Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

27 de nov. 2014

Acta del Consell de Delegats del 27 - 11 - 2014

Assistents: Delegats de tots el cursos d'ESO (23 al.) excepte de 1rC i 3rD i de tots els de Batx. (5 al.) excepte 2n Batx.A, la Carmen Los Huertos (PIDCES), el coordinador Xavier Iglesias.

1.-  PRESENTACIÓ DEL PIDCES
La Carmen ens explica la oferta i els serveis que fa  el PIDCES per els joves a Badalona, l'horari del punt d'informació, i la seva disponibilitat. Per tal que els delegats puguin explicar/recordar a la classe que disposen d'aquest servei.

2.- RESULTATS DE LES ELECCIONS AL CONSELL (ALUMNES)
Les eleccions del dimarts van donar aquests resultats:
  • Anna Luengo                405 vots
  • Carles Ruiz                  320 vots
  • Albert Sanchez             201 vots
  • Anna Torres                  301 vots
Per tant els representants al Consell Escolar per el sector dels alumnes son:  Anna Luengo, Carles Ruiz i Anna Torres.

3.- PROPOSTES PER LA DOTACIÓ DEL PREMI CONVIURE
Els delegats diuen les propostes que han recollit de les tutories. El coordinador desestima totes les que son de manteniment o que es poden aconseguir per altres mitjans, de tota manera les apuntem per passar-les a Gestió com a demandes dels alumnes per veure si alguna es pot realitzar aviat.
Recollim 4 propostes per votar a les classes, esperant primer el vist i plau de Direcció, perquè n'hi ha que son difícilment realitzables, per exemple: posar dos ventiladors de sostre a 37 aules (totes) o a 20 (les més usades) segur que val molt més de 1000€. Per tant cal esperar que us avisi per fer la votació a les tutories.
  • Posar ventiladors de sostre a les aules
  • Més bancs al pati (no la pista)
  • Més fonts d'aigua als passadissos
  • Donar els diners a una ONG
Badalona a 27 de novembre de 2014