Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

6 de maig 2013

Acta del Consell de Delegats del 6/5/13

PROPOSTA DE VAGA DIJOUS DIA 9 DE MAIG¡

Aquest cop la vaga la proposen els sindicats d'estudiants, les associacions de pares i els sindicats de professors.
Després de debatre les possibilitats de mobilització, el recompte de vots pel que fa als estudiants, després d'informar a les classes, ha estat que tots els cursos presents: Tots els 3r's i 4t's de l'ESO i el representant de 4 grups de cicles: SMIX Matí i tarda i Grau Sup. d'Administratiu i 1r d'Admin. de tarda. estaven a favor majoritàriament de fer vaga.
Els alumnes de batxillerat no hi eren representats, els de 2n estan acabant el curs i els de 1r aquell dia tenen una sortida que no es pot aplaçar.
Pel que fa a 1r i 2n que no poden fer vaga, els alumnes havien fet un recompte del que havien consultat a casa, i a 2n ha estat també que majoritàriament els pares volen que ells recolzin la vaga. Els alumnes de 1r C/D son fora de Treball de Síntesi i els del A/B ho recompten demà.