Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

9 d’oct. 2012

Acta del Consell de Delegats 9/10/12

Aquest cop hem pogut debatre la proposta amb més temps que a la reunió anterior, no reproduïm els arguments que s'han donat, però fent recompte del que s'havia parlat a les classes el resultat és el següent:

Els tres grups de cicles formatius que estaven representats a la reunió volien fer els 3 dies i deien que amb els que havien parlat de la resta de cursos també. L'Ainhoa Plazas de 2n  CFGM GA ha enviat un correu que deia que a la seva classe volien fer 1 dia. Dels 4 cursos de Batx. presents a la reunió 2 volien fer els 3 dies, un 2 dies i l'altre proposava una vaga immediata,(dijous) i inviable d'organitzar. Els cursos d'ESO (3r i 4t)estaven més dividits, entre un sol dia o 3.

Es decideix consultar a Gestió, i que per mitjà del Blog i el correu rebrien resposta, si la normativa permetria fer 3 dies de vaga a una part de l'alumnat i un sol dia a l'altre. En el benentès que qualsevol alumne pot ser autoritzat pels seus pares  a fer 3 dies de vaga i en canvi venir a classe, i al mateix temps, un alumne sense autorització pot no venir a classe però aleshores la seva absència no és justificada

La resposta de Gestió és la de respectar la normativa legal aprovada al nostre Reglament de Règim  Interior, és a dir, el que aprovi la majoria del Consell De Delegats és el que es proposa a les classes, i respectar els plaços per avisar a les famílies.

Per tant, en el recompte és majoria la proposta de fer vaga els 3 dies 16,17 i 18 de la setmana que ve (els alumnes de 1r i 2n no poden fer vaga) i el llistat  amb la relació d'alumnes que la faran de cada classe, hauria d'estar al despatx de direcció el dimecres 10, demà, a última hora de la tarda com a màxim, per tal donar temps a elaborar una carta d'avís als pares, que necessita dos dies de marge, hauria de sortir aquest dijous, i tornar signada el dilluns, dia abans del primer dia de vaga. Tots els alumnes que avisin més tard d'aquest límit, no rebran la carta i no tindran justificada la seva absència.