Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

3 de des. 2008

ACTA CONSELL DE DELEGATS

ESO, Batx., C. Formatius
3 – 12 – 08


1. CONCERT DE NADAL

Recuperem una vella tradició! El proper 18 de desembre, per tal d’acomiadar el trimestre, celebrarEM un Concert de Nadal a la sala d’actes. Començarà a les 12 hs. i hi participaran com a públic i/o intèrprets els alumnes d’ESO.


2. ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS

En Roger, com a coordinor, es queixa de l’assistència irregular d’alguns delegats a les reunions. Recorda que s’avisa per cartells que quasi sempre es pengen amb molta antelació.
Proposa avisar també per correu electrònic i així també enviar les actes de la reunió (tot i que es pengen a la pàgina web del consell de delegats). Es recullen les adreces electròniques dels delegats assistents. La Judith i en Guillem de 1r passaran per les classes a recollir les dels delegats que han faltat a la reunió.


3. TALLERS EXTRAESCOLARS

S’informa que el de teatre funciona a ple rendiment; que el d’escriure una cantata també (malgrat les circumstàncies complicades); però que, en canvi, el de patinatge i el d’aeròbic, que funcionen mol bé, tenen poques inscripcions i que no surt a compte pagar les monitores. Es demana fer una mica de campanya publicitària per tal d’aconseguir més alumnes.


4. AVALUACIONS

Es recorda que els delegats han d’assistir a les reunions de les juntes d’avaluació. A la pàgina web del consell de delegats hi ha penjada tota la informació del paper dels alumnes i dels delegats al llarg del procés d’avaluació (els tutors tenen, a més, la graella on s’explica el paper del professorat i dels tutors, per si us cal saber-lo).


5. PROPOSTA DE MILLORA DE LA SALA D’ACTES

(Aquesta part de la reunió es fa a la sala d’actes)
En Roger explica la proposta de millora:

- nous llums a la sala
- nou escenari (entarimat, cortines...)
- focus escènics
- taula de so i de llums (s’elimina el “xiringuito” de fusta)
- adaptació de part del magatzem d’EF com a camerino, lloc per desar vestuari, etc.
- cortines als grans finestrals
- “carretilles” amb cadires plegables, fàcils de posar i de recollir.

Es valora la proposta com a molt positiva i en Martí planteja protegir amb una xarxa la part de l’escenari, per a quan la sala s’usa per a EF.


6. JORNADA CONTRA LA SIDA

La jornada d’informació sobre la SIDA de dilluns passat, no es va poder celebrar perquè les organitzadores, tant la responsable de l’Ajuntament, com la dels alumnes, estaven malaltes.

Assistents:
1r ESO A Roger, Guillem / 1r ESO B Noemí, Judith / 1r ESO C Martí, Ivan / 1r ESO D --.
2n ESO A -- / 2n ESO B Martí / 2n ESO C Silvia, Marta / 2n ESO D Nakari, Míriam.
3r ESO A Laura, Víctor / 3r ESO B -- / 3r ESO C Yaiza, Júlia / 3r ESO D --
4rt ESO A Núria, Ananda / 4rt ESO B Laura, Guillem / 4rt ESO C Ariadna.
1r Batx. B Omar

24 de nov. 2008

LA PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT EN EL PROCÉS D’AVALUACIÓ

La participació dels Delegats/es com a representants de l’alumnat a les sessions d’avaluació pretén augmentar el coneixement que el professorat té del grup i a la vegada ha de servir perquè els alumnes coneguin de primera mà les valoracions i recomanacions generals que els adreça la junta d’avaluació.

Per tal de garantir l’eficàcia d’aquesta participació, us oferim algunes orientacions. Si us cal més informació, els tutors tenen una graella on s'explica quines són les tasques del tutor/a, els professors/es i de l'equip docent-junta d'avaluació, al llarg de tot el procés d'avaluació.1. DURANT EL TRIMESTRE:

- Els alumnes podeu plantejar al professor/a de cada matèria dificultats i dubtes.
- Si son qüestions que afecten tot el grup, els Delegats/es podeu plantejar el cas directament al professor/a de la matèria per intentar resoldre el problema.
Si és necessari, es pot demanar la intervenció del tutor/a del grup classe.


