eliminar la gimkana de segon i mantenir només LA CASA DE LA POR, a càrrec de 12 alumnes de 2n triats per ell mateix, i jocs organitzats al pati pels mateixos alumnes de primer.
No s’acorda res i el tema queda obert per si a les tutories surt alguna proposta que permeti organitzar la Castanyada més o menys com els altres anys.

7. TALLERS EXTRAESCOLARS

En Roger demana que es parli a les tutories del tema i que es facin propostes ben aviat. Recorda ue és molt important que si se n’organitzen ES MANTINGUI L’ASSISTÈNCIA.
Entre d’altres, es parla d’un taller de surf, de balls de saló, de patinatge, de futbol sala...


8. ALTRES

S’informa que una de los fonts d’aigua (la del 3r pis, si no em confonc) no surt freda. S’avisarà a consergeria per tal que ho comuniquin al responsable de manteniment.

Es proposa instal•lar un timbre al cantó interior de la porta de sortida per demanar que obrin la porta. La resposta és que cal avisar a consergeria abans de sortir perquè l’obrin ja que han de controlar qui entra i qui surt. No es posarà aquest timbre.

Es pregunta si aquest any es farà el viatge de 4rt. La resposta és que el viatge forma part del projecte educatiu del centre, que no és un “premi” i que només es suspendrà en cas de conflictes importants amb els alumnes de 4rt.


Assistents:
1r ESO 1r A: Nerea, Anna: ; 1r B: --1r C: Bernat, Carlos ; 1r D: (Eren a vela).
2n ESO A: Marina, Maria; 2n B: Cristina; 2n C: Cristian, Marina; 2n D: Marina, Aina.
3r ESO A: Biel; 3rB: --; 3r C:--.
4rt ESO A: Jofre, Salva; 4rt ESO B: Enric, Martí; 4rt ESO C: Irene, Raquel.
1r Batx. A: --; 1r Batx. B: --
2n Batx A: Arnau, Alex; 2n Batx. B: Meritxell, Irina.
C. F.: --

19 de juny 2011

Concert i sopar 25è aniversariFotos del concert i el sopar celebrats el divendres 17 de juny de 2011 com a cloenda dels actes de celebració del 25è aniversari de l'Institut Badalona VII

15 de juny 2011

Enquestes opinió alumnat 2010-11

L'equip directiu i el Consell de delegats consideren important recollir les opinions dels alumnes i analitzar-les amb la intenció de millorar el funcionament del nostre institut.

Abans de complimentar el qüestionari cal que tinguis en compte que:

- Les enquestes s'han de respondre de manera
individual
- Les enquestes són
anònimes
- Cal
llegir amb atenció les preguntes
- Cal respondre amb
sinceritat

Les enquestes estaran disponibles del
20 de maig al 15 de juny .

Per entrar a l'enquesta has de fer clic sobre l'enllaç corresponent al teu grup:

- 1r ESO

- 2n ESO

- 3r ESO

- 4t ESO

- 2n de batxillerat

- 2n CFGM sistemes microinformàtics i xarxes

- 2n CFGS administració i finances


Gràcies per la teva col.laboració

1 de juny 2011

ACTA CONSELL DE DELEGATS/ES 1 de juny 2011

1 - 6 – 11


1. SOPAR DE CLOENDA 25è ANIVERSARI

Data: 17 de juny de 2011.

Horari: de les 20 a les 24 hs.

SOPAR:
Preu 18 euros per persona, cal PORTAR EL TIQUET DE PAGAMENT DE LA CAIXA. Comença a les 21 hs. (Es pot assistir a l’acte sense sopar).

ACTUACIONS MUSICALS:
Les actuacions en directe comencen a les 20 i acaben a les 21hs.
El primer grup que actui cal que cedeixi el seu equip de so als altres participants.
Els alumnes que participaran són:
Salva i amics de 3r i 4rt.
Alex Mateo i amics.
Sergi Mateo i amics.
Grup de fantasia –ball- de la Paula Ranchal (cal confirmar-ho)

El dia 17 a les 17hs els grups de música/ball faran un assaig. (Cal muntar l’equip de so).

El dia 17 a les 19’30hs en Roger Galo (2n) i l’Alba Cobo (1r), amb alguns acompanyants, vindran a l’institut per “guarnir” el pati.

S’acorda una reunió pel proper dimecres per acabar de lligar tots els aspectes de la festa.


2. FOTOS CONCURS
Es recorda als alumnes de 1r que si volen participar en el concurs fotogràfic del port de Badalona, CAL FER ARRIBAR LES FOTOS A EN ROGER EL DIVENDRES DIA 3.


3. ACTIVITATS AL PORT

Es recorda als delegats que cal que informin al grup classe el més aviat possible de les activitats que organitza el port de Badalona.
Els alumnes que es vulguin apuntar a rem CAL QUE HO COMUNIQUIN A EN ROGER EL MÉS AVIAT POSSIBLE.

