Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

6 de nov. 2008

ACTA CONSELL DE DELEGATS (5-11-08)

1. VAGA 13 DE NOVEMBRE

Informació:
La informació d’una vaga d’alumnes l’han de cercar el mateixos alumnes (especialment els Delegats/es). Es recorda que aquesta informació es pot obtenir dels diferents sindicats d’estudiants, de pàgines web, anar a cercar-la directament a locals sindicals (siguin o no d’estudiants) i que cal fer-la arribar i discutir-la a les classes.
Un tutor/professor por informar, opinar, etc. a títol personal sobre el tema (ja sigui perquè els alumnes li demanin, ja perquè ell/a ho estimi convenient). Però ni els tutors ni els professors tenen cap mena d’obligació d’informar els alumnes sobre les raons de la vaga.

Procediment:
Es recorda que ja es va explicar a la darrera reunió de delegats, s’insisteix en el tema que els alumnes de 1r cicle no estan autoritzats a fer vaga.
Es recorda també que tota la informació per tal de poder participar en una vaga està penjat a la web de l’IES, al blog del Consell de delegats. CAL CONSULTAR-LO PER SABER COM S’HA D’ACTUAR.


2. CASTANYADA: VALORACIÓ

Es fa una valoració positiva o molt positiva de la festa. Es valora l’esforç que va representar haver d’improvisar les proves del pati -sis!!- a l’interior per causa de la pluja; també es valora de forma positiva la Casa de la por que, malgrat no haver-se pogut muntar al soterrani com els altres anys, feia el seu efecte...

Es plantegen dues queixes que afecten a un grup molt reduït d’alumnes de 2n:
- Alumnes controladors que regalaven punts al alumnes de 1r que coneixien.
- Alumnes –la majoria repetidors- que no controlaven prou les proves o que les van abandonar abans de l’hora.
Es proposa i s’aprova que de cara el proper curs el tutors no deixin participar en aquesta festa als alumnes que considerin conflictius o poc responsables.

Els Delegats de 1r es fan responsables de comptabilitzar els punts aconseguits per cada grup; ho comunicaran a en Roger i aquest buscarà algun tipus de premi (tot fa suposar que hi haurà molts empats “per dalt”), ja que només se n’havien previst dos.

En Roger TORNA A INFORMAR que els delegats de 2n han d’haver recollit les factures, agrupar-les indicant qui l’ha pagada i el grup, que totes han de tenir el NIF, que ÉS ELL qui les fa arribar a secretaria i que ja comunicarà quan es pagaran (que serà ben aviat).


3. COMENTARIS AL BLOC DE DELEGATS

Es recorda que només es publicaran aquells que estiguin correctament escrits (ortografia, lèxic...).
Informa que els diners de les màquines de menjar no porten cap benefici econòmic a l’IES. Els diners són tots per l’empresa de les màquines.


4. ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DELS ALUMNES AL CONSELL ESCOLAR

En Roger informa que cal renovar dos dels tres representants dels alumnes al Consell Escolar i explica quines són les funcions del Consell i el paper que hi fan els alumnes (per a més informació, veure el bloc del Consell de delegats).

- Els representats del alumnes al Consell Escolar han de ser persones serioses i responsables, segures i amb idees clares, ja que, si cal, les han d’exposar i defensar davant de tots els representant de la comunitat educativa.
- Els alumnes de 1r cicle que fins ara hi assitien amb veu, però sense vot, tindran també dret a vot (mai ha calgut votar res, sempre hi ha hagut acord...), tal com marca la nova normativa.
- Tots els alumnes poden ser candidats, però es recomana que siguin o hagin estat delegats, ja que tenen més experiència i informació; també es consira millor que es voti un representant de primer cicle i un altre de segon, per tal que tothom hi sigui ben representat.
- Les candidatures caldrà presentar-les com a molt tard el 21 de novembre (en Roger té el full “oficial” que cal omplir).
- Es faran cartells amb fotos, dades i propostes dels candidats perquè tothom els conegui. També es penjaran al bloc del consell de delegats.
- Les votacions es celebraran el 27 de novembre, amb una “urna mòbil” que passarà per les classes (amb un professor i dos representants dels alumnes, que després faran el recompte).
- Els nous representants s’incorporaran al consell escolar el proper 10 de desembre.


Assistents:
1r ESO A Roger, Guillem / 1r ESO B Lorea, Anàs / 1r ESO C Martí, Ivan / 1r ESO D Héctor, Victòria.
2n ESO A Susana / B Raquel, Martí / 2n ESO C Silvia / 2n ESO D Marc, Nakari.
3r ESO A -- / 3r ESO B -- / 3r ESO C -- / 3r ESO D --
4rt ESO A -- / 4rt ESO B Irina, Aina / 4rt ESO C --
1r Batx. B Omar
(Els alumnes de Batx. I C. Formatius no estaven convocats, ja que, en principi no teníem de parlar de la vaga. Alguns grups de 3r i 4rt tenien una sortida, suposem que per això no han assistit.)