Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

12 de juny 2010

Enquestes d'opinió alumnat (Curs 2009-10)
L'equip directiu i el Consell de delegats consideren important recollir les opinions dels alumnes i analitzar-les amb la intenció de millorar el funcionament del nostre institut.

Des de fa dos cursos les enquestes d'opinió de l'alumnat es realitzen mitjançant un aplicatiu telemàtic.

Abans de complimentar el qüestionari cal que tinguis en compte que:

- Les enquestes s'han de respondre de manera individual
- Les enquestes són anònimes
- Cal llegir amb atenció les preguntes
- Cal respondre amb sinceritat

Durant una sessió de tutoria, anireu a una aula amb ordinadors per complimentar les enquestes.

Amb el codi d'usuari i la contrasenya que et facilitarà el teu tutor/a has de respondre a l'enquesta telemàtica que trobaràs a l'adreça:

http://217.13.119.31:8080/estudis/

Gràcies per la teva col.laboració