Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

17 de maig 2012

Acta consell de delegats 17/05/2012


1. ENQUESTES


Es recorda a tots els delegats la necessitat d’omplir les enquestes de “final de curs” a les tutories i que en elles es poden fer propostes que seran valorades pel professorat i/o l’equip de gestió.
2. VI JORNADES ECOLÒGIQUES


Es reparteixen cartells que informen sobre bosses, embolcalls, etc. alternatius al paper d’alumini.

Es reparteixen les paperetes per poder votar sobre estar a favor o en contra del seu ús. Els responsables del tema recolliran i faran el buidats dels vots el dia 23.
3. VAGA DIA 22


Es recorda la normativa per poder fer vaga.

Es fa la proposta de reconvertir la jornada de vaga en una jornada d’activitats de protesta en contra de les retallades en educació. En Roger presenta la proposta de fer classe al carrer aquell dia al mati. Amb lemes com “35/40 alumnes per classe, no hi cabrem!”, “35/40 alumnes per classe com s’atendrà la diversitat?”.

També es lliura un full on es pregunta d’on creus que caldria retallar que no afectés ni educació, ni sanitat. Es recolliran les respostes i es farà un mural per mostrar-lo el dia 22.

Els delegats voten per unanimitat aquestes propostes.

S’acorda posar-se en contacte amb altres instituts i fer-los la mateixa proposta.
4. PASSADISSOS


Els delegats de 4rt proposen que entre classe i classe es pugui seure de forma correcta als passadissos. Com que per manca de temps la proposta no pot ser discutida, en Roger es compromet a fer-la arribar a gestió.
Assistents:

1r ESO 1r A:--; 1r B: --; 1r C: Bernat, Carlos ; 1r D: --.

2n ESO A: Marina, Maria ; 2n B: ---; 2n C:Marina, Cristian; 2n D: Maria, Aina.

3r ESO A: Helena; 3rB: Júlia, Maria; 3r C:--.

4rt ESO A: Jofre; 4rt ESO B: Enric, Martí; 4rt ESO C: Raquel.

1r Batx. A: --; 1r Batx. B: --

2n Batx A: Arnau; 2n Batx. B: --
Assisteixen també uns pocs alumnes (1r ESO, 1r Batx.) que no són delegats