Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

22 de nov. 2010

CONSELL DE DELEGATS

22-11-10

-En Roger explica la importància de participar en el Consell Escolar i les funcions que té.
- Informa que hi ha quatre candidates entre les alumnes i que hi ha penjats cartells amb les fotos de les candidates, el nom i el curs.
-Reparteix les paperetes de vot i explica què es pot fer:
- Abstenir-se i no votar
- Votar en blanc (no esciure res a la papereta)
- Vota una candidata, NOMÉS UNA.
- Les paperetes guixades, amb coses escites, etc. es consideren vot nul.
- El dijous 25 de novembre en Josep Mª Soler acompanyat per dos alumnes (un de 1r i un de 4rt) passarà pel matí a recollir els vots. Per la tarda passarà la Carme Duran acompanyada per dos alumnes més. Aquests es quedaran per a fer l'escrutini.
- La representant escollida ja haurà de'assistir al proper Consell Escolar del mes de desembre.

NOTA: No s'indica el nom dels delegats assistents, perquè la majoria s'han oblidat d'omplir el full d'assistència.