Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

8 de maig 2014

Enquestes alumnat curs 2013-14Com cada final de curs des del consell de delegats i l'equip directiu de l'institut es vol recollir l'opinió de l'alumnat sobre el funcionament general del centre.

Per això demanem a tot l'alumnat de 1r i 4t ESO que respongui les preguntes dels següents qüestionaris.

Les dades recollides s'incorporaran a la memòria anual del centre i serviran per decidir possibles accions de millora.

Gràcies per la vostra participació.

ENQUESTA ALUMNAT 1r ESO

ENQUESTA ALUMNAT 4t ESO