Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

20 de febr. 2013

Participació de l'alumnat en l'elaboració del Projecte Educatiu del Centre

Per tal que els Delegats puguin passar a les tutories el apartats del PEC que afecten directament a l'alumnat, hem elaborat un extracte de tot el text per llegir i debatre a les classes, així els alumnes poden fer les seves esmenes, veure enllaç:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13cf75694d97004e&mt=application/msword&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D0f87d710ba%26view%3Datt%26th%3D13cf75694d97004e%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_hd7pf0d50%26zw&sig=AHIEtbQa9PMnPJ0v5Bx3z8SH2YraMZuI1g