Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

25 de set. 2008

Acta consell delegats 24/09/08


1. El director presenta i dóna la benvinguda al consell de Delegats/es.

2. Els Delegats/es.:

Funcions dels Delegats i qui pot ser-ho (reben un document explicatiu del centre i cartells i díptics del Depart. d’Educació).

Dia de reunió, cada 15 dies, aproximadament i en funció dels tems; se’ls convoca per mitjà de cartells a les partes de l’IES.

En Roger, com a coordinador i l’Àngel i en Yago de 2n fan l’acta, que es penjarà a un blog de l’IES.

Se’ls explica que assisteixen a les juntes d’avaluació i reben un full explicant què hi van a fer (per manca de temps es comenta molt per sobre; caldrà parlar-ne a les tutories).

3. Festes d’aquest curs:

Sortida Tutoria 1r

Castanyada (només 1r i 2n)

Nadal (cantada de nadales)

Carnaval

S. Jordi

25è aniversari del B-VII (crearem una comissió d’alumnes)

4. Altres temes:

Neteja pati (problema de gavines i coloms) i aules

Pati: organitzar les lligues

Classes reforç, cal demanar-les a l’AMPA i insistir molt per tal que comencin a mitjans d’octubre.

Enllaç Punt d’informació (Verenka) i creació d’una associació d’alumnes. Responsables: Núria, Meritxell, Elena, Ariadna, Laura, totes de 4rt.

Biblioteca, de moment, “tancada”, entrarà en marxa quan tinguem bibliotecari/a

Reciclatge de llibres, cal cuidar-los per poder vendre’ls a finals de curs.

Vagues. Es passa un full informatiu sobre les condicions per fer-les. Es genera un debat mol llarg on surten temes com:

- Manca d’informació

- Oportunisme dels alumnes per a no venir a classe

- Incompliment de les sancions als alumnes que falten sense portar justificant

- Es demana que els Tutors/es informin el més àmpliament possible d’aquest tipus de temes.

Màquines de menjar i begudes. Es crea una comissió per tal de revisar els productes que venen. Susana, Martí i Alba (de 1r i 2n).

Informació sobre tallers extra-escolars: es convoca una reunió el dia 30 pel de teatre i una pel dia 2 d’octubre –no de novembre!- per escriure una cantata.

Queden temes pendents, però com que ja són les tres (hem començat a 2/4 de 2!) aixequem la reunió.

Alumnes assistents:

Estefania-Quim(1rA),Noemí-David(1rB),Ivan-Martí(1rC),
Víctor-Vicky(1rD),Susana-Alba(2nA),Marta-Sílvia(2nC),
Míriam-Yago(2nD),Marina-Patrícia(3rB),Clàudia(3rD),
Núria-Meritxell(4tA),Laura(4tB),Aina(4tC),J.L.Anton(1r Batx.B)

No assisteixen altres delegats/es de Batx. ni de C.Formatius.