2. AL FINAL DEL TRIMESTRE:

- Professorat i alumnes fan una valoració del funcionament del grup classe (com a grup i/o individual) en aquella matèria.
- Us oferim algunes orientacions sobre què podeu parlar:
- Comunicació de les notes abans de la sessió d’avaluació, entenent que encara són provisionals i que poden estar sotmeses a canvis durant la sessió d’avaluació.
- Actitud general davant l’aprenentatge.
- Comportament del grup.
- Treball a casa i treball a classe.
- Rendiment i resultats del grup.
- Conclusions i recerca d’estratègies de millora.
- Si s’escau, parlar dels mateixos temes, però aplicats a alumnes concrets.
- Compromisos per part del grup i/o alumnes concrets.
- En cap cas s’ha d’entrar a qüestionar aspectes com els continguts marcats per la programació de la matèria o els criteris d’avaluació establerts.
- Els Delegats/es recolliu per escrit es temes tractats per portar-los a la sessió de tutoria prèvia a la junta d’avaluació.


3. A LA TUTORIA ANTERIOR A LA SESSIÓ D’AVALUACIÓ:

- Els Delegats/es presenteu els temes tractats i els acords als que heu arribat en la valoració del trimestre realitzada amb el professor de cada matèria.
- Amb l’ajuda del Tutor/a, en feu un resum i elaboreu les valoracions globals que explicareu a la junta d’avaluació.


4. A LA SESSIÓ D’AVALUACIÓ:

- Els Delegats/es assistiu a la primera part de la sessió d’avaluació.
- Heu d’evitar les intervencions improvisades; si no s’ha preparat prèviament a la tutoria, no podreu participar en la sessió d’avaluació.
- Els Delegats/es heu d’exposar el que s’hagi acordat a la tutoria prèvia, evitant expressar opinions personals.
- Heu de procurar realitzar valoracions globals del funcionament del grup, evitant el repàs "matèria per matèria".
- Recordeu que la sessió d’avaluació no és l’àmbit en el que s’han de plantejar o resoldre conflictes entre l’alumnat i un professor particular (això s’ha de tractar directament am el professor/a implicat i, si s’escau amb la mediació del tutor/a).
- Els Delegats preneu notes per transmetre a la resta del grup les valoracions i acords sorgits a la junta d’avaluació.


5. DESPRÉS DE LA SESSIÓ D’AVALUACIÓ:

- Els Delegats/es i el tutor/a expliqueu al grup els acords presos a la sessió d’avaluació.


6. A FINAL DE CURS:

- Valoreu amb el Tutor/a els següents aspectes:
- Actitud
- Hàbits de treball
- Rendiment del grup
- Funcionament sessions de tutoria.
- El delegat pot elaborar un resum amb les conclusions, els acords i les propostes de millora de cara al curs vinent, per, si s'escau, portar-les a la junta d’avaluació final.

GESTIÓ / CONSELL DELEGATS/ES

19 de nov. 2008

ACTA CONSELLL DE DELEGATS


CONSELL DE DELEGATS/ES ESO

19 – 11 – 08


1. ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DELS ALUMNES AL CONSELL ESCOLAR

Els alumnes que es presenten a les eleccions al Consell Escolar són:

SÍLVIA GONZÁLEZ (2n ESO)
MARTINA CULEBRAS (4rt ESO)
NÚRIA GONZÁLEZ (4rt ESO)

- Poden presentar la seva candidatura a secretaria (acompanyada, si es vol, amb signatures de suport) fins el 21 de novembre.
- El proper dilluns es penjaran els cartells amb fotos, dades i propostes de les candidates perquè tothom les conegui. També es penjaran al bloc del consell de delegats.
- Els delegats hauran de recollir les paperetes de vot a l’hora de pati del proper divendres dia 21 (aula 01).
- Les votacions es celebraran el 27 de novembre, amb una “urna mòbil” que passarà per les classes amb un professor i els delegats Guillem Saldo (1r) i Ariadna Matamoros (4rt). En faran el buidat i anunciaran els resultats.
- Els nous representants s’incorporaran al consell escolar el proper 10 de desembre.


2. ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE L’IES BADALONA VII

Les alumnes de 4rt responsables d’aquest tema expliquen que ja tenen els impresos, objectius, estatuts, etc. de l’associació i que la propera setmana els portaran al Director perquè els aprovi i els signi.
Un cop estigui formalment constituïda, començaran la campanya d’inscripcions.


3. RECOLLIDA DE SIGNATURES

Les alumnes responsables de la futura Associació han iniciat una recollida de signatures per tal de demanar al govern de la Generalitat que retiri la subvenció a les escoles privades concertades de l’Opus Dei que separen els alumnes en centres diferents en funció de si són nois o noies, ja que consideran que aquesta és una mesura discriminatòria.

Recorden que cal posar al DNI a la signatura i que, en la mesura que puguin, recolliran signatures en unes taules del vestíbul a l'hora del pati i/o passaran per les classes.

Assistents:
1r ESO A Roger, Guillem / 1r ESO B Lorea, Anàs / 1r ESO C -- / 1r ESO D Héctor, Victòria.
2n ESO A Susana / B Raquel, Martí / 2n ESO C -- / 2n ESO D --
3r ESO A Víctor, Laura / 3r ESO B -- / 3r ESO C Júlia, Yaiza / 3r ESO D --
4rt ESO A ananada, Núria / 4rt ESO B -- / 4rt ESO C Eric, Ariadna.

6 de nov. 2008

ACTA CONSELL DE DELEGATS (5-11-08)

1. VAGA 13 DE NOVEMBRE

Informació:
La informació d’una vaga d’alumnes l’han de cercar el mateixos alumnes (especialment els Delegats/es). Es recorda que aquesta informació es pot obtenir dels diferents sindicats d’estudiants, de pàgines web, anar a cercar-la directament a locals sindicals (siguin o no d’estudiants) i que cal fer-la arribar i discutir-la a les classes.
Un tutor/professor por informar, opinar, etc. a títol personal sobre el tema (ja sigui perquè els alumnes li demanin, ja perquè ell/a ho estimi convenient). Però ni els tutors ni els professors tenen cap mena d’obligació d’informar els alumnes sobre les raons de la vaga.

Procediment:
Es recorda que ja es va explicar a la darrera reunió de delegats, s’insisteix en el tema que els alumnes de 1r cicle no estan autoritzats a fer vaga.
Es recorda també que tota la informació per tal de poder participar en una vaga està penjat a la web de l’IES, al blog del Consell de delegats. CAL CONSULTAR-LO PER SABER COM S’HA D’ACTUAR.


2. CASTANYADA: VALORACIÓ

Es fa una valoració positiva o molt positiva de la festa. Es valora l’esforç que va representar haver d’improvisar les proves del pati -sis!!- a l’interior per causa de la pluja; també es valora de forma positiva la Casa de la por que, malgrat no haver-se pogut muntar al soterrani com els altres anys, feia el seu efecte...

Es plantegen dues queixes que afecten a un grup molt reduït d’alumnes de 2n:
- Alumnes controladors que regalaven punts al alumnes de 1r que coneixien.
- Alumnes –la majoria repetidors- que no controlaven prou les proves o que les van abandonar abans de l’hora.
Es proposa i s’aprova que de cara el proper curs el tutors no deixin participar en aquesta festa als alumnes que considerin conflictius o poc responsables.

Els Delegats de 1r es fan responsables de comptabilitzar els punts aconseguits per cada grup; ho comunicaran a en Roger i aquest buscarà algun tipus de premi (tot fa suposar que hi haurà molts empats “per dalt”), ja que només se n’havien previst dos.

En Roger TORNA A INFORMAR que els delegats de 2n han d’haver recollit les factures, agrupar-les indicant qui l’ha pagada i el grup, que totes han de tenir el NIF, que ÉS ELL qui les fa arribar a secretaria i que ja comunicarà quan es pagaran (que serà ben aviat).


3. COMENTARIS AL BLOC DE DELEGATS

Es recorda que només es publicaran aquells que estiguin correctament escrits (ortografia, lèxic...).
Informa que els diners de les màquines de menjar no porten cap benefici econòmic a l’IES. Els diners són tots per l’empresa de les màquines.


4. ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DELS ALUMNES AL CONSELL ESCOLAR

En Roger informa que cal renovar dos dels tres representants dels alumnes al Consell Escolar i explica quines són les funcions del Consell i el paper que hi fan els alumnes (per a més informació, veure el bloc del Consell de delegats).

- Els representats del alumnes al Consell Escolar han de ser persones serioses i responsables, segures i amb idees clares, ja que, si cal, les han d’exposar i defensar davant de tots els representant de la comunitat educativa.
- Els alumnes de 1r cicle que fins ara hi assitien amb veu, però sense vot, tindran també dret a vot (mai ha calgut votar res, sempre hi ha hagut acord...), tal com marca la nova normativa.
- Tots els alumnes poden ser candidats, però es recomana que siguin o hagin estat delegats, ja que tenen més experiència i informació; també es consira millor que es voti un representant de primer cicle i un altre de segon, per tal que tothom hi sigui ben representat.
- Les candidatures caldrà presentar-les com a molt tard el 21 de novembre (en Roger té el full “oficial” que cal omplir).
- Es faran cartells amb fotos, dades i propostes dels candidats perquè tothom els conegui. També es penjaran al bloc del consell de delegats.
- Les votacions es celebraran el 27 de novembre, amb una “urna mòbil” que passarà per les classes (amb un professor i dos representants dels alumnes, que després faran el recompte).
- Els nous representants s’incorporaran al consell escolar el proper 10 de desembre.


Assistents:
1r ESO A Roger, Guillem / 1r ESO B Lorea, Anàs / 1r ESO C Martí, Ivan / 1r ESO D Héctor, Victòria.
2n ESO A Susana / B Raquel, Martí / 2n ESO C Silvia / 2n ESO D Marc, Nakari.
3r ESO A -- / 3r ESO B -- / 3r ESO C -- / 3r ESO D --
4rt ESO A -- / 4rt ESO B Irina, Aina / 4rt ESO C --
1r Batx. B Omar
(Els alumnes de Batx. I C. Formatius no estaven convocats, ja que, en principi no teníem de parlar de la vaga. Alguns grups de 3r i 4rt tenien una sortida, suposem que per això no han assistit.)

26 d’oct. 2008

15 d’oct. 2008

ACTA CONSELL DE DELEGATS (15-10-08)

1. VAGA 22 OCTUBRE

Es parla de dos aspectes:

Informació:
La informació d’una vaga d’alumnes l’han de cercar el mateixos alumnes (especialment els Delegats/es). Es recorda que aquesta informació es pot obtenir dels diferents sindicats d’estudiants, de pàgines web, anar a cercar-la directament a locals sindicals (siguin o no d’estudiants) i que cal fer-la arribar i discutir-la a les classes.
Un tutor/professor por informar, opinar, etc. a títol personal sobre el tema (ja sigui perquè els alumnes li demanin, ja perquè ell/a ho estimi convenient). Però ha de quedar ben clar que ni els tutors ni els professors tenen cap mena d’obligació d’informar els alumnes sobre les raons de la vaga.

Procediment:
Es recorda que a la primera reunió de Delegats ja es va repartir un full informatiu.
Aquest mateix full, redactat de forma encara més pautada, està penjat al blog del Consell de delegats. CAL CONSULTAR-LO PER SABER COM S’HA D’ACTUAR.
El coordinador llegeix i comenta els apartats més remarcables del document.
2. NETEJA PATI

El coordinador informa que les senyores de la neteja s’ha queixat de què al pati hi queden molts papers d’alumini i alguns entrepans. No tornem a parlar del problema que això comporta (coloms, gavines, classes d’EF...) perquè tothom els coneix; acordem que se’n parlarà a les tutories –fins ara parlar-ne sempre ha generat una millora- però que si la situació no canvia es prendran mesures sancionadores (tal com es va fer cursos endarrere).3. MANTENIMENT DE LES PLANTES

Es reparteixen les plantes del pati entre els diferents grups classe del 1r Cicle, per tal que en tinguin cura (cada delegat/a sap quina és la testera del seu grup classe).
4rt C es fa responsable del manteniment de les plantes interiors.4. BLOG DEL CONSELL DE DELEGATS

