Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

5 de nov. 2014

Acta de la Reunió del Consell de Delegats 5 - 11 - 2014

 Assistents: Tots els cursos d'ESO, excepte 1rA, 1rD (excusen l'assistència perquè eren a l'activitat de  Vela) 3rA i D, 2n Batx B i de Cicles ha assistit 2n SMIX

Eleccions de representants dels alumnes al Consell Escolar

Expliquem la composició del Consell Escolar, que és el màxim òrgan de gestió del nostre institut i que esta composat per professors, alumnes , pares, personal no docent, i fins i tot l'Ajuntament. Implica una reunió al trimestre aproximadament.
Cal renovar els 3 representants dels alumnes: s'hi pot presentar qualsevol alumne de l'institut a partir de 3r d'ESO (que no tingui problemes de disciplina, és a dir, que tingui un perfil adequat pel càrrec) i el plaç de presentació de candidatures s'acaba el divendres de la setmana que ve, dia 14., per presentar-se cal omplir un full de candidatura, que tenen els delegats i donar-lo a Secretaria, a Direcció o directament al Xavi Iglesias.
La llista amb els candidats presentats es publicarà el dilluns 17 als suros i parets de l'institut.
La votació per part de tots els alumnes de l'institut es farà el dimarts 26 de novembre, es repartiran unes butlletes amb els candidats a les classes a 1ª hora i durant el dia uns representants del Consell de Delegats, amb el coordinador o un membre de l'E. Directiu, passaran amb les urnes a recollir les butlletes. Els alumnes que hagin quedat del 4t lloc en endavant a la votació, quedaran com a suplents si hi ha una baixa més endavant.
Es recomana que els candidats siguin dels cursos de 3r i 4t, o fins i tot 1r de Batx. o Cicles perquè el "mandat" és per 4 anys i alumnes que ara estiguin al darrer any a l'institut, caldria "renovar-los" el curs següent.

Propostes per la dotació del Premi Conviure
Demanem als delegats que pensin amb els alumnes de la seva classe, i facin propostes per gastar els 1000 € que ens corresponen als alumnes del Premi Conviure que ens va concedir el Parlament de Catalunya el curs passat.
Les propostes haurien de ser coherents i realitzables, més endavant es recolliran a la propera reunió del Consell ( 2 setmanes aprox.). Es valorarà quines proposem per votar a les tutories.
Precs i preguntes
En Víctor Montoya, un delegat de Cicles ens ofereix la possibilitat de fer una sessió pels delegats que estiguin interessats en informar-se de com obtenir informació del moviment d'estudiants a Catalunya.
L'assistència seria voluntària el proper dimarts dia 11 a les 5h. de la tarda a l'aula 02.