Assistents:
1r ESO 1r B: Sergi; 1r C: Paula, Maria ; 1r D: Alba, Emma
2n ESO A: --; 2n B: -- ; 2n C: Martí; 2n D: Roger.
3r ESO A: Salva; 3r B: Jonathan; 3r C:--.
4rt ESO A: Susana; 4rt ESO B: --; 4rt ESO C: Alba
1r Batx. A: Alex.
1r Batx. B: --
2n Batx.: --
C. F.: --

9 de maig 2011

Fotos del treball de síntesi de 1r ESO (maig 2011)

Aquí teniu algunes fotografies realitzades a Vallcàrquera durant l'estada dels alumnes de 1r d'ESO:


5 de maig 2011

ACTA CONSELL DE DELEGATS 5 de maig 2011

1. SOPAR DE CLOENDA 25è ANIVERSARI

Data: 17 de juny de 2011.

Horari: de les 20 a les 24 hs.

SOPAR

Aquesta informació és provisional, pot haver-hi algun canvi.

Preu aproximat: 18 euros per persona (amanida a compartir / paella o fideuà / beguda i postres).

L’import del sopar es pagarà fent un ingrés en el compte corrent del centre (més endavant s’informarà del procediment a seguir).

El serveix un servei de catering –taules, plats, etc.- que prepara les taules i les recull; caldrà presentar el tiquet a la barra on es recollirà el sopar (no el portaran a taula).

Comença a les 21.00 hs.

Música

Els participants que no siguin coneguts de la Núria Bordas, caldrà que parlin amb ella per a passar un “control de qualitat”.

Hi haurà un entarimat (se sol·licitarà a l’ajuntament o es llogarà a una empresa).

El primer grup que actui cal que cedeixi el seu equip de so als altres participants.

Els alumnes interessats en participar o que poden portar un conjunt són:

Gerard Arnal 2n Batx. B. Conjunt que toca rumbes, etc.

Xesco Arnal 2n Batx. B. Conjunt que toca rock.

Salva i amics de 3r i 4rt, s’estan pensant si ells actuen.

Alex Mateo.

Hip-hop, Eva Expósito 1r Batx. (per confirmar)

Possible –només possible- actuació de La Pegatina o d’alguns dels seus membres.

Es recorda que és la festa dels 25 anys i que està limitada a les persones vinculades al B-VII, NO ES POT CONVIDAR GRUPS DE FORA TANT SI ACTUA LA PEGATINA COM SI NO.

La Meritxell i la Irina fan la següent proposta: com que al B-VII hi ha molts seguidors d’aquest grup musical Pegatina –un membre del grup és exalumne del centre- i molts alumnes porten la samarreta del grup, plantegen que el dia 19 o 20 de maig, a l’hora de pati, tots els alumnes que vulguin, amb la samarreta posada, es facin una foto col·lectiva que s’enviarà a la pàgina web del grup.

Es penjaran cartells indicant el dia i l’hora de la convocatòria.

2. V JORNADES D’ENERGIES ALTERNATIVES

Per manca de temps en Roger dóna una informació molt superficial. S’enviarà informació per mail als delegats i es penjaran cartells informatius de qui són els alumnes responsables dels diferents tallers.


3. PROPOSTES QUE HAN ARRIBAT PER ESCRIT (3r ESO)

Es demanen pilotes noves per a l’hora de pati (les actuals estan en molt males condicions).

Posar contenidors de reciclatge al pati, al costat de les taules de ping-pong.

Organitzar tornejos de futbol entre instituts.

Assistents:

1r ESO 1r A i B: (són de crèdit de síntesi); 1r C: Paula, Maria ; 1r D: Alba, Emma

2n ESO A: Yolanda; 2n B:, Marina, Marina ; 2n C: Laia, Martí; 2n D: Roger, Pol.

3r ESO A: Guillem, jofre; 3r B: Jonathan; 3r C: Tania.

4rt ESO A: Núria; 4rt ESO B: Sara, Maria; 4rt ESO C: Alba

1r Batx.B: Meritxell, Irina.

2n Batx. B: Ariadna, Laura
7 d’abr. 2011

Trobada amb l'alumnat de 2n d'ESO de l'Institut del Vallès

El passat divendres 1 d'abril es va realitzar la segona trobada amb l'alumnat de l'INS del Vallès. Al llarg del matí, els alumnes de 2n d'ESO dels dos instituts van participar en diverses activitats: visita a les instal.lacions del renovat Museu de Badalona, activitats esportives i representació teatral a càrrec d'un grup d'alumnes de 2n d'ESO del B7.

Aquí teniu algunes fotografies de la jornada...