El Coordinador recorda l’existència d’aquest blog (on fins ara només hi han penjat informació el director i ell...). Es recorda que és on blog obert a tota mena d’informacions (des d’explicar perquè es convoca una vaga, fins anunciar que vols vendre alguna cosa, passant per un text de pròpia creació).
Com que fins ara els dos alumnes responsables no l’han pogut gestionar per raons diverses, es passa aquesta responsabilitat a la Núria i la Meritxell de 4rt A (per tant, si hi voleu publicar alguna cosa, cal que elles rebin el material )5. TALLERS EXTRAESCOLARS

El coordinador demana els llistat del alumnes del Taller “Escriure una cantata”.
Explica que el TALLERdTEATRE ja ha començat (12 participants), però que fins el dimarts 21 d’octubre encara s’acceptaran noves inscripcions.6. ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DEL BADALONA VII

Les delegades de 4rt expliquen que ja han fet els primers passos per a crear l’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DEL BADALONA VII (reunió informativa amb un representant de l’AJEC, començar a omplir els papers necessaris, creació d’una junta gestora...). Quan l’Associació ja estigui creada, es farà una reunió informativa i es demanarà la col·laboració del major número d’alumnes.
L’associació, al ser una entitat jurídica, té més possibilitats de ser atesa per les institucions (ajuntament, departament d’educació, entitats de joves...). Això obre la possibilitat -per exemple- de demanar ajuts econòmics per a un viatge d’estudis, tarimes per a un recital o un concert a l’IES, etc, etc. Quants més associats tingui, més forta serà...

Assistents:

1r ESO A – / 1r ESO B – / 1r ESO C Martí, Ivan / 1r ESO D Héctor, Victòria.
2n ESO A Alba, Susana / B Raquel, Martí / 2n ESO C Silvia, Marta / 2n ESO D Míriam Nakari.
3r ESO A Isaac / 3r ESO B Eudald / 3r ESO C Sheila, Irene / 3r ESO D Clàudia.
4rt ESO A Meritxell, Núria / 4rt ESO B Guillem, Laura / 4rt ESO C Eric, Ariadna.
USEE Esther
1r Batx. A Mar, Amal / 1r Batx. B Marina / 2n Batx. A -- / 2n batx. B -- / C. Formatius --

30 de set. 2008

Horari de la biblioteca
Amb l'inici del nou curs, la biblioteca de l'institut torna a estar a disposició de tot l'alumnat.

L'horari d'atenció al públic és:
- dilluns, dimarts i dijous de 17 a 19 hores
- dimecres de 15.30 a 17.30 h.

La nova bibliotecària es diu Helena i li podeu demanar ajuda i orientació en la recerca d'informació per fer treballs, amb el préstec de llibres, etc.

26 de set. 2008

Funcions, drets i deures dels delegats/des


Els delegats desempenyen un paper molt important a l'institut.

En el document adjunt s'expliquen les funcions, els drets i els deures dels delegats i delegades dels grups.

Veure díptic

Reciclatge de llibres de text
A final de curs ( juny 2009) es realitzarà el II Mercat de reciclatge de llibres de text, organitzat per l'associació de mares i pares de l'institut.

En aquest mercat es poden vendre i comprar llibres de text usats (en bon estat) a un preu molt inferior al dels llibres nous.

Això sí, heu de tenir en compte que cal conservar els llibres en bones condicions per poder posar-los a la venda a final de curs.

Teniu més informació sobre el mercat de reciclatge de llibres de text al bloc de l'AMPA

25 de set. 2008

Acta consell delegats 24/09/08


1. El director presenta i dóna la benvinguda al consell de Delegats/es.

2. Els Delegats/es.:

Funcions dels Delegats i qui pot ser-ho (reben un document explicatiu del centre i cartells i díptics del Depart. d’Educació).

Dia de reunió, cada 15 dies, aproximadament i en funció dels tems; se’ls convoca per mitjà de cartells a les partes de l’IES.

En Roger, com a coordinador i l’Àngel i en Yago de 2n fan l’acta, que es penjarà a un blog de l’IES.

Se’ls explica que assisteixen a les juntes d’avaluació i reben un full explicant què hi van a fer (per manca de temps es comenta molt per sobre; caldrà parlar-ne a les tutories).

3. Festes d’aquest curs:

Sortida Tutoria 1r

Castanyada (només 1r i 2n)

Nadal (cantada de nadales)

Carnaval

S. Jordi

25è aniversari del B-VII (crearem una comissió d’alumnes)

4. Altres temes:

Neteja pati (problema de gavines i coloms) i aules

Pati: organitzar les lligues

Classes reforç, cal demanar-les a l’AMPA i insistir molt per tal que comencin a mitjans d’octubre.

Enllaç Punt d’informació (Verenka) i creació d’una associació d’alumnes. Responsables: Núria, Meritxell, Elena, Ariadna, Laura, totes de 4rt.

Biblioteca, de moment, “tancada”, entrarà en marxa quan tinguem bibliotecari/a

Reciclatge de llibres, cal cuidar-los per poder vendre’ls a finals de curs.

Vagues. Es passa un full informatiu sobre les condicions per fer-les. Es genera un debat mol llarg on surten temes com:

- Manca d’informació

- Oportunisme dels alumnes per a no venir a classe

- Incompliment de les sancions als alumnes que falten sense portar justificant

- Es demana que els Tutors/es informin el més àmpliament possible d’aquest tipus de temes.

Màquines de menjar i begudes. Es crea una comissió per tal de revisar els productes que venen. Susana, Martí i Alba (de 1r i 2n).

Informació sobre tallers extra-escolars: es convoca una reunió el dia 30 pel de teatre i una pel dia 2 d’octubre –no de novembre!- per escriure una cantata.

Queden temes pendents, però com que ja són les tres (hem començat a 2/4 de 2!) aixequem la reunió.

Alumnes assistents:

Estefania-Quim(1rA),Noemí-David(1rB),Ivan-Martí(1rC),
Víctor-Vicky(1rD),Susana-Alba(2nA),Marta-Sílvia(2nC),
Míriam-Yago(2nD),Marina-Patrícia(3rB),Clàudia(3rD),
Núria-Meritxell(4tA),Laura(4tB),Aina(4tC),J.L.Anton(1r Batx.B)

No assisteixen altres delegats/es de Batx. ni de C.Formatius.

Què és i què fa el Consell de Delegats?
A tots els grups de cadascun dels cursos hi ha un/a delegat/da i un/a sots-delegat/da escollits per votació. Els delegats són els representats dels alumnes i tenen diverses funcions que podeu trobar en el reglament de règim interior del centre (RRI)

El consell de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern del centre i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre. El consell de delegats està format pels delegats i sots-delegats de cada grup i pels representants dels alumnes en el consell escolar del centre.

El consell de delegats, coordinat per un professor (Roger Llovet), es reuneix periòdicament per tractar els diferents temes relacionats amb la participació de l’alumnat en la vida del centre.

Entre les competències del consell de delegats es poden destacar:
- Participar en l’organització d’activitats com festes tradicionals ( Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi ), viatges finals de curs, activitats amb els alumnes dels centres de primària adscrits, etc.
- Col·laborar en la difusió i aplicació de mesures i normes que millorin la convivència i la vida en el centre.
- Informar als grups d’alumnes de les convocatòries de manifestació o vaga d’estudiants, tenint sempre en compte que la convocatòria ha d’estar justificada dins de l’àmbit escolar.
- Donar assessorament i suport als representants dels alumnes del consell escolar, als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos.
- Elaborar informes per al Consell Escolar, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d'aquest òrgan col·legiat.
- Ser informat amb antelació suficient respecte l'ordre del dia del Consell Escolar, i dels acords adoptats, amb la finalitat de difondre-ho a tots els cursos.
- Informar de les seves activitats a tots els membres del centre.
- Fer propostes a l’equip directiu sobre temes relatius a l'Institut.
- Canalitzar la informació rebuda i explicar-la a la resta de l'alumnat.

24 de set. 2008

Beques 2008-09

Recordeu que fins el 30 de setembre es poden sol.licitar beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar. Les sol.licituds s'han de presentar en la secretaria de l'institut.

Teniu més informació a la web del Departament d'Educació

Jove.cat


En la web jove.cat trobareu informació sobre molts temes que us poden interessar: vacances i estades, salut, esports, medi ambient, cultura, educació i formació, etc.