Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

18 de maig 2014

Acta de la reunió del Consell del 16-5-14

 Assistents: tots els cursos d'ESO excepte 2nA, 2nD, 3rC i 4tA i el 2nBatx.B

Manteniment de l'Institut

Diem que les propostes que teníem per millorar aquests aspecte a l'institut: les queixes dels companys de Cicles i el que cada curs "apadrini" una aula les deixem "aparcades" pel curs que ve, pel poc temps de curs que queda.
Els alumnes de 3rC proposen també posar penjadors i un rellotge a totes les classes i papereres als WC (sobretot de noies).

NOFC

Recollim les votacions de la graella per passar-les als companys del Consell, el recull ha donat aquests resultats:

No han votat els cursos de Cicles ni els de 1r d’ESO (eren al Tr. De Sínt.)
Per tant el recompte és sobre 15 cursos: 9 d’ESO de 2n a 4t i 4 Batx.

Proposta d’esmena:( 5.3.5)
El dret a vaga és, segons la constitució, un dret individual. Creiem que el punt 5.3.5 no ho acaba de reflectir i que el redactat del apartat “b” d’aquest punt s’hauria de modificar perquè tal com està actualment sembla que pressuposi que si no hi ha acord de grup previ, no es reconeix la vaga d’un individu i per tant no queda justificada la conseqüent falta d’assistència. Caldria redactar-lo de manera que la votació de grup no negui la possibilitat de vaga individual.
Votació: 9 Si i 6 Abs.

Proposta d’esmena: (5.2.6.) Sol·licitem papereres als lavabos de noies ( per les compreses) dispensador de paper de wc. Sabó als lavabos. Baldons a les portes del lavabo.
Entenem que alguna d’aquestes coses s’han suprimit per evitar actes de “gamberrisme” i d’”incivisme”però creiem que amb una bona campanya de conscienciació i unes posteriors normes correctores es podria provar de tenir uns equipaments més humans.
Les normes haurien d’al·ludir a aquest elements sol·licitats i deixar clar que si no se’n fa bon us, s’hauran de tornar a retirar.
Votació: 9 Si i 6 Abs.

Proposta d’esmena:( 5.2.8.)
Sol·licitem la reforma dels vestuaris d’educació física, per poder disposar de dutxes. S’hauria d’adaptar l’horari d’aquesta matèria per poder treballar els hàbits d’higiene adequadament, que forma part dels aprenentatges que hauríem d’adquirir en aquesta matèria.
És molt poc saludable que a la nostre edat no ens puguem fer una dutxa ràpida després de fer exercici físic intens.El document també hauria de fer referència a aquest hàbit d’higiene.
Votació: 5 Si 3 No 7 Abs.

Proposta d’esmena:Telèfons mòbils (5.2.9.)
Els alumnes poden utilitzar el telèfon mòbil al vestíbul, als passadissos sense que sigui temps d’esbarjo.
Votació: 3 Si i 12 Abs. 
Moltes abstencions són perquè consideren que l’esmena ja està implícita a la norma i no cal fer-la.

Premis Conviure del Parlament

Animem a assistir a l'acta de lliurament al Parlament,a tots els delegats i convidem també als seus pares, valorem la importància de l'acta i el privilegi pels delegats d'assistir-hi, en correus anteriors s'ha informat de l'horari, etc. Donem de temps fins dimecres per apuntar-se els que faltin a la graella on han de posar el nom i el DNI.
També diem que l'alumne per llegir el text al rebre el premi es triarà, com sempre, amb el criteri d'agafar els que més col·laboren amb l'institut, a partir de 2n, i aquest cop excloem l'Helena i el Guillem perquè ja els vam triar per anar a Brussel·les el curs passat.

Enquestes de Tutoria

Com el curs passat l'enquesta només es passa als alumnes de 1r i 4t i s'ha d'omplir abans del divendres 13 de Juny, es pot fer en una estona de la tutoria, és anònima (no us demana el vostre nom) i omplir-la són 5 minuts, va bé per saber l'opinió dels alumnes i per fer propostes de millora a partir dels resultats. Per entrar cal anar a la web de l'institut i a l'apartat d'alumnes, obrir el Consell de Delegats, s'obrirà el Blog dels Delegats i després de la darrera acta de reunió del Consell veureu "penjats" els enllaços a cada enquesta, a la de 1r i la de 4t.