Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

26 de set. 2008

Funcions, drets i deures dels delegats/des


Els delegats desempenyen un paper molt important a l'institut.

En el document adjunt s'expliquen les funcions, els drets i els deures dels delegats i delegades dels grups.

Veure